Ohje:Itä-Aasiaa käsittelevät artikkelit


Itä-Aasiaa käsitteleviä artikkeleita muokattaessa olisi hyvä noudattaa tätä tyyliohjetta yhdenmukaisen esitystyylin saavuttamiseksi. Mikäli se on teknisesti tai muulla tavoin vaikeaa, ei kirjoittajan ole välttämätöntä näitä noudattaa, artikkelit muovautunevat sitten myöhemmin lähemmäs ohjetta. Itä-Aasialla tässä käsitetään lähinnä maita Kiina, Japani, Korea ja Vietnam, kulttuurialueina.
Yleinen Wikipedia:Tyyliohje koskee luonnollisesti myös Itä-Aasiaa koskettavia artikkeleita.

Kiina

Latinisaatio ja merkkien käyttö


Tekstissä esiintyvät Kiinan kieli sanat ja nimet tulisi latinisoida ainakin pinyin-järjestelmän mukaan (mandariinikiinan lausumisen mukaisesti). Tämän lisäksi erityisesti vanhemmista teksteistä jollakin muulla latinisaatiojärjestelmällä tutuiksi tulleet nimet olisi hyvä mainita myös tämän järjestelmän (useimmiten Wade-Giles) mukaisesti.
Tavanomaisessa viittauksessa pinyin-lausuminen voidaan kirjoittaa joko toonimerkkien kanssa tai ilman niitä. Kun asia esitellään (ja esitetään myös varsinaiset kirjoitusmerkit), tooni tulisi merkitä mukaan. Paras menettely on merkitä tooni kirjaimen yhteyteen pinyin-järjestelmän mukaisesti, mutta myös tooninumeron kirjoittaminen tavun loppuun on hyväksyttävä menetelmä. Esimerkiksi
"nǐ hǎo", mutta myös "ni3 hao3" kelpaa.
Tietyissä tapauksissa useamman tavun kirjoittaminen yhteen pinyin-järjestelmällä tuo mukanaan moniselitteisyyttä. Tällaisissa tapauksissa käytetään erottimena heittomerkkiä, kuten pinyinissä on tapana. Esimerkiksi ''xian'' voi olla joko ''xian'' tai ''xi an'', joten esim. se kaupunki kirjoitetaan Xi'an. Isojen kirjainten käytön pitäisi jäljitellä suomalaista menettelytapaa – pinyinhän on olemassa vain osoittamaan lausumista, joten siltä kannalta asialla ei ole merkitystä.
Varsinaiset kiinan merkit nimistä tulisi mainita ainoastaan aiheesta kertovassa pääartikkelissa, mikäli sellainen on erikseen olemassa. Esimerkiksi on turha merkitä:
:... komentajaksi nimitettiin Yuan Shikai (袁世凱), joka ...
Tällaisessa tapauksessa merkit kuuluvat Yuan Shikaista kertovaan pääartikkeliin, ja tämä viittaus näyttää selkeämmältä näin:
:... komentajaksi nimitettiin Yuan Shikai, joka ...
Asiaa esittelevässä artikkelissa merkit tulisi olla esitettynä. Merkit olisi hyvä merkitä sekä Perinteiset merkit että Yksinkertaistetut merkit versioina, mikäli nämä poikkeavat toisistaan. Järjestykseen ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa ja se voidaan nähdä poliittisena kannanottona. Uusia manner-Kiinan tai Singaporen asioita käsittelevissä artikkeleissa yksinkertaistetut merkit pitäisi olla ensin, Taiwania, Hong Kongia tai Macaota käsittelevissä perinteiset merkit pitäisi esittää ensin. Muissa tapauksissa järjestys on vapaa. Esimerkki:
:Yuan Shikai (Perinteiset merkit: 袁世凱, yksinkertaistetut merkit: 袁世凯, pinyin: yuán shìkǎi) oli kiinalainen sotilaskomentaja, poliitikko, ...

Henkilöiden nimet


Kiinaksi sukunimi kirjoitetaan ensin, etunimi vasta sen jälkeen. Esimerkiksi henkilön nimeltä Mao Zedong etunimi oli Zedong, sukunimi Mao. Joskus länsimaita varten kirjoitetussa tekstissä nimet ovat käännettyinä toisin päin, mutta tämä aiheuttaa vain turhaa sekaannusta. Tästä poikkeuksena myös länsimaisen nimen omaksuneet omaksuneiden henkilöiden nimet tulisi kirjoittaa länsimaisessa järjestyksessä, esim. Michael Chang, Lucy Liu.
Kiinassa ei käytetä välilyöntejä sanojen välillä, jolloin voi olla epäselvää pitäisikö latinalaisin aakkosin kirjoitettuun nimeen laittaa välilyöntejä eri merkkien kuvaavien nimen osien välille. Kiinassa pinyin-latinisaatiota kirjoitettaessa sukunimi erotetaan välilyönnillä, etunimet kirjoitetaan yhteen, esim. Mao Zedong, ei <strike>Maozedong</strike>, <strike>Mao Ze Dong</strike> eikä <strike>Mao Ze-dong</strike>. Wade-Giles -järjestelmää käytettäessä etunimet erotetaan toisistaan väliviivalla, esim. Mao Tse-tung.

Tutuiksi käyneet paikannimet


Jotkut kiinalaiset paikannimet ovat tulleet Suomessa laajalti tunnetuiksi jollakin muulla latinisaatiojärjestelmällä kuin pinyinillä kirjoitettuina ja muun kielen kuin mandariinin pohjalta. Muutamille paikannimille voidaan suorastaan sanoa aiemmista latinisaatiojärjestelmistä muovautuneen suomalaiset nimet. Tällaisia paikkoja ovat:
Näistä ainakin Hongkong, Macao ja Tiibet tulisi olla näissä asuissaan, muista voidaan tekstissä käyttää kumpaa tahansa asua ja nimien tulisi ohjautua samalle sivulle. Yleisesti lienee suositeltavampaa käyttää näitä "suomalaisia nimiä".
Muiden paikannimien aiemmat latinisaatioversiot lienevät pääosin vain sinologi tuntemia, eikä niiden käyttöön nykyisin liene aihetta. Näitä ovat mm. Nanking = Nanjing, Sechuan = Sichuan, Sinkiang = Xinjiang, Jenan = Yan'an, ...

Japani

Latinisaatio ja merkkien käyttö


Wikipediassa käytetään Japanin kieli romanisaatiossa uudistettua Hepburn-järjestelmää, ellei sanasta ole olemassa vakiintunutta, suomenkielistä vastinetta (esim. Tokio, sumopaini). Sanojen japaninkieliset versiot tulee kuitenkin merkitä artikkelin määrittelyosaan Wikipedia:Malline/Kielitiedemallineet#Kielimallineet <nowiki></nowiki>. Mallinetta voi käyttää kahdella tavalla: <nowiki></nowiki> tuottaa ja <nowiki></nowiki> tuottaa .
Latinisaatio-ohjeet:
# Pitkä o ja pitkä u kirjoitetaan makroneilla (''ō'' ja ''ū''). Japanilaista tai kiinalaista alkuperää olevissa sanoissa pitkä e kirjoitetaan ''ei'' ja pitkä i kirjoitetaan ''ii''.
# Vierasta alkuperää olevissa, Japanissa katakanalla kirjoittavissa sanoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä kirjoitusasua (esim. "Thunderbird ()", eikä suoraan "Sandābādo"). Muuten makroneita käytetään kaikkien merkillä ー kirjoitettujen pitkien vokaalien merkitsemiseen.
# ヤ/ユ/ヨ tulee kirjoittaa ''ya''/''yu''/''yo'', ei suomen foneetikan mukaisesti ja/ju/jo, sillä nämä sekoittuisivat tavuihin ジャ/ジュ/ジョ &ndash; poikkeuksena vakiintunut termi Jokohama.
# Partikkelit は, ヘ ja を kirjoitetaan ''wa'', ''e'' ja ''o''.
# ん kirjoitetaan ''n''. Kun merkkiä ん seuraa vokaali tai y, merkitään se heittomerkillä: ''n'''.
# Jos henkilön, yrityksen tai muun tahon nimellä on vakiintunut, käytännöstä poikkeava romanisaatio, tulee sitä käyttää (esim. ''Devil Hunter Yohko'').
Lisäksi on suotavaa, että artikkeleihin tehdään uudelleenohjaus myös termin muille yleisesti käytetyille muodoille, erityisesti makronittomille versioille (esimerkiksi Ai Otsuka ohjaisi sivulle Ai Ōtsuka).

Henkilöiden nimet


Japanilaiset nimet tulee pääasiassa esittää muodossa:
:Akira Kurosawa () on japanilainen elokuvaohjaaja, ...
Japaniksi henkilöiden nimet kirjoitetaan sukunimi-etunimi-järjestyksessä. Kuitenkin, japanilaisten, meiji-restauraation jälkeen eläneiden ihmisten nimet kirjoitetaan latinalaisella aakkostolla yleensä etunimi-sukunimi-järjestyksessä. Tämä voi sekoittaa asioita aika tavalla, joten tietyissä tilanteissa voi olla hyvä merkitä latinisoitu nimi myös japanilaisen kirjoitusasun mukaisessa järjestyksessä ja tarvittaessa jopa erottaa sukunimen ja etunimen kanjit välilyönnillä:
:Akira Kurosawa () on japanilainen elokuvaohjaaja, ...
Erityisesti mikäli henkilön tunnettu nimi eroaa nimen varsinaisesta latinisaatiosta, tulee myös latinisoitu nimi esittää.
Makroneita ei tule merkitä artikkelien Wikipedia:Luokittelu (esim. Ai Ōtsuka voitaisiin luokitella <nowiki>Luokka:Japanilaiset laulajat</nowiki>).
Nimienkin yhteydessä tulee käyttää Wikipedia:Malline/Kielitiedemallineet#Kielimallineet <nowiki></nowiki>.

Laivojen nimet


Laivojen maru-päätteiset nimet kirjoitetaan yhteen samoin kuin maru-päätteiset miesten (poikien) nimet, vrt. esimerkiksi mangahahmot Sesshōmaru ja Shikamaru Nara.

Isot ja pienet kirjaimet moniosaisissa erisnimissä


Suomenkielisessä Wikipediassa käytettävä Hepburn-romanisaatiojärjestelmä ei tarkenna erikseen pienten ja isojen kirjainten käyttöä. Tämän vuoksi moniosaiset erisnimet kirjoitetaan suomenkielisen käytännön mukaan. Vain nimen ensimmäisen sanan ensimmäinen kirjain kirjoitetaan isolla, muut pienellä. Jos erisnimeen kuitenkin sisältyy muita erisnimiä niiden ensimmäisen kirjain kirjoitetaan isolla. Henkilönnimet kirjoitetaan aina isolla.

Vakiintuneet nimet ja termit


Tässä on lueteltu kaupunkeja, joista kerrottaessa tulee käyttää kunkin suomenkielistä nimeä.
Seuraavassa muita suomen kieleen vakiintuneita japanilaisia sanoja.

Korea

Latinisaatio ja merkkien käyttö


Korean suhteen olisi toivottavaa käyttää Korean uudistettu latinisaatio. Vanhaa McCune-Reischauer-järjestelmää voi myös käyttää, mutta olisi suotavaa että sitä käytettäisiin korkeintaan toissijaisena menetelmänä, eli mainittaisiin ensin uudistetun järjestelmän mukainen sana ja sen jälkeen vanhan tavan mukainen.
Kiinalaiset merkitkin (Hanja) olisi hyvä mainita asiaa esiteltäessä, mutta vain Hangeul on varsinaisesti tarpeen. Esimerkki korealaisen aiheen esittelemisestä:
:Roh Moo-hyun (Hangeul: 노무현, Hanja: 盧武鉉, Korean uudistettu latinisaatio: No Mu-hyeon, McCune-Reischauer: No Mu-hyŏn) on Etelä-Korean presidentti ''jne.''
Tässä ensin mainittuna nimenä voisi yhtä hyvin (ellei paremmin) olla "Roh Mu-hyeon". Tosin näin tunnettu kirjoitusasu kuin "Roh Moo-hyun", jota käytetään mm. presidentin virallisilla sivuilla, tulisi sivulla ainakin mainita. McCune-Reischauer-latinisaation sen sijaan voi huoletta jättää pois.

Henkilöiden nimet


Korealaiset sukunimet eivät ole maan uudistetun latinisaation piirissä, vaan ne kirjoitetaan kuten ennenkin – sillä tavalla kuin kyseinen henkilö haluaa nimensä kirjoitettavan (esim. 박 on yleensä Park, ei Bak). Sen sijaan etunimistä on hyvä käyttää yhtenäistä latinisoitua merkintätapaa, jälleen kuitenkin sillä poikkeuksella, että hyvin tunnetut nimet tulisi mainita siinä asussa missä ne tunnetaan. Ellei henkilön itsensä tiedetä kirjoittavan nimeään muutoin, kirjoitetaan sukunimi erikseen ja etunimen tavut erotetaan toisistaan väliviivalla. Vain ensimmäinen tavu aloitetaan isolla kirjaimella, esim. Choi ''Min-sik'', ei Choi ''Min-Sik'', Choi ''Min Sik'' tai Choi ''Minsik''.

Vietnam


Vietnamin osalta nimet pitäisi kirjoittaa quốc ngữ -järjestelmän mukaisesti, joskin viittaukset voidaan kirjoittaa myös ilman tooni- ja muita diakriittisiä merkkejä, ja tällaisten (esim. quoc ngu) tulisi osoittaa samalle sivulle. Pääsivulla toonien pitäisi olla merkittynä, minkä lisäksi ainakin historiallisista asioista sinne olisi hyvä saada myös chữ Nôm -versio – tämä voi kuitenkin olla vaivalloista eikä sen esittämistä voida pitää mitenkään oleellisena.

Hopeapensaskasvit


Hopeapensaskasvit (''Elaeagnaceae'') on Rosales-lahkoon kuuluva heimo. Sen lajit ovat puita tai pensaita, joiden hopeansävyisten karvojen peittämät lehdet putoavat talveksi. Kukat ovat terälehdettömiä. Hedelmä on marjamainen. Heimoon kuuluu 45 lajia, jotka jaetaan kolmeen sukuun. Suomessa tunnetuin laji on tyrni.
Heimon kokonaislevinneisyys kattaa Pohjois-Amerikan lauhkeat ja viileät alueet sekä osan Euraasiaa. Trooppisilla alueilla heimoon kuuluvia lajeja tavataan Kaakkois-Aasiassa ja Pohjois-Australiassa.

Suvut


Hopeapensaskasvien heimoon kuuluu vain kolme sukua:
''Elaeagnus'' – hopeapensaat
''Hippophaë'' – tyrnit
''Shepherdia'' – puhvelinmarjat

Lähteet


Enroth, Johannes: ''Tyrnit''. Teoksessa ''Kasvit III''. Toim. Piirainen, Mikko. WSOY, Porvoo 2009, s. 36.

Viitteet

Aiheesta muualla


http://www.luomus.fi/kasviatlas/maps.php?taxon=42471&size=1&year=2008 Kasviatlas: Hopeapensaskasvien levinneisyys Suomessa
http://www.cc.jyu.fi/~pamakine/biologia/elaeagnaceae/ Hopeapensaiden luokittelu – Koivulan kasvitieteellinen puutarha
Luokka:Hopeapensaskasvit
ar:خلافية (نبات)
az:İydəkimilər
id:Elaeagnaceae
ca:Eleagnàcia
cs:Hlošinovité
da:Sølvblad-familien
de:Ölweidengewächse
en:Elaeagnaceae
es:Elaeagnaceae
fr:Elaeagnaceae
ko:보리수나무과
hsb:Rokotnikowe rostliny
lv:Eleagnu dzimta
lt:Žilakrūminiai
hu:Ezüstfafélék
nl:Duindoornfamilie
ja:グミ科
no:Tindvedfamilien
pl:Oliwnikowate
pt:Elaeagnaceae
ru:Лоховые
sv:Havtornsväxter
vi:Họ Nhót
tr:İğdegiller
uk:Маслинкові
zh:胡颓子科

Heydər Əliyev


Heydər Əlirza oğlu Əliyev (myös Haidar Alijev, , s. (epävarma) 10. toukokuuta 1923 – 12. joulukuuta 2003) oli Neuvostoliittopoliitikko ja Azerbaidžanin presidentti. Hän vaikutti Azerbaidžanin politiikassa yli 30 vuotta, jonka jälkeen hänen poikansa İlham Əliyev valittiin maan johtoon. Əliyev jätti perintönään öljyrikkaaseen maahan laajan korruption.
Heydər Əliyev liittyi Azerbaidžanin SNT:n KGB:hen jo 1944 ja eteni puhemieheksi 1967 ja Azerbaidžanin puolueen pääsihteeriksi 1967, Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean politbyroo varajäseneksi 1976, täysjäseneksi 1982 ensimmäisenä muslimina ja ensimmäiseksi varapääministeriksi 1982. Əliyev vastusti Gorbatšovin uudistuksia, Pravda nimitti häntä "dinosaurukseksi" ja hänet siivottiin syrjään politbyroosta runsaiden väärinkäytösten ja korruption vuoksi vuonna 1987.
Vuonna 1990 Əliyev palasi kotitasavaltaansa ja erosi puolueesta neuvostojoukkojen taltutettua väkivaltaisesti mielenosoitus Bakussa. Hänet valittiin presidentiksi 1993 ja 1998, mutta kumpaakaan vaalia ei pidetty rehellisenä. Lokakuussa 2003 hän nimitti terveytensä petettyä poikansa puolueen presidenttiehdokkaaksi. Myöskään 15. lokakuuta 2003 pidettyjä vaaleja ei pidetty oikeudenmukaisina.
Luokka:Azerbaidžanilaiset poliitikot
Luokka:Neuvostoliittolaiset poliitikot
Luokka:Presidentit
Luokka:Vuonna 1923 syntyneet
Luokka:Vuonna 2003 kuolleet
ar:حيدر علييف
az:Heydər Əliyev
id:Heydar Aliyev
be:Гейдар Аліеў
be-x-old:Гейдар Аліеў
cs:Hejdar Alijev
de:Heydər Əliyev
et:Heydər Əliyev
en:Heydar Aliyev
es:Heydər Əliyev
eo:Hejdar Alijev
eu:Heydar Aliev
fa:حیدر علی‌اف
fr:Heydar Aliyev
ga:Heydər Əliyev
gl:Heydər Əliyev
ko:헤이다르 알리예프
hy:Հեյդար Ալիև
io:Heydar Aliyev
it:Heydər Əliyev
he:חיידר אלייב
ka:ჰეიდარ ალიევი
rw:Heydar Aliyev
ku:Heydar Eliyev
lt:Heidaras Alijevas
nl:Heydər Əliyev
ja:ヘイダル・アリエフ
no:Heydər Əliyev
oc:Heydər Əliyev
pl:Heydər Əliyev
pt:Heydar Aliyev
ro:Heidar Aliev
ru:Алиев, Гейдар Алирза оглы
sk:Hejdar Alijev
sr:Хејдар Алијев
sv:Gejdar Alijev
vi:Heydar Alirza oglu Aliyev
tr:Haydar Aliyev
uk:Гейдар Алієв
ur:حیدر علیوف
zh:盖达尔·阿利耶夫

Hindulaisuus


Hindulaisuus (सनातन धर्म, ''Sanātana Dharma'', ikuinen oppi) on Intiasta peräisin oleva hyvin moninainen ryhmä uskontoja ja suuntauksia. Hindulaisuutta pidetään maailman vanhimpana uskontona. Hindulaisuuteen sisältyy laaja kirjo erilaisia oppijärjestelmiä, suuntauksia ja filosofioita, jotka poikkeavat toisistaan merkittävästi noudattaen erilaisia rituaaleja ja kirjoituksia. Sen alkuperä on muinaisessa, vähintään 2000-luku eaa. kukoistaneessa veda-kulttuurissa. Hindulaisuus on maailman kolmanneksi laajin uskonto. Sillä on kannattajia 1,05 miljardia, joista suurin osa (noin 890 miljoonaa) asuu Intiassa. Suomi kannattajia on noin 1500. Aasiassa kaikista uskontojen harjoittajista 21 prosenttia kuuluu hindulaisuuteen.
Lähtökohtaisesti mikä tahansa henkinen harjoitus, jota harjoitetaan antaumuksella, rakkaudella ja sinnikkäästi, johtaa lopulta samaan itsensä oivaltamiseen. Tämän vuoksi hindunäkemys erottuu selvästi muista uskonnoista kannustamalla hyväksyntää erilaisia uskomuksia kohtaan, sillä väliaikaiset ja muuttuvat järjestelmät eivät voi antaa lopullista ja täydellistä kuvaa transendenttisesta totuudesta.

Historia


Hindulaisuuden juuret ulottuvat Intiaan, vedalainen kulttuuri. Sen synnystä voidaan erottaa viisi eri vaihetta: Induskulttuuri, Veda-kausi, klassinen kausi, keskiaika ja uusi aika. Uskonnon toivat maahan arjalaiset noin 3&nbsp;500 vuotta sitten, joidenkin lähteiden mukaan jopa 4&nbsp;000 vuotta sitten. Heidän polyteismi uskontonsa sulautui Induslaakson kulttuuriin muodostaen esivedalaisen uskonkäsityksen eli alkuperäisen hindulaisuuden, jota kutsutaan Brahmalaisuus. Intiassa asuneiden muinaisten arjalaisten vedauskonto poikkeaa kuitenkin suuresti nykyhindulaisuudesta. Vedauskonnon merkittävin piirre, vedakirjoihin talletettujen ylistyshymnien laulaminen jumalalle ja vedinen filosofia muodostavat hindulaisuuden pohjan. ''Brahmana'' eli pappisluokka huolehti maailmankaikkeuden harmonian kannalta olennaisista uhritoimituksista. Vedahymnit ja seremoniat olivat brahmanojen yksinoikeus.
Nykymuotoinen hindulaisuus on saanut vaikutteita sekä Intian alkuperäiskansojen, dravidien tantra-kulttuurista, Buddhalaisuus että muista uskonnoista. Se oli kaikilta olennaisilta piirteiltään muotoutunut noin 500 eaa. Varhaisen Hindulaiset jumalat olivat esimerkiksi taivaan jumala Indra, auringon jumala Surya, kuun jumala Soma, veden jumala Varuna (jumala), tuulen jumala Vayu, tulen jumala Agni (jumala), kuoleman jumala Yama ja rikkauden jumala Kubera (alun perin paholainen). Nykyhindulaisuuden myötä nämä jumaluudet menettivät merkityksensä.

Pääsuuntaukset


Hindulaisuudessa on useita suuntauksia (''sampradaya''), joista merkittävimmät ovat shaivismi eli shivalaisuus (ja siihen läheisesti kuuluva Shakti (hindulaisuus)), vaishnavismi eli vishnulaisuus, veerashaivismi (Lingayatit), smartismi sekä uus- ja reformihindulaisuus. Suuntausten pyhiä kirjoja ovat muun muassa Veda-kirjat ja Bhagavad Gita. Länsimaissa tunnetuimpia ns. uushindulaisia liikkeitä ovat Vishnun erästä ''Avatar (hindulaisuus)ta'' eli ruumillistumaa Krishnaa palvova Krishna-liike.

Jumalakäsitys


Image:Babasteve-ganges water.jpg
Hindulaisuudessa on lukematon määrä persoonallisia Hindulaiset jumalat, jotka kaikki ilmentävät persoonattoman voimalähteen, ''brahmanin'' eri aspekteja. ''Brahman'' on lopullinen, yliaistillinen, kaikkialla läsnä oleva, absoluuttinen ja ääretön olemus, kaiken koskaan olleen, vaikkapa ainiaan olevan tai koskaan tulevan summa. ''Brahman'' ei ole jumala monoteistisessä mielessä, sillä sitä ei voi kuvata millään olevan tai ei-olevan määritelmillä - se on kaikkien määritelmien tuolla puolen. Näin ollen sitä ei voi myöskään palvoa. Aihetta käsitellään laajasti Vedanta-filosofiassa, joka on eräs hindufilosofian lukuisista osista.
Nykyisessä hindulaisuudessa peruspilarina on kolmiyhteinen jumala: Brahma on luojajumala (poiketen kosmisesta tietoisuudesta Brahmanista). Brahmaa ei nykyisellään juurikaan palvota, Vishnu on rakkauden ja elämän ylläpitäjä ja Shiva on hävittäjä, mutta samalla uudelleenluova jumala. Näillä kolmella pääjumalalla kaikilla on puoliso, ''shakti''.
Eräät hindulaisuuden kannattajat ovat monismi. Monistisen näkemyksen mukaan mieli ja aine ovat yhtä. Monistit näkevät yhden jumalan lukemattomina ilmentyminä, jonka ei-hindut sekoittavat helposti polyteismi. Monistisen näkemyksen mukaan on olemassa vain yksi ykseys, jonka ilmentymiä muut jumaluudet ovat - samalla tavoin kuin eri värit ovat prisman hajottaman valonsäteen eri ilmentymiä. Monet uskovat, että persoonalliset jumalat voivat johdattaa palvojansa lähemmäksi ''mokša (hindulaisuus)'', jälleensyntymien ketjusta vapautumista.
Eräät hindulaisuuden lahkot uskovat monoteismi näkemykseen Vishnusta (usein Krishnan muodossa), Shivasta tai äitijumala Devistä - joskaan tämä näkemys ei poissulje muita jumalia, sillä niiden nähdään olevan valitun jumaluuden ilmentymiä. Esimerkiksi monet Krishnan palvojat näkevät Shivan syntyneen Krishnan luomisvoimasta. Usein absoluuttinen ''brahman'' nähdään ainoana lähteenä, josta kaikki jumaluudet ovat peräisin.
Hindujen keskuudessa vallitsee vahva yhteisymmärrys, jonka mukaan kaikki uskonnot ovat oikeita polkuja ja johtavat lopulta kohti yhtä ja samaa Jumalaa tai alkulähdettä. Siten kaikki merkittävät maailman uskonnot ovat samoja. Tästä syystä hindut eivät myöskään tee lähetystyötä. Krishna-liikkeen mukaan esimerkiksi Jeesus ja Muhammad olivat Krishnan valtuuttamia ''avataroja''. Krishna syntyy aika-ajoin uudelleen maailmaan ja selittää eri aikoina eri kulttuuripiireissä viestinsä hieman eri tavalla, jotta ihmiset ymmärtäisivät perusviestin.
Perusviesti hindulaisuudessa, kristinusko, islam ja juutalaisuus onkin kovin samantapainen, buddhalaisuus poikkeaa niistä tavallaan enemmän. Hindulaisuudesta puuttuu juutalaisuuden johdannaisineen omaava kahtiajako: hyvän ja pahan taistelu, taivas ja helvetti. Hindulaisuuden jumalat eivät ole hyviä eivätkä pahoja vaan henkiolentoja, jotka tekevät milloin minkäkinlaisia ratkaisuja, vastaavasti kuin ihmisiä ei voida luokitella hyviin ja pahoihin.

Jälleensyntymä


Keskeinen käsite hindulaiselle ajattelulle on ''mokša (hindulaisuus)'', jossa vapaudutaan jälleensyntymän eli ''samsaran'' ketjusta ja yhdistytään ''brahmaniin'' (vrt. ''nirvana''). Ihminen syntyy maan päälle yhä uudestaan, kunnes hän oivaltaa yksilöllisen sielunsa ''atmanin'' ja maailmansielun ''brahmanin'' olevan yhtä. Ruumillistumia eli inkarnaatiota säätelee karma eli syyn ja seurauksen laki. Hyvät teot elämässä tuottavat hyvää karmaa ja huonot pahaa karmaa ja nämä vaikuttavat seuraavaan elämään.
Hindulaisuuden mukaan ihmisellä on elämässään neljä päämäärää: ''artha'', ''kaama'', ''dharma'' ja ''mokša''. Sanotaan, että kaikki ihmiset etsivät ''arthaa'' (aineellista ja henkistä omaisuutta). Seuraavaksi ihminen etsii ''kaamaa'' (aistilliset ja sosiaaliset nautinnot). Vanhemmiten ihmisen sanotaan tavoittelevan ''dharmaa'' (oikeudenmukaisuus, velvollisuus, henkinen oppi). Neljäs ja perimmäinen päämäärä on ''mokša'', jälleensyntymien kehästä vapautuminen ja siirtyminen brahmanin yhteyteen.
Kuva:Hindutempelcolombo.JPGssa, Sri Lankassa]]

Tunnusomaisia piirteitä


Noin kolmasosa hinduista on kasvissyönti. Kastittomat tai alempiin kasteihin kuuluvat saattavat käyttää lihaa. Brahmiineihin eli pappisluokkaan kuuluvien tulee harjoittaa puhtautta eivätkä he syö lihaa, sen sijaan maitotuotteita he käyttävät. Veda-kirjallisuus ylistää pyhä lehmä, joka itselleen mitään vaatimatta antaa ihmisille "ravitsevaa nektaria". Siksi hindut arvostavat lehmiä suuresti (sielunvaellusoppi). Hindulaisten tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu myös pyhiinvaellus, jolloin käydään kerran elämässä peseytymässä Ganges-virrassa. Hindulaisen yhteiskunnan luokkajärjestelmä korkeimmasta luokasta (''varna (hindulaisuus)'') alempaan: papit ja oppineet (''bramiinit''), soturit, virkamiehet ja hallitsijat (''kshatriyat''), kauppiaat ja maanviljelijät (''vaishyat''), palvelijat ja työläiset (''shudrat'') ja koskemattomat (''Dalit'').
Hindulaisuuteen kuuluvat myös symbolit, joita käytetään taiteessa, arkkitehtuurissa, kirjallisuudessa ja palvonnassa. Symboleista tärkeimpiä ovat pyhä Om-tavu ja aurinkoa kuvaava hakaristi (swastika), joka symboloi onnea.

Hindujen juhlia


Yleisesti vietettyjä hindulaisuuden pyhäpäiviä ovat
Dussera eli Durga Puja,
Diwali, valon juhla loka-marraskuussa
Ganesh Chaturthi, Ganeshin päivä;
Maha Shivaratri, Shivan juhla;
Ramanavami, Raman syntymäjuhla;
Krishna Janmastami, Krishnan syntymäjuhla;
Holi, keväinen valon ja värien juhla.
Sankranthi, sadonkorjuujuhla tammikuun puolivälissä.

Hindulaisuuden lukumäärä


Hinduja suhteessa maan koko väestöön


# 80,6&nbsp;%
# 80,5&nbsp;%
# 48&nbsp;%
# 28&nbsp;%
# 27,9&nbsp;%
# 27,4&nbsp;%
# 25&nbsp;%
# 22,5&nbsp;%
# 9,6&nbsp;%
# 7,2&nbsp;%
# 7,1&nbsp;%
# 6,3&nbsp;%
# 6,25&nbsp;%
# 6&nbsp;%
# Tiedosto:Flag of the United Arab Emirates.svg Yhdistyneet arabiemiirikunnat 5&nbsp;%
# 4&nbsp;%
# 3&nbsp;%
# 2,3&nbsp;%
# 2,1&nbsp;%

Katso myös


Hindulainen filosofia

Lähteet

Kirjallisuutta


Aiheesta muualla


http://dmoz.org/World/Suomi/Yhteiskunta/Uskonto/Hindulaisuus/ Dmoz-hakemisto: Hindulaisuus suomeksi
Jyri Komulainen: http://www.evl.fi/kkh/kuo/klk/uu/myyttihenkisestaintiasta.htm Myytti henkisestä Intiasta. Yliopisto-lehti 4/2000.
Luokka:Hindulaisuus
af:Hindoeïsme
als:Hinduismus
ar:هندوسية
an:Hinduismo
frp:Hindôismo
as:হিন্দু ধৰ্ম
ast:Hinduismu
az:Hinduizm
bjn:Hindu
id:Agama Hindu
ms:Hinduisme
bn:হিন্দুধর্ম
zh-min-nan:Ìn-tō͘-kàu
map-bms:Hindu
jv:Hindu
su:Hindu
be:Індуізм
be-x-old:Індуізм
bh:हिन्दू धर्म
bcl:Hinduismo
bar:Hinduismus
bo:ཧིན་ཏུའི་ཆོས་ལུགས།
bs:Hinduizam
br:Hindouegezh
bg:Индуизъм
ca:Hinduisme
ceb:Induwismo
cs:Hinduismus
co:Induisimu
cy:Hindŵaeth
da:Hinduisme
de:Hinduismus
dv:ހިންދޫދީން
et:Hinduism
el:Ινδουισμός
en:Hinduism
es:Hinduismo
eo:Hinduismo
ext:Induismu
eu:Hinduismo
fa:هندوئیسم
hif:Hinduism
fo:Hinduisma
fr:Hindouisme
fy:Hindoeïsme
fur:Induisim
ga:An Hiondúchas
gd:Hionduthachd
gl:Hinduísmo
gan:印度教
gu:હિંદુ
ko:힌두교
hy:Հինդուիզմ
hi:हिन्दू धर्म
hr:Hinduizam
io:Hinduismo
ilo:Hinduismo
bpy:হিন্দু লিচেত
ia:Hinduismo
ie:Hinduisme
is:Hindúismi
it:Induismo
he:הינדואיזם
kn:ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
ka:ინდუიზმი
kk:Индуизм
kw:Hindoueth
sw:Uhindu
ht:Endouyis
ku:Ola hindû
lad:Induizmo
la:Hinduismus
lv:Hinduisms
lb:Hinduismus
lt:Hinduizmas
li:Hindoeïsme
hu:Hinduizmus
mk:Хиндуизам
ml:ഹിന്ദുമതം
mt:Induiżmu
mr:हिंदू धर्म
arz:هندوسيه
mwl:Hinduísmo
mn:Хиндү шашин
my:ဟိန္ဒူဘာသာ
nl:Hindoeïsme
ne:हिन्दू धर्म
new:हिन्दू धर्म
ja:ヒンドゥー教
pih:Hinduism
no:Hinduisme
nn:Hinduismen
oc:Indoïsme
or:ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ
pnb:ھندو مت
pa:ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ
pap:Hinduismo
ps:هندويزم
km:សាសនាហិណ្ឌូ
pms:Induism
nds:Hinduismus
pl:Hinduizm
pt:Hinduísmo
ro:Hinduism
qu:Hinduwismu
ru:Индуизм
rue:Індуїзм
sah:Индуизм
se:Hindulašvuohta
sa:हिन्दूधर्मः
sco:Hinduism
sq:Hinduizmi
simple:Hinduism
sk:Hinduizmus
sl:Hinduizem
sr:Хиндуизам
sh:Hinduizam
sv:Hinduism
tl:Hinduismo
ta:இந்து சமயம்
te:హిందూమతము
th:ศาสนาฮินดู
vi:Ấn Độ giáo
tg:Ҳиндуия
tr:Hinduizm
tk:Induizm
uk:Індуїзм
ur:ہندومت
fiu-vro:Hinduism
wa:Indouwisse
war:Hinduismo
yi:הינדואיזם
yo:Ẹ̀sìn-ìn Híndù
zh-yue:印度教
bat-smg:Indoėzmos
zh:印度教

Hilpari

Kuva:Lviv - Arsenal - 26.jpgita.]]
Hilpari () on muinainen ase, pistokeihäs ja Tappara (ase) yhdistelmä. Niitä käytettiin Kiina jo taistelevat läänitysvaltiot kaudella (475 eaa.–221 eaa.); Eurooppa ne olivat yleisiä 1400-luku ja 1500-luku. Taistellessaan jalan ritarit suosivat hilparia taisteluaseenaan kahdenkädenmiekan ohella.
Sveitsiläiset käyttivät eurooppalaisista ensimmäisinä hilparia varsinaisen jalkaväki aseena, ja nousivat maineeseen sen tehokkaina käyttäjinä. Vuoristoinen maa ei suosinut ratsuväki, ja jalkaväelle piti keksiä ase, jolla saattoi menestyä taistelussa ratsuväkeä vastaan. Hilparissa on pitkä pistoterä ja kirveenterä sekä tämän vastapuolella koukku. Ase on salkoaseetista tunnetuin. 1600-luku jälkeen se sai symbolisen aseman auktoriteetin merkkinä. Vuoden 1422 Arbedon taistelun jälkeen pitkä pistokeihäs, piikki, syrjäytti Sveitsissä hilparin pääaseena, mutta gewalthaufenissa oli aina mukana myös hilparimiehiä. Hilpari oli myös upseerin aseena.
Vatikaanin sveitsiläinen Sveitsiläiskaarti käyttää yhä hilparia seremoniallisena aseena.
Luokka:Teräaseet
ar:مطرد
ast:Alabarda
bs:Helebarda
ca:Alabarda
cs:Halapartna
da:Hellebard
de:Hellebarde
et:Hellebard
en:Halberd
es:Alabarda
eo:Halebardo
eu:Alabarda
fa:ناچخ
fr:Hallebarde
gl:Alabarda
ko:핼버드
hr:Helebarda
io:Halbardo
it:Alabarda
he:האלברד
la:Halebarda
lt:Alebarda
hu:Alabárd
mzn:دِ وَری تبرزین
nl:Hellebaard
ja:ハルバード
no:Hellebard
nn:Hellebard
pl:Halabarda
pt:Alabarda
ro:Halebardă
ru:Алебарда
simple:Halberd
sk:Halapartňa
sl:Helebarda
ckb:ئالابەرد
sr:Хелебарда
sh:Helebarda
sv:Hillebard
uk:Алебарда
zh:斧槍

Hesburger


Kuva:Hesburger Espoon Tapiola.jpg
Hesburger on Suomi suurin pikaruokaravintolaketju. Yrityksen juuret ovat Heikki Salmelan vuonna 1966 Naantaliin perustamassa grillikioskissa. Salmela avasi ensimmäisen Hesburgerin Turkuun avattuun uuteen kauppakeskukseen, Hansakortteliin vuonna 1980. Hesburger-ketjun Suomen ravintoloiden verollinen myynti vuonna 2011 oli noin 198 miljoonaa euroa ja ketju työllistää Suomessa, Baltian maissa, Saksassa ja Venäjällä noin 5&nbsp;000 henkilöä.

Historia


Heikki Salmela perusti yhdessä vaimonsa Kirstin kanssa grillikioskin, ''Kievarin grillin'', Naantaliin vuonna 1966. Yritys laajeni Turkuun 1970-luvulla, jolloin Puutorilla avautui ''Puutorin Grilli''. Ensimmäinen Hesburger avautui vuonna 1980 Hansakorttelissa.
Salmela on kertonut haastattelussa, että alkuaikoina grillin nimeksi riitti katuosoite. Hesburgerin perustamisen myötä ketjulle piti keksiä nimi. Hesburger-nimeä pohdittiin, mutta Salmelan mielestä nimessä ei ollut "jenkkifiilistä" ja hän pyysi mainostoimiston apuun. Se teki työtä käskettyä, pohti asiaa pari viikkoa ja julkisti muhkean laskun saattelemana ehdotuksensa: Hesburger.

Liiketoiminta


Hesburger-yhtiön nimi on Burger-In Oy. Yhtiön keskusvarasto ja tuotanto sijaitsevat Kaarinassa. Yritys panostaa franchising-ajatukseen, eli suurta osaa Hesburger-ravintoloista pyörittävät itsenäiset yrittäjät. Ketjulla oli ravintoloita vuonna 2011 Suomi noin 260, Virossa 29, Liettuassa 27, Latviassa 31, Saksassa neljä ja Venäjällä kahdeksan.
Salmela myi ketjun ja omistamansa hotellit vuonna 1988 lähes 200 miljoonalla markalla (34 miljoonaa euroa) ja osti ketjun takaisin kolme vuotta myöhemmin lama (talous) aikaan takaisin 25 miljoonalla (4 miljoonaa euroa). Ensimmäinen Hesburgerin kilpailijan McDonald'sin ravintola avattiin Turussa vasta vuonna 1992, mutta kovan kilpailun puristuksessa keskustan ravintola lakkautettiin vuonna 2004. Hesburger oli rantautunut aikaisemmin Helsinkiin, mutta läpimurron se teki ostaessaan Carrols-ketjun Keskolta vuonna 2002. Lähes kaikki Carrolsit muuttuivat Hesburgereiksi, vain viisi ravintolaa jäi entiselle nimelleen. Vuoden 2012 keväällä näistäkin tuli Hesburgereita ja Carrols-brändi jäi historiaan.
Hesburger on laajentanut toimintaansa. Hesburgerilla on Turun linja-autoaseman läheisyydessä Hesburger-ravintolan yhteydessä toimiva 15 huoneen kokoinen Hesehotelli sekä Hesepesu. Yritys on lanseerannut myös Hese GSM-liittymän.
S-ryhmä ja öljy-yhtiöt ovat tehneet yhteistyötä Hesburgerin kanssa. Alueosuuskaupat omistavat ja toimivat franchising-yrittäjinä yli 60:ssa Hesburger-ravintolassa.

Muut konseptit


Hesburger-hampurilaisravintolat
Hesburger-pastaravintolat (Normaalin toiminnan lisänä pastamenu)
Hesecafe (Hampurilaisravintolan yhteydessä leivonnaisia ja erikoiskahveja)
Hesehotelli
HeseWok (Hampurilaisravintolan yhteydessä Wok-menu)
Hese Kotituotteet (vähittäiskaupan tuotteita)
Hese Nakkari (nakkikioskin tuotteita)
Heseautopesu (Hesburgerin asiakkaille tarkoitettu autopesula)

Lähteet

Aiheesta muualla


http://www.hesburger.fi/ Hesburgerin kotisivut
http://www.hesecafe.fi/ HeseCafen kotisivut
http://www.hesburger.com/ Hesburgerin kansainväliset www-sivut
http://www.facebook.com/hesburger/ Yrityksen virallinen Facebook sivusto

Kirjallisuutta


Luokka:Pikaruokalat
Luokka:Suomalaiset yritykset
bn:হেসবার্গার
cs:Hesburger
de:Hesburger
et:Hesburger
en:Hesburger
es:Hesburger
eu:Hesburger
it:Hesburger
lv:Hesburger
no:Hesburger
ru:Hesburger
sv:Hesburger

Harrastus

Kuva:Chess players in park, kiev.JPG Kiovassa.]]
Harrastus on säännöllisesti harjoitettua vapaa-aika toimintaa, jonka tarkoituksena on rentouttaa ja tuottaa mielihyvää. Harrastamisen motiivina on nautinto ja kiinnostus aiheeseen, ei rahallinen palkkio. Tyypillisiä harrastuksia ovat esimerkiksi keräily, nikkarointi, askartelu, urheilu, musiikki ja lukeminen. Harrastaminen voi johtaa jonkin hyödyllisen tiedon, taidon tai kokemuksen hankkimiseen ja karttumiseen. Päämääränä on kuitenkin itsensä toteuttaminen.
Asiat, jotka ovat toisille harrastuksia, ovat toisille työtä: ammattilaispelaaja voi nauttia ruuanlaitosta harrastuksena, kun ammattilaiskokki taas voi pitää pelaamisesta harrastuksena. Yleisesti ottaen ihmistä, joka tekee jotain huvin eikä palkan vuoksi kutsutaan amatööriksi tai harrastelijaksi erotuksena ammattilaisesta. Sana ''amateur'' (, rakastaja) voitaisiinkin kääntää asianrakastajaksi. Joillakin kuitenkin harrastus ja työ ovat yhdessä, ja he ovat täysin tyytyväisiä tilanteeseen.
Monissa harrastuksissa tärkeä piirre on yhteisöllisyys – yhteisen harrastuksen kautta syntyy tiivis yhteisö, jonka jäsenet usein jakavat tietoa ja auttavat toisiaan hyvin epäitsekkäästi.
Tärkeä määritelmä harrastuksen ja ammatin välillä on ehkäpä se, miten helppo sillä on tienata elantonsa. Harva voi elää postimerkkien keräilyllä, mutta kuitenkin monet ihmiset pitävät siitä. Siksi se katsotaan yleisesti harrastukseksi.
Tähtitieteen harrastus tekevät usein merkittäviä havaintoja ja ovat näin avuksi ammattilaisille. Ei ole täysin epätavallista harrastelijatähtitieteilijälle havaita uutta taivaankappaletta tai tapahtumaa avaruudessa. Joillakin muillakin luonnontieteiden aloilla harrastajahavainnot ovat tärkeitä (muun muassa biologian monilla osa-alueilla). Humanistisista tieteenaloista arkeologia on varsin suosittu harrastuskohde. Myös historian eri osa-alueet ovat monien harrasteina (sukututkimus, numismatiikka).
Avoin lähdekoodi projekteihin osallistuminen on pääasiassa harrastustyötä, vaikka kaupallisen kehitystyön osuus on kasvanut yritysmaailman kiinnostuttua avoimen lähdekoodin kehitysmallista. Kuitenkin esimerkiksi opiskelijan harrastuksena alkanut Gnu/Linux-käyttöjärjestelmä ja monet muut sovellukset ovat varteenotettavia kilpailijoita kaupallisille tuotteille. Sukua avoimen lähdekoodin projekteihin osallistumiselle on myös esimerkiksi Wikipedian toimittamiseen osallistuminen.

Katso myös


Radioamatööri
Luokka:Harrastukset
Luokka:Sosiaaliset suhteet
ar:هواية
az:Hobbi
id:Hobi
ms:Hobi
bn:শখ
jv:Hobi
bs:Hobi
bg:Хоби
ca:Passatemps
cs:Hobby
cy:Difyrwaith
da:Hobby
de:Hobby
et:Harrastus
en:Hobby
es:Afición
eo:Ŝatokupo
eu:Denbora-pasa
fa:سرگرمی
fy:Leafhawwerij
fur:Hobby
ga:Caitheamh aimsire
gv:Ceau emshir
gl:Afección (hobby)
ko:취미
hy:Հոբբի
hr:Hobi
io:Hobio
it:Hobby
he:תחביב
ka:ჰობი
ltg:Kavieklis
lv:Vaļasprieks
lt:Pomėgis
hu:Hobbi
mk:Листа на хобија
nl:Hobby
ja:趣味
nap:Spassatiempe
no:Hobby
nn:Hobby
pl:Hobby
pt:Passatempo
ro:Hobby
ru:Хобби
rue:Гобі
sco:Habby
sq:Hobi
si:විනෝදාංශ නාමාවලිය
simple:Hobby
sk:Hobby
sl:Konjiček
sr:Хоби
sh:Hobi
sv:Hobby
tl:Hilig
ta:பொழுதுபோக்குகளின் பட்டியல்
th:งานอดิเรก
tr:Hobi
uk:Хобі
wa:Pasmint d' tins
war:Hinawngan
bat-smg:Huobis
zh:興趣

Hammurabin laki

Kuva:CodeOfHammurabi.jpg
Hammurabin laki on eräs varhaisimmista lakikokoelmista. Se luotiin Babyloniassa noin 1700-luku eaa. ja siinä on yhteensä 282 pykälää, jotka oli kaiverrettu julkisella paikalla olevaan kivipaateen. Laki on nimetty Babylonian kuninkaan Hammurabin mukaan.
Lain perusajatukseksi on sanottu "silmä silmästä, hammas hampaasta",. Tässä muodossaan fraasi ei kuitenkaan ole peräisin Hammurabin laista vaan Vanha testamentti, mutta myös Hammurabin laissa oli erilaisista väkivalta- ym. rikoksista säädetty saman periaatteen mukaisia rangaistuksia. Oikeustiede tästä periaatteesta käytetään nimeä talio-periaate. Eräissä tapauksissa kuitenkin Hammurabin lain mukaankin tuomittiin väkivaltarikoksista vain sakkoa, erityisesti, jos rikos kohdistui alempaan säätyyn kuuluvaan henkilöön.<ref name="salonen9"></ref>
Laki käsitteli lähinnä varkautta, paimentolaisuus liittyviä kysymyksiä, omaisuudelle aiheutettua vahinkoa, naisen oikeuksia, avioliittoa, lasten oikeuksia, orjan oikeuksia, murhaa ja erilaisia pahoinpitelyjä sekä kuolemaa. Rangaistukset olivat erilaisia eri yhteiskuntaryhmän jäsenille. Verotuksesta laki ei mainitse mitään.

Hammurabin laintaulukivi


Kuva:Milkau Oberer Teil der Stele mit dem Text von Hammurapis Gesetzescode 369-2.jpg
Joulukuun 1901 ja tammikuun 1902 kaivauksien aikana J. de Morganin johdolla ranskalainen retkikunta löysi Hammurabin lakipatsaan Persian muinaisen pääkaupungin Susan raunioista. Löydettäessä patsas oli särkynyt kolmeen osaan. Se koottiin ja kuljetettiin Pariisiin, missä se on nykyisin Louvressa.<ref name="salonen9"></ref>
Hammurabin laintaulukivi on mustaa dioriittia. Korkeutta kivellä on 2,25 m, ympärysmittaa ylhäällä 1,65 m, alhaalla 1,90 m. Patsaan yläosaan hakatun Hammurabia esittävän reliefin korkeus on 0,65 m, leveys 0,60 m.
Itse lakiteksti on hakattu nuolenpäämerkein 51 oikealta vasemmalle juoksevaan pystysuoraan palstaan, joista 23 on patsaan julkisivulla, 28 sen kääntöpuolella. Seitsemän palstaa kääntöpuolen alalaidasta on kuitenkin turmeltu, mitä tuhotyötä on epäilty elamilaiset tekemäksi heidän ryöstettyään patsaan ja kuljetettuaan sen Susaan.
Hammurabin laintaulukiven teksti jakautuu kolmeen osaan: esipuheeseen, lakiin ja loppulauseeseen. Itse laki koostuu neljästä osasta: Johdanto: Prosessioikeus (§§ 1-5), Omistusoikeus (§§ 6-126), Perheoikeus (§§ 127-195) ja Kostamisoikeus (§§ 172-282).

Pykäliä Hammurabin laista


21. Jos joku on murtautunut taloon, niin surmattakoon hänet murtoaukkonsa kohdalla ja muurattakoon muuriin.
48. Jos jollakin on (sadossa maksettavia) korkorasituksia ja Adad hävittää tai tulva huuhtoo pois hänen peltonsa tai veden puutteessa vilja ei kasva, niin älköön hän sinä vuonna antako velkojalle viljaa; liottakoon tauluaan (=velkakirjaansa) (vrt. uudistakoon sopimusta) älköönkä maksako sen vuoden korkoa.
196. Jos joku puhkaisee vapaan miehen silmän, niin puhkaistakoon hänen silmänsä.
200. Jos joku lyö vertaiseltaan mieheltä hampaan, niin lyötäköön häneltä hammas.
201. Jos hän lyö puolivapaalta mieheltä hampaan, niin maksakoon 1/3 minaa hopeaa.
229. Jos rakennusmestari on rakentanut jollekulle talon eikä ole tehnyt työtään vankaksi ja talo, jonka hän on rakentanut, sortuu ja aiheuttaa talon omistajan kuoleman, niin kyseessä oleva rakennusmestari surmattakoon.
282. Jos orja sanoo omistajalleen: "et ole herrani!", niin omistaja todistakoon hänet orjakseen ja leikatkoon häneltä korvan.

Hammurabin vai Mesopotamian lait


Noin vuoden 1750 eaa. aikaan seemiläiset kansoihin kuuluneet babylonialaiset valloittivat Mesopotamian kuningas Hammurabin johdolla. Hammurabi nousi Mesopotamian valtiaaksi ja tuona aikana babylonialaiset omaksuivat mesopotamialaisten lakikäytännöt, ns. Hammurabin lait, ja ottivat ne omikseen. Siispä nimitys "Hammurabin lait" ei anna todenmukaista kuvaa lakien oikeasta alkuperästä. Ennen Hammurabia lakeja laativat muun muassa Uus-Sumerin Ur-Nammu ja Isinin Lipit-Ishtar.

Katso myös


Babylonia
Hammurabi

Lähteet

Aiheesta muualla


http://www.yale.edu/lawweb/avalon/medieval/hamframe.htm Hammurabin lain käännös englanniksi Avalon-projektin sivuilla
Luokka:Babylonia
Luokka:Oikeushistoria
ar:شريعة حمورابي
ast:Códigu d'Hammurabi
ms:Kod Hammurabi
be:Звод законаў Хамурапі
bs:Hamurabijev zakonik
bg:Законник на Хамурапи
ca:Estela de Hammurabi
cs:Chammurapiho zákoník
cy:Cyfraith Hammurabi
da:Hammurabis lov
de:Codex Hammurapi
et:Hammurapi seadused
el:Κώδικας του Χαμουραμπί
en:Code of Hammurabi
es:Código de Hammurabi
eo:Kodekso de Hamurabi
eu:Hammurabi Kodea
fa:قانون حمورابی
fr:Code de Hammurabi
gl:Código de Hamurabi
ko:함무라비 법전
hy:Համմուրաբի թագավորի օրենքներ
hr:Hamurabijeva stela
it:Codice di Hammurabi
he:חוקי חמורבי
ka:ხამურაბის კანონები
kk:Хаммурапи заңдары
ku:Zagonên Hamurabî
la:Codex Hammurabi
lt:Hamurabio teisynas
lij:Codiçe de Hammurabi
hu:Hammurapi törvényoszlopa
mk:Хамурабиев законик
ml:ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമാവലി
arz:قوانين حمورابى
nl:Codex Hammurabi
ja:ハンムラビ法典
no:Hammurabis lover
nn:Hammurabis lover
pl:Kodeks Hammurabiego
pt:Código de Hamurabi
ro:Codul lui Hammurabi
ru:Свод законов Хаммурапи
simple:Codex Hammurabi
sk:Chammu-rabiho zákonník
sl:Hamurabijev zakonik
sr:Хамурабијев законик
sh:Hamurabijev zakonik
sv:Hammurabis lagar
tl:Kodigo ni Hammurabi
th:ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี
vi:Bộ luật Hammurabi
tr:Hammurabi Kanunları
uk:Закони Хаммурапі
war:Kodigo ni Hammurabi
yi:קאדעקס כאמוראבי
bat-smg:Hamurabė kuodeksos
zh:汉谟拉比法典

Hyvinvointivaltio


Hyvinvointivaltio on valtio, jossa valtiolle on annettu keskeinen rooli kansalaisten elintason ja toimeentulon varmistamisessa. Suomessa sosiaaliset oikeudet on kirjattu Suomen perustuslaki 19 pykälään.
Kuva:Overcrowded home of workers in cotton mill.jpg]]
Osan hyvinvoinnista tuottavat vapaaehtoiset yksilöt, yritykset, hyväntekeväisyysjärjestöt ym. Tämän seikan korostamiseksi käytetään usein termiä hyvinvointiyhteiskunta, kun taas "hyvinvointivaltio" viittaa pelkkään valtion rooliin. 1990-luvulta alkaen termi "hyvinvointiyhteiskunta" onkin yleistynyt ja "hyvinvointivaltio" on ollut usein kielteisessä käytössä.

Erilaisia hyvinvointivaltiomalleja


Gøsta Esping-Andersen jakaa hyvinvointivaltion kolmeen eri malliin, sen mukaan kenelle kuuluu ensisijainen vastuu sosiaalisten riskien hallinnoinnissa ja hyvinvoinnin tuottamisessa:
Pohjoismainen malli, jossa päävastuu on valtiolla
Pohjoismainen malli tunnetaan myös sosiaalidemokratia hyvinvointivaltiona, joka Esping-Andersenin mukaan on muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa. Hyvinvointivaltion etujen piiriin kuuluvat kaikki kansalaiset tasapuolisesti, ja järjestelmän painopiste on tulonsiirrot.
Keskieurooppalainen malli, jossa päävastuu on perheillä
Keskieurooppalainen tai konservatismi hyvinvointimalli on esimerkiksi Ranskan, Saksan tai Itävallan kaltainen yhteiskunta, jossa hyvinvointirakenteet on luotu ydinperheen ympärille.
Anglosaksinen malli, jossa päävastuu on yksilöillä
Anglosaksinen malli tunnetaan myös liberaalina hyvinvointivaltiona. Sellainen on esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Yhdysvalloissa. Yhteiskunta jakaa vähävaraiset avustuksia ansaitseviin ja ansaitsemattomiin. Verokanta ja tulonsiirrot ovat alhaiset ja valtion sosiaalimenojen osuus BKT:sta vähäinen. Työn merkitys ja arvostus on suuri. Järjestöt, vapaaehtoistoiminta ja hyväntekeväisyys on huomattava osa hyvinvointipalvelujen rakennetta. Yksityinen sektori osallistuu hyvinvointipalvelujen kustannuksiin työpaikkaetujen ja yksityisten sosiaalivakuutusten kautta.
Teoksessaan The Social Foundations Of Postindustrial Economies Esping-Andersen pohtii muun muassa seuraavia aiheita:
demokraattista luokkataistelua
sosiaalisia riskejä ja hyvinvointivaltioita
kotitalouksien taloutta
hyvinvointivaltiojärjestelmien uudempaa vertailua
jälkiteollisen työllisyyden rakenteellista perustaa
hallinnasta poikkeavan työllisyyden ongelmia
vanhojen hyvinvointivaltioiden uusia sosiaalisia riskejä
hyvinvointijärjestelmien uudelleen laatimista jälkiteolliselle aikakaudelle

Historiaa


Saksassa luotiin 1800-luvun lopulla Otto von Bismarckin johdolla vieläkin yleisesti käytössä olevia hyvinvointivaltion elementtejä kuten sosiaalivakuutus vastauksena uhkaavalle poliittiselle liikehdinnälle. Modernin hyvinvointivaltion taloustieteellinen pohja perustuu keskeisesti William Beveridgen raporttiin, joka ilmestyi vuonna 1942. Hyvinvointivaltion tavoite on köyhyyden ja suurten sosiaalisten eriarvoisuuksien poistaminen. Beveridgen mallin mukaisesti Iso-Britannia oli maailman ensimmäisiä hyvinvointivaltiokokeiluja.

Ideologiat ja hyvinvointivaltio


Sosialismi ja kommunismi tukevat yleensä hyvinvointivaltiota voimakkaasti. Ideologioita, jotka tukevat hyvinvointivaltiota ja markkinatalous, ovat sosiaalidemokratia, distributismi, liberalismin muoto, jota kutsutaan hyvinvointi- tai sosiaaliliberalismiksi (jota edustivat vaikkapa John Maynard Keynes ja mainittu Rawls), sosiaalireformismi ja Otto von Bismarck konservatismi. Konservatismin ja liberalismin monet muodot (kuten libertarismi) suhtautuvat hyvinvointivaltioon kriittisesti. Sosiaaliliberalismia edustavan John Rawlsin yhteiskuntafilosofinen oikeudenmukaisuusteoria on moraalifilosofinen, usein siteerattu puolustus hyvinvointivaltiolle. Hyvinvointivaltion rakentamisella on ollut vahva periaatteellinen kannatus läpi puoluekentän sotien jälkeen ja etenkin 1960-luvulta lähtien. Hyvinvointivaltio on edelleen erittäin suosittu kansalaisten keskuudessa. Suomalaiseen järjestelmään on otettu vaikutteita Ruotsista ja tämän vuoksi maiden sosiaalijärjestelmissä on paljon yhdenmukaisuuksia. Usein puhutaan pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, ja tämä käsite tunnetaan myös pohjoismaiden ulkopuolella. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion luomisessa keskeisenä on pidettu Axel Hägerström perustaman Uppsalalaisen koulukunnan arvonihilististä ajattelutapaa ja oikeusfilosofiaa.

Väitteitä hyvinvointivaltion puolesta ja sitä vastaan

Väitteitä puolesta


Poliisiylijohtaja Mikko Paatero totesi vuonna 2010 poliisin olevan suuri hyvinvointivaltion ystävä. Paateroa huolestutti etenkin toisen polven syrjäytyneet, joiden kokemukset yhteiskunnasta ovat jo valmiiksi negatiivisia ja lipsuminen rikollisille poluille helppoa. Poliisiylijohtaja Paatero korosti etenkin opettajien ja sosiaaliviranomaisten mahdollisuutta varhaiseen puuttumiseen.
humanitäärisyys – oikeus elämän perusasioihin on perustavaa laatua oleva ihmisoikeus ja ihmisten ei pitäisi joutua kärsimään tarpeettomasti varojen puutteen takia.
demokratia – yhä useammat kehittyneiden valtioiden asukkaat kannattavat vaiheittaista sosiaaliturvan laajentamista osana poliittisten vaalien lupauksia.
etiikka – vastavuoroisuus on lähes universaali moraalinen periaate ja useimmat hyvinvointijärjestelmät perustuvat vastavuoroisuuteen.
altruismi – toisten auttaminen on moraalinen velvollisuus useimmissa kulttuureissa; hyväntekeväisyys ja tuki ihmisille, jotka eivät voi auttaa itseään, nähdään laajalti moraalisina valintoina.
utilitarismi – sama määrä rahaa tuottaa enemmän iloa köyhälle annettuna kuin rikkaalle annettuna; tällöin varallisuuden jako rikkaalta köyhälle lisää yleistä onnellisuutta yhteisössä.
uskonto – useimmat maailman valtauskonnot tähdentävät yhteisöjen merkitystä enemmän kuin pelkästään henkilökohtaista menestystä. Uskonnollisiin velvollisuuksiin kuuluu hyväntekeväisyys ja solidaarisuus.
keskinäinen oma etu – monet valtiolliset järjestelmät on kehitetty vapaaehtoisvoimin keskinäisten vakuutusten pohjalta.
talous – sosiaaliset ohjelmat palvelevat monia taloudellisia toimintoja, kuten kysynnän säätely ja työmarkkinoiden rakentaminen.
yhteisöllinen – sosiaaliset ohjelmat edistävät päämääriä, jotka liittyvät koulutus, perheeseen ja työhön.
yhteiskuntarauha – järjestelmä pitää yllä yhteiskuntarauhaa ja voi alentaa rikollisuutta, koska ihmisten ei tarvitse ajautua rikollisuuteen pysyäkseen hengissä.
markkinahäiriö – tietyissä tapauksissa yksityissektori ei saavuta sosiaalisia päämääriä tai hoida tuotantoa tehokkaasti, syinä ovat esimerkiksi monopolit, oligopolit, ulkoisvaikutukset tai epäsymmetrinen informaatio.
suuruuden ekonomia – jotkut palvelut saadaan edullisemmin kun hallitus ostaa ne "bulkkina" yleisölle, kuin jos jokainen kuluttaja ostaisi ne erikseen. Tieverkko, julkinen liikenne, vedenjakelu, palokunta, yleinen terveydenhoito ja maanpuolustus joinakin esimerkkeinä.
järjestelmä pitää yllä yhteiskuntarauhaa ja voi alentaa rikollisuutta.
tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä tuo nopean luokkakierron.
luokkakierto takaa mahdollisimman suuren hyödyn saamisen väestöresursseista.
humanitaariselta kannalta kehittyneimmissä hyvinvointivaltioissa syrjäytymisen äärimmäinen muoto eli asunnottomuus harvinaista.
onnellisuuden kokeminen hyvinvointivaltioissa korkealla tasolla.
Tanskalaiset ovat useassa tutkimuksessa olleet maailman onnellisin kansa &ndash; maailman korkeimmasta verotuksesta huolimatta.

Väitteitä vastaan


moraalittomuus - sosiaalivaltio puuttuu yksilönvapaus, joka pakottaa yksilön subventointi (tukemaan) toisten kulutusta. Rahan käyttö sosiaalipalveluihin vähentää yksilöiden oikeutta antaa osan rahoistaan toisille ja on vertailukelpoinen yksityisomaisuuden takavarikoinnin kanssa (libertaarien näkemys)
ylisääntely - hyvinvointivaltio ylikuormittaa yksityisyrityksiä, joka hidastaa talouskasvua ja luo työttömyys.
tehottomuus - vapaat markkinat tuottavat ja kohdentavat palvelut tehokkaammin ja vaikuttavammin kuin valtion hyvinvointiohjelmat, ja voidaan rahoittaa vähemmillä veroilla. (Friedrich Hayekin mukaan markkinamekanismi on paljon tehokkaampi ja pystyy vastaamaan suuren ihmisjoukon nimenomaisiin tarpeisiin valtiota paremmin.)
väärä motivointi - hyvinvointivaltiolla on epätoivottuja vaikutuksia käyttäytymiseen, kuten vähentämällä motivaatiota itsestä ja muista huolehtimiseen tai työntekoon.
yhteisöllisyyden väheneminen - valtion ottaessa vastuun ihmisten taloudellisesta huolenpidosta, yksityisten ei tarvitse enää huolehtia heikommissa asemassa olevista pitämällä huolta perheestä, suvusta tai lahjoittamalla rahaa hyväntekeväisyyteen tai vaikeuksissa olevien auttamiseen.
monimutkaisuus - lainsäädäntöön ja julkiseen hallintoon perustuva sosiaalijärjestelmä johtaa päällekkäiseen ja monimutkaiseen sääntelyyn, jonka hallinnointi on kallista ja jonka seurauksena voi olla kannustinloukku.
Jotkut katsovat ettei hyvinvointivaltio ole onnistunut tehtävässään kovin hyvin, sillä leipäjonoissa ja muissa valtion ulkopuolisen avun piirissä riittää asiakkaita. Näin erityisesti siksi, että osalla Suomen kansalaisista leipäjonot ovat säännöllinen avunlähde, eikä vain tilapäinen tukimuoto.

Poliittiset liikkeet ja hyvinvointivaltio nykyään Suomessa


Perinteistä hyvinvointivaltiota kannattavat kaikki suomalaiset eduskuntapuolueet, vaikka puolueiden tavoitteissa on painotuseroja Oikeisto–vasemmisto-vastakkainasettelu välillä. Yleensä kaikki ryhmät ovat kiinnostuneita ratkaisuista, joissa hyvinvointivaltiota voidaan tehostaa ilman, että sen käytännön toiminnot kärsivät. Tämäntyyppistä lähestymistapaa edustaa esimerkiksi keskustelu kansalaispalkka ja negatiivinen tulovero.
Pauli Kettusen mukaan Anneli Anttonen ja Jorma Sipilän kirjassa (Anttonen & Sipilä 2000, 276.) Suomalaista sosiaalipolitiikkaa päätössanoissa seisoo näin: "1980-luvulla hyvinvointipolitiikkamme saattoi olla kansallinen ylpeydenaihe, mutta nyt se muistuttaa vanhaa puutaloa, jossa on paljon viehättävää, mutta vieraskin huomaa, ettei omistajalla ole vuosiin ollut rahaa eikä tahtoa pitää taloaan kunnossa."

Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin määritelmä


Hyvinvointi prof. Erik Allardtin mukaan
1) elintaso
tulot
asumistaso
työllisyys
koulutus
terveys
2) yhteisyyssuhteet
paikallisyhteys
perheyhteys
ystävyyssuhteet
3) itsensä toteuttamisen muodot
arvonanto
korvaamattomuus
poliittiset voimavarat
mielenkiintoinen vapaa-ajan toiminta (”tekeminen”)

Tulonsiirrot


Suomalaisessa hyvinvointivaltiojärjestelmässä on muun muassa seuraavia tulonsiirron muotoja:
KELA: muun muassa opintotuki, työttömyysturva, sotilasavustus
sairausvakuutus
kuntoutus
perhe-etuudet: muun muassa lapsilisä, lapsen kotihoidon tuki
Perheiden yhdistäminen on myös tulonsiirto, sillä valtio kustantaa yhdistettävien lentoliput
asumistuki
toimeentulotuki
myös eläke voidaan katsoa tulonsiirroiksi, vaikka ne ovatkin vain ajassa tapahtuvia siirtoja
Euroopan Unionin ja kansalliset maataloustuki

Katso myös


Hyvinvointitaloustiede
Tulonjako
Sosiaalipolitiikka

Aiheesta muualla


http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/sospa/shpal/index.htx Sosiaalipalveluista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla
Pauli Kettunen: http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=sg13309102905853&cmd=download Pohjoismainen hyvinvointivaltio. Eduskunnan juhlaseminaari 13.5.2009. (PDF)

Viitteet


Esping-Andersen, Gøsta: The Social Foundations of Postindustrial Economies (Oxford 1999)
Luokka:Hyvinvointivaltio
ar:دولة رفاهية
ms:Negara kebajikan
bg:Социална държава
ca:Estat del benestar
cs:Sociální stát
da:Velfærdsstat
de:Wohlfahrtsstaat
et:Heaoluriik
el:Κράτος πρόνοιας
en:Welfare state
es:Estado del bienestar
eo:Sociala ŝtato
eu:Ongizate-estatu
fr:État-providence
gl:Estado social
ko:복지국가
it:Stato sociale
he:מדינת רווחה
ky:Социалдык мамлекет
lt:Socialinė valstybė
ml:ക്ഷേമരാഷ്ട്രം
nl:Verzorgingsstaat
ja:福祉国家論
no:Velferdsstat
nn:Velferdsstat
oc:Estat del benestar
pl:Państwo opiekuńcze
pt:Estado de bem-estar social
ru:Социальное государство
simple:Welfare state
sk:Štát blahobytu
sv:Välfärdssamhälle
th:รัฐสวัสดิการ
tr:Refah devleti
zh:福利國家

Huffmanin koodaus

File:Huffman coding-example.svg
Huffmanin koodaus on tietotekniikka Tiedonpakkaus käytettävä algoritmi.
Tyypillisesti tietokone esittää jokaisen merkin samanpituisena bittijonona, vaikkapa 'a'=00, 'b'=01, 'c'=10 ja 'd'=11. Jos merkkien esiintymistiheys vaihtelee, voidaan tietoa tiivistää valitsemalla bittijonojen pituudet niin, että yleisimmät merkit vastaavat lyhimpiä bittijonoja. Harvinaisemmille merkeille tulee alkuperäistä koodausta pidemmät bittijonot. Jos 'a' olisi selvästi yleisin merkki ja 'd' toiseksi yleisin, olisi sopiva koodaus 'a'=0, 'b'=100, 'c'=101, 'd'=11.
Huffmanin koodauksessa merkkien bittiesitykset muodostetaan eräänlaisella Puu (graafiteoria). Aluksi jokainen merkki on lehti, jonka arvona on merkin esiintymistiheys. Kaksi pienintä lehteä, siis kaksi harvinaisinta merkkiä, yhdistetään puuksi, jonka vasen ja oikea puoli ovat merkit ja jonka arvoksi tulee lehtien arvojen summa. Tätä jatketaan yhdistäen aina kaksi pienimmän arvon omaavaa puuta kunnes tuloksena on yksi iso puu. Nyt esimerkiksi 'c' voi löytyä juuresta lähdettäessä reittiä vasen–vasen–oikea–vasen. Merkitään vasemmalle siirtymistä ykkösellä ja oikealle siirtymistä nollalla, jolloin vastaava bittiesitys on 1101. On helppo huomata, että yleisempi merkki on "painava" ja kestää pitkään ennen kuin se yhdistetään puuhun, ja näin sen polusta tulee lyhyempi ja bittiesityksestä myös lyhyempi.
Huffmanin koodaus on optimaalinen siinä mielessä, että mitään parempaa tapaa valita merkkien koodit kiinteästi ei ole. Yleensä parempi ja aina vähintään yhtä tehokas pakkaustapa on aritmeettinen koodaus; usein myös dynaaminen Huffmanin koodaus pakkaa datan tiiviimmin.
Tätä koodausta käytetään nykyään usein "loppukoodauksena" joidenkin muiden pakkausmetodien jälkeen. Deflaatiossa (ZIPin algoritmi) ja multimediakoodekeissa, kuten JPEG:ssä ja MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3):ssa on usein etumalli ja kvantisointi, joita seuraa Huffman-koodaus.
Luokka:Koodausmenetelmät
ar:ترميز هوفمان
az:هافمن سیخیشدیرماق بویوروقو
ca:Codificació de Huffman
cs:Huffmanovo kódování
da:Huffman-kodning
de:Shannon-Fano-Kodierung#Huffman-Code
et:Huffmani kodeerimine
el:Κωδικοποίηση Huffman
en:Huffman coding
es:Codificación Huffman
fa:کد‌گذاری هافمن
fr:Codage de Huffman
ko:허프만 부호화
hu:Huffman-kódolás
it:Codifica di Huffman
he:קוד הופמן
nl:Huffmancodering
ja:ハフマン符号
no:Huffman-koding
pl:Kodowanie Huffmana
pt:Codificação de Huffman
ru:Код Хаффмана
sr:Хафманови кодови
sv:Huffmankodning
th:รหัสฮัฟแมน และ รหัสแชนนอน-ฟาโน
vi:Mã hóa Huffman
tr:Huffman kodu
zh:霍夫曼编码

Hait


Kuva:Rhincodon typus.jpg]]
Hait (ylälahko ''Selachimorpha'') ovat rustokalat. Eri lajeja tunnetaan 368.

Koko ja ulkonäkö


Haiden koko vaihtelee suuresti lajista riippuen. Pienin laji on kääpiöhai, joka kasvaa vain parikymmensenttiseksi. Suurin hailaji, valashai, voi kasvaa yli 15 metrin pituiseksi. Kaikista lajeista puolet on kooltaan alle metrin pituisia. Erot ulkonäössä ja elintavoissa ovat eri lajeilla varsin suuret. Yhteisiä piirteitä ovat mm. avonaiset kidukset, pariton selkäevä, parilliset rintaevät ja useimmilla lajeilla voimakkaat leuat ja terävät repimiseen soveltuvat hampaat.
Suurimmat lajit ovat valashai, valkohai, jättiläishai, tiikerihai, jäähai, härkähai ja vasarahai. Erikoisimpia lienevät enkelihai, partahai, sitruunahai ja piikikäs kääpiöhai.

Lisääntyminen


Haikalojen lisääntyminen on varsin monimutkaista. Kaikki hait parittelevat, toisin sanoen hedelmöitys tapahtuu sisäisesti. Sen jälkeen kun muna on hedelmöittynyt naaraan ruumiissa, on olemassa kolme kehitysvaihtoehtoa:
Ovipaariset lajit. Munan ympärille kasvaa sarveiskuori, ja se poistuu emon ruumiista; alkionkehitys jatkuu veteen joutuneessa munassa, kunnes poikanen viimein kuoriutuu.
Ovovivipaariset lajit. Munan ympärille kasvaa ohut kalvo, ja se jatkaa kehittymistään emon kohdussa; alkionkehityksen päätyttyä munasta kuoriutuu poikanen, joka pienine ruskuaisvarastoineen poistuu emon ruumiista
Vivipaariset lajit. Alkio kehittyy kohdussa, mutta sen ravinnonsaanti ei ole pelkästään oman ruskuaispussin varassa, vaan sille kasvaa napanuoramainen lisäke, samalla kun ruskuaispussista kehittyy istukka; tämän istukan kautta emo ravitsee alkiota synnytykseen saakka.
Poikasten määrä vaihtelee lajeittain. Haikaloilla on todettu tapahtuneen myös neitseellistä sikiämistä.
Ovipaarisista lajeista valashai munii kaikkein suurimman munan. Itse asiassa valashain munia on löydetty vain yksi kappale: tämä tapahtui Meksikonlahti vuonna 1953. Muna oli 30,4 cm pitkä, 14 cm leveä ja 9 cm paksu. Sen sisällä oleva alkio oli 37 cm:n mittainen ja se oli aivan aikuisen yksilön näköinen.

Elinympäristö


Suurin osa haista elää valtamerissä, mutta joitakin lajeja tavataan joissa ja järvissä, kuten Mississipissä Amerikassa ja Amazonjoessa Brasiliassa. Esimerkiksi härkähai ''Carcharhinus leucas'' uskaltautuu joskus jokiin, vaikka se elääkin pääasiallisesti meressä.
Hengittääkseen useimpien haiden on uitava koko ajan, jotta vesi virtaisi niiden kidusten läpi. Tästä syystä hait eivät nuku samalla tavalla kuin ihminen, vaan niillä on aktiivisia ja ei-aktiivisia ajanjaksoja. Jotkut lajit kuten partahai sekä härkähai pystyvät kuitenkin hengittämään paikalla ollessaan. Jotkut lajit liikkuvat parvissa.

Ravinto


Suurin osa hailajeista on petokala, jotka syövät pääasiassa kaloja, merikilpikonnia ja hylkeitä. Hailla on kehittynyt värinäkö ja erittäin hyvä haju- ja makuaisti. Niillä on tarkan kylkiviiva-aistin lisäksi sähköaisti, jolla ne pystyvät tuntemaan muiden eläinten aiheuttamat sähkökentät ja löytämään siten esimerkiksi pohjaan kaivautuneen saaliseläimen.
Haiden ruokavaliot vaihtelevat lajeittain, mutta lähes kaikki hait ovat lihansyöjiä. Jotkut hait, kuten valkohai, makrillihai, tiikerihai ja vasarahai, ovat petokaloja, jotka syövät kalaa, kalmarit, muita haita ja nisäkkäitä kuten hylkeitä. Suurimmat hait syövät jopa pieniä valaita. Toiset, kuten seepransarvihai, enkelihai ja partahait, ovat hidasliikkeisiä suuria lihansyöjiä, jotka murskaavat ja syövät merenpohjan nilviäiset ja äyriäisiä kuten taskuravut. Hait purevat myös merenpohjassa olevia kaapeleita, joiden sähkömagneettinen kenttä kiehtoo niitä.
Eräät hait kuten jättimäinen valashai syövät planktonia.

Systematiikka ja kehityshistoria


Hait kuuluvat rustokalat luokan leveäsuiset alaluokkaan (''Elasmobranchii'') yhdessä rauskut kanssa. Käsitykset leveäsuisten sisäisestä systematiikasta ovat olleet horjuvia. Perinteisesti rauskuja (''Batoidea'') ja haita (''Selachimorpha'') on pidetty rinnakkaisina ylälahkoina. Rakennetuntomerkkien perusteella on kuitenkin esitetty toisenlaista luokitusta, jossa pääjako on ulappaveden haiden (''Galea'') ja lähinnä pohjan läheisyydessä elävien lajien (''Squalea'') välillä. Jälkimmäinen ryhmä käsittäisi sekä perinteiset rauskuryhmät että joukon perinteisiä hailahkoja. Tässä luokituksessa perinteiset hait eivät olisi luonnollinen (monofyleettinen) taksoni vaan Kladistiikka#Peruskäsitteitä ryhmä. Toisaalla jotkut molekyylisystemaattiset tutkimukset taas ovat puoltaneet haiden ja rauskujen asemaa luonnollisina sisarryhminä. Tällöin haiden sisällä olisi jako kahteen ylälahkoon ''Galeomorphi'' ja ''Squalomorphi'' (ks. Leveäsuiset).
Varhaisista haista jääneet fossiilit ovat lähinnä hampaita, koska haiden luuranko koostuu rustosta. Varhaisilla hailla oli suipot hampaat ja ne olivat yli metrin pituisia kalansyöjiä.
''Carcharodon megalodon'' eli megalodon oli varhainen jättimäinen lihansyöjähai. Se oli yli 16 metriä pitkä ja sen hampaat 18 cm pitkät. Sen ravinto koostui pääasiallisesti valaista.

Viholliset


Hailla ei ole muita luonnollisia vihollisia kuin toiset hait ja ihminen, sekä jotkin delfiinilajit kuten miekkavalas. Saasteet vähentävät haikantoja. Joka vuosi yli 100 miljoonaa haita kuolee kalaverkkoihin ja laivan potkureihin jääneinä. Niitä myös kalastetaan ruuaksi; esimerkiksi Aasiassa valmistetaan haineväkeittoa, jota varten pyydystettävistä haista osasta käytetään koko hai, mutta joskus hai nostetaan laivaan, siltä katkaistaan evät ja se heitetään elävänä takaisin mereen. Tällöin hai uppoaa merenpohjaan, jossa se kuolee kituen.

Haiden hyökkäykset


Vuosittain tapahtuu noin 50 hain hyökkäystä ihmisen kimppuun. Näistä suurin osa tapahtuu Australian koillisrannikolla ja Floridassa, joissa vesiurheilu, kuten sukellus ja surffaus, on suosittua. On tutkittu että hait käyttävät ilmeisesti nukkumiseen matalikkoja missä veden liike on jatkuvaa jottei näiden tarvitsisi uida pysyäkseen hengissä ja nämä paikat ovat ihmisenkin suosiossa.
Australian 200-vuotisen historian aikana ovat hait hyökänneet 548 kertaa ihmisen kimppuun, joista 182 johti uhrin kuolemaan. New South Walesin osavaltiossa on tapahtunut eniten haihyökkäyksiä. New South Walesissa hait ovat puraisseet ihmistä 205 kertaa (joista 69 kuolemantapausta), Queenslandissa 201 kertaa (joista 68 kuolemantapausta). Viimeisten 30 vuoden aikana hait aiheuttivat 31 ihmisen kuoleman, joista 12 Queenslandissa ja kaksi New South Walesin osavaltiossa.
Ihmisillä on paljon ennakkoluuloja haita kohtaan, vaikka ne hyökkäävät suhteellisen harvoin ihmisen kimppuun. Osasyynä ovat sekä hain hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden kertomukset että elokuvat. 11 ihmistä on kuollut hain puremiin Australiassa vuosien 1980 ja 1990 välillä. On muistettava että samana aikana 20 kuoli ampiaisenpistoihin ja 19 salamaniskuihin. 48&nbsp;% hyökkäyksistä päättyy saaliin kuolemaan , harva maapeto yltää samaan. On tutkittu, että hait eivät pidä ihmisten lihasta.

Lähteet


Luokka:Hait
Luokka:Elävät fossiilit
ang:Sǣhund
ar:قرش
an:Selachimorpha
ast:Selachimorpha
az:Köpəkbalığı
id:Hiu
ms:Ikan yu
bn:হাঙ্গর
zh-min-nan:Soa-hî
jv:Hiyu
su:Hiu
be:Акулы
be-x-old:Акулы
bo:གཏུམ་ཉ།
bs:Ajkula
br:Rinkin
bg:Акулообразни
ca:Tauró
ceb:Iho
cs:Žraloci
cy:Morgi
da:Haj
de:Haie
dv:މިޔަރު
nv:Łóóʼ hashkéhé
et:Hailaadsed
el:Καρχαρίας
en:Shark
es:Selachimorpha
eo:Ŝarko
eu:Marrazo
fa:کوسه
fo:Hávur
fr:Requin
ga:Siorc
gd:Cearban (iasg)
gl:Tiburóns
ko:상어
hy:Շնաձկներ
hi:हाँगर
hr:Morski psi
io:Sharko
is:Háffiskar
it:Selachimorpha
he:דמויי כריש
ka:ზვიგენები
kk:Акула
ky:Акула
sw:Papa (samaki)
ht:Reken
la:Selachimorpha
lv:Haizivis
lt:Rykliai
hu:Cápák
mk:Ајкула
ml:സ്രാവ്
mr:शार्क
mn:Аврага загас
my:ငါးမန်း
nl:Haaien
ja:サメ
no:Haier
nn:Haiar
nrm:Cheurque
oc:Làmia
om:Shark
pnb:شارک
pl:Rekiny
pt:Tubarão
ro:Rechin
qu:Tiwrun
ru:Акулы
sco:Shairk
sq:Peshkaqeni
si:මෝරා
simple:Shark
sk:Žralokovidné
sl:Morski psi
sr:Ајкула
sh:Morski pas
sv:Hajar
tl:Pating
ta:சுறா
te:సొర చేప
th:ปลาฉลาม
vi:Cá mập
tr:Köpekbalığı
uk:Акули
ur:شارک
war:Pating
yi:הייפיש
zh-yue:鯊魚
zh:鲨鱼

Hame


Hame on vaatekappale, joka on yhtenäinen ja kiedotaan lantion ympärille. Sen tarkoituksena on peittää ja suojata alavartaloa sekä jalkoja.
Ennen housut yleistymistä hameet ja sen tyyppiset asusteet kuuluivat Euroopassakin miesten normaalipukeutumiseen. Myöhemmin hame on länsimaissa ollut vain nainen käyttämä vaatekappale, lukuun ottamatta eräitä perinneasuja, kuten Skotlanti käytettäviä kiltti. Tosin nykyään yhä useampi yritys on erikoistunut miesten hameiden valmistukseen.
Hameita on vuosisatojen saatossa ollut hyvin erilaisia. Joskus niiden alla käytettiin erilaisia vanteita, alushameita tai turnyyriä, jotta hameen muoto saatiin sellaiseksi kuin haluttiin.
Erilaisia hametyyppejä ovat muiden muassa salsahame minihame, kellohame ja vekkihame.
Luokka:Hameet
ang:Scyrte
ar:تنورة
gn:Sái
az:Ətək
bjn:Rok
id:Rok
jv:Rok
su:Erok
be:Спадніца
be-x-old:Спадніца
bar:Rock (Gwand)
br:Brozh
bg:Пола
ca:Faldilla
cs:Sukně
da:Kjole og skørt
de:Rock (Kleidung)
en:Skirt
es:Falda
eo:Jupo
eu:Gona
fa:دامن
fr:Jupe
gv:Skyrt
gd:Lèineag is sgiort
gl:Saia
ko:치마
hr:Suknja
io:Jupo
ik:Yuukkaaq
it:Gonna
he:חצאית
kk:Юбка
ht:Jip
la:Gunna
lv:Svārki
lt:Sijonas
lmo:Soca
nl:Rok (kleding)
ne:स्कर्ट
ja:スカート
pl:Spódnica
pt:Saia
qu:Aksu
ru:Юбка
scn:Gonna
simple:Skirt
sh:Suknja
sv:Kjol
tl:Saya
th:กระโปรง
vi:Váy
tr:Etek
uk:Спідниця
vec:Cotoła (abijamento)
yi:קלייד
zh-yue:裙
zh:裙

Heteroseksuaalisuus

Kuva:Love - Engagement.jpg
Image:HeteroSym.svg]]
Heteroseksuaalisuus (alk. kreik. ''heteros'', erilainen) on seksuaalisuus vetovoimaa ensisijaisesti tai pelkästään vastakkaiseen sukupuoleen. Heteroseksuaalisuus on yleisin seksuaalinen suuntautuminen ja monissa yhteiskunnissa sitä pidetään ''sosiaalisena normina''.

Heteroseksuaalinen matriisi


Heteroseksuaalinen matriisi on feministiteoreetikko Judith Butlerin kehittämä teoria heteronormatiivisesta ajatusmallista. Matriisi sisältää ajatuksen ihmisruumiista, joka on sidottu biologiseen sukupuoli, joka taas on perustana näkyvälle sosiaaliselle sukupuolelle. Biologisilla miehillä oletetaan siis olevan maskuliininen ja naisilla feminiininen rooli. Lisäksi molempien sukupuolten oletetaan olevan kiinnostuneita vastakkaisesta sukupuolesta. Matriisi ei salli tähän sukupuolijakoon ja -malliin sopimattomien identiteettien muodostua sosiaalisesti tunnustetuiksi, vaan niitä syrjitään medikalisoimalla, leimaamalla kielteisesti, sivuuttamalla ja tekemällä naurunalaiseksi.

Katso myös


homoseksuaalisuus
biseksuaalisuus
aseksuaalisuus
lesbous
Luokka:Seksuaalisuus
Luokka:Seksologia
af:Heteroseksualiteit
ar:مغايرة
az:Heteroseksuallıq
id:Heteroseksualitas
ms:Heteroseksual
zh-min-nan:Gī-sèng-loân
be:Гетэрасексуальнасць
be-x-old:Гетэрасэксуальнасьць
bs:Heteroseksualnost
br:Arallrevelezh
bg:Хетеросексуалност
ca:Heterosexualitat
cs:Heterosexualita
cy:Heterorywioldeb
da:Heteroseksualitet
de:Heterosexualität
et:Heteroseksuaalsus
el:Ετεροφυλοφιλία
en:Heterosexuality
es:Heterosexualidad
eo:Aliseksemo
eu:Heterosexualitate
fa:دگرجنس‌گرایی
hif:Heterosexuality
fr:Hétérosexualité
gl:Heterosexualidade
ko:이성애
hr:Heteroseksualnost
is:Gagnkynhneigð
it:Eterosessualità
he:הטרוסקסואליות
ka:ჰეტეროსექსუალობა
kk:Гетеросексуалдылық
ky:Гетеросексуалдар
ku:Heteroseksuelî
lv:Heteroseksualitāte
hu:Heteroszexualitás
mk:Хетеросексуалност
nl:Heteroseksualiteit
ja:異性愛
no:Heterofili
pl:Heteroseksualizm
pt:Heterossexualidade
ro:Heterosexualitate
ru:Гетеросексуальность
simple:Heterosexuality
sk:Heterosexualita
sr:Хетеросексуалност
sh:Heteroseksualnost
sv:Heterosexualitet
tl:Heteroseksuwalidad
ta:எதிர்பால்சேர்க்கை
th:รักต่างเพศ
vi:Dị tính luyến ái
tg:Гетеро
tr:Heteroseksüellik
uk:Гетеросексуальність
yi:העטראסעקסואליטעט
zh-yue:異性戀
zh:异性恋

Homoseksuaalisuus

Tiedosto:Lautrec the two girlfriends c1894-5.jpg
Homoseksuaalisuus tarkoittaa seksuaalinen suuntautuminen, jossa yksilön seksuaalinen kiinnostus ja/tai romanttiset tunteet kohdistuvat pelkästään tai ensisijaisesti hänen omaan Sukupuoli. Nainen homoseksuaalisuutta kutsutaan myös Lesbous.

Etiologia


Eräiden Kaksostutkimus mukaan homoseksuaalisuuden heritabiliteetti on miehillä noin 40–50 prosenttia ja naisilla noin 20–50 prosenttia. Ympäristötekijöistä homoseksuaalisuuden esiintymiseen vaikuttavat ei-jaetut tekijät, joskin naispuolisten homoseksuaalien kohdalla myös jaettu ympäristö saattaa olla merkittävässä roolissa. Toisissa tutkimuksissa on saatu pienempiä ja hyvin vaihtelevia yhdenmukaisuuksia välillä 5–60 %.
Miesten ja naisten homoseksuaalisuuden etiologia näyttää olevan erilainen, sillä erimunaisten kaksosten osalta yhden kaksosen homoseksuaalisuus on yhteydessä toisen kaksosen kohonneeseen homoseksuaalisuuden todennäköisyyteen ainoastaan silloin, kun he ovat samaa sukupuolta.
Kaksostutkimuksia on arvosteltu vinoutuneisuudesta, sillä ne ovat perustuneet vapaaehtoisuuteen. Todennäköisesti ne kaksosparit, joissa molemmat osapuolet ovat homoseksuaaleja, ovat olleet halukkaampia ilmoittautumaan kuin sellaiset, joissa vain toinen osapuoli on homoseksuaalinen.

Osuus väestöstä


Tiedosto:Gay flag.svg on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tunnus.]]
Suomi
Seksuaalista identiteettiä on Suomessa tutkittu satunnaisotoksiin perustuvilla kysely- ja haastattelututkimuksilla 1971 ja 1992. 18-54-vuotiaista suomalaisista oli vuonna 1971 tehdyssä tutkimuksessa 0,8 % homoseksuaaleja ja vuonna 1992 tehdyssä tutkimuksessa 0,6 %.
Ruotsi
Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier (FSI) ja Folkhälsoinsitutet tekivät vuosina 1998 satunnaisotokseen perustuvan kyselytutkimuksen, jonka mukaan homoseksuaaleja on 1-2 % 16-79-vuotiaista.<ref></ref>
Norja
Norjassa 2008 tehdyn 6465:n henkilön haastattelututkimuksen mukaan yli 16-vuotiaista 0,6 % miehistä ja 0,7 % naisista pitää itseään homoseksuaalina.
Yhdistynyt kuningaskunta
Vuosina 2009-2010 tehdyn 247623 haastateltavaa sisältäneen laajan kyselytutkimuksen mukaan 0,9 % yli 16-vuotiaista pitää itseään homoseksuaalina.
Yhdysvallat
Viiteen laajaan kyselytutkimukseen perustuen on arvioitu, että 1,7 % aikuisista pitää itseään homoseksuaalina.<ref></ref>
Kanada
Vuonna 2003 Kanadassa tehtiin 135000:lle ihmisille kyselytutkimus, jonka mukaan 18-59-vuotiaista miehistä 1,3 % ja naisista 0,7 % piti itseään homoseksuaalina.
Australia
Vuosina 2005-2006 Australiassa tehtiin 8205:n ihmisen kyselytutkimus, jonka mukaan 1 % miehistä ja 0,7 % naisista piti itseään homoseksuaalina.

Lainsäädäntö


Homoseksuaalisuuden juridisissa historioissa länsimaissa on nähtävissä jako kahteen perinteeseen: toisaalta Ranskan vallankumous vaikuttamat lakijärjestelmät ja toisaalta protestanttinen traditio. Ranskan vallankumouksen vaikutus lakijärjestelmiin näkyy erityisesti lakien suhteessa yksityisyyteen. Ranskan vallankumouksen traditiossa yksityiset käytännöt, esimerkiksi homoseksuaalisuuliset teot, eivät olleet rangaistavia, elleivät ne sisältäneet väkivaltaa tai seksiä alaikäisten kumppaneiden kanssa, mutta poliisi ja juridinen järjestelmä puuttuivat säännöllisesti julkisuudessa tapahtuneisiin tekoihin. Toinen lakijärjestelmä, joka oli yleisempi protestanttisuus maissa, piti sisällään erilaisen käsityksen siitä, mitä valtion tulee kontrolloida. Tässä traditiossa katsottiin olemassa olevan itsessään moraalittomia tekoja, joista tulisi rangaista sellaisina myös sekulaarisen lain edessä.
Samaa sukupuolta olevien avioliitto on hyväksytty lailla seuraavissa maissa: Alankomaat (vuodesta 2001), Belgiassa (2003), Espanjassa (2005), Kanadassa (2005), Etelä-Afrikka (2006), Norjassa (2009), Ruotsissa (2009), Portugalissa (2010), Islanti (2010) ja Argentiinassa (2010).

Syrjintä


1950-luku lopulta ja 1960-luvulla homoseksuaalisuuteen alettiin suhtautua enemmän Sairaus kuin Rikos. Homoseksuaalisuus poistettiin Suomessa Setan jäsenten vaatimuksesta tautiluokituksesta vuonna 1981.
Suomi homoja ja lesboja Syrjintä yhä työpaikoilla ja kouluissa, vaikka laki syrjinnän tiukasti kieltääkin. Homojen ja lesbojen jatkuvasta työsyrjinnästä on näyttöä. Jotkut homot pitävät työpaikoillaan homoutensa mieluummin salassa.

Historia

Homoseksuaalien kohtelu


Tiedosto:Toronto_Pride_Parade_2007.jpg-paraati vuonna 2007.]]
Monille Homoseksuaalisuus ja uskonto on ollut ominaista kielteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen. Monien uskontokuntien piirissä seksuaalivähemmistöt ovat muodostaneet itsenäisiä ryhmiä, joissa homoseksuaalisuus on sallittua. Kristinuskossa homoseksuaalisuuden harjoittamista on vanhastaan pidetty syntinä. Raamattu Jumala (kristinusko) antaa lain, jonka mukaan homoseksuaalisuutta harjoittavat ihmiset on tapettava. Islamilaisissa maissa homoseksuaalisuudesta on määrätty Kuolemanrangaistus.
Vuonna 1869 unkarilainen kirjailija Károly Mária Kertbeny käytti dokumentoidusti ensimmäisen kerran käsitettä homoseksuaali avoimessa kirjeessä Preussin oikeusministerille vaatien 'luonnonvastaisen käyttäytymisen' kieltävien lakien kumoamista. Homoseksuaali yleistyi käsitteenä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa sekä korvasi aikaisemmin käytössä olleet sanat, joista sodomiitti lienee tunnetuin. Lääketieteessä käytettiin pitkään rinnakkain lukuisia sanoja kuvaamaan samaa ilmiötä, mutta sanat olivat osin ristiriitaisia keskenään. Tällaisia sanoja olivat esimerkiksi inversio, uranismi, uniseksuaalisuus, biseksuaalisuus ja psyykkinen hermafrodismi. Käsite homofilia pyrki korostamaan rakkauden ja ihmissuhteen merkityksen tärkeyttä pelkän seksuaalisen mieltymyksen lisäksi. Käsite homoseksuaali kuului sekä oikeudelliseen että medikaaliseen terminologiaan. Michel Foucault kirjoittaa, että ennen kuin termi homoseksuaali stabiloi seksuaalisen erilaisuuden sodomiitti oli ollut vain sarja tekoja siinä, missä homoseksuaalisuus nyt nimesi ihmisryhmän.
Suomessa homoseksuaalisuus oli rikos vuoteen 1971 asti.
Kirkko vihki miespareja ystävyysliittoon vielä 1000-luvulla mutta 1300-luvulla se alkoi suhtautua kielteisesti homoseksuaalisuuteen.

Eläinten homoseksuaalisuus


Homoseksuaalista käyttäytymistä on havaittu noin 1&nbsp;500 lajilla, joista 500:lla se on hyvin dokumentoitua. Homoseksuaalisuutta Eläinten seksikäyttäytyminen#Homoseksuaalisuus etenkin sosiaalisten eläinten, kuten vesilintujen ja -nisäkkäiden, Apinat ja Ihmisapinat keskuudessa. Yleisintä se on Australiassa elävillä mustajoutsenilla, joiden pariskunnista noin neljännes on keskenään samaa sukupuolta, useimmat koiraspareja. Useimmat näistä pariskunnista hoivaavat yhdessä joko omaa tai muilta ryöstettyä jälkikasvua, ja koirasparien hoivaamilla poikasilla on jopa suurempi eloonjäämisprosentti kuin heteroparien hoivaamilla.
Tutkimuksissa on havaittu ympäristömyrkkynä esiintyvän metyylielohopean aiheuttavan iibislinnuissa homoseksuaalista käytöstä. Elohopea muuttaa koiraiden sukupuolihormonien, testosteronin ja estradiolin tasoja.
Georgetownin yliopiston professori Janet Mann on esittänyt teorian, jonka mukaan ainakin delfiinit homoseksuaalinen käyttäytyminen olisi Evoluutio eduksi, koska se vähentäisi lajinsisäistä, erityisesti Koiras välistä, aggressiota.
Urospingviiniparien on havaittu kestäneen eliniän, niiden rakentaneen pesiä yhdessä ja hautoneen kiveä sijaismunana. Vuonna 2004 Central Park Zoo -eläintarhassa Yhdysvallat erään samasukupuolisen parin kivi korvattiin hedelmöittyneellä munalla, jota pari hautoi ja josta kuoriutuneen poikasen se kasvatti omanaan.
Oranki on havaittu homoseksuaalista käytöstä. Banaanikärpänen ei ole geeniä jonka avulla ne kykenisivät erottamaan sukupuolet toisistaan.
Vuonna 2006 Oslon yliopiston luonnonhistoriallisessa museossa avattiin ''Against Nature?'' -niminen näyttely. Museossa esiteltiin näytekappalein ja kuvin joitakin eläinlajeja, joilla homoseksuaalisuutta väitetään esiintyvän. Lajit vaihtelevat pienistä Hyönteiset Kaskelotti.

Katso myös


Homofobia
Homoseksuaalisuus ja uskonto
Luettelo tunnetuista homo- ja biseksuaaleista
Samaa sukupuolta olevien avioliitto
Seta

Kirjallisuutta


Lähteet

Aiheesta muualla


http://www.seta.fi Seta ry – Seksuaalinen Tasavertaisuus ry.
http://ranneliike.net/ Ranneliike.net.
http://www.Guys.fi Guys.fi, suomalainen gay-yhteisö.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010950 Laki rekisteröidystä parisuhteesta.
http://www.lib.hel.fi/Page/3156f7ee-682f-4b68-82ea-ec756f214f22.aspx?groupId=f6a59db9-bce1-4f22-bad3-7eca2addfe4a&announcementId=44d78efb-2f18-4858-9388-d6314d5d174f Ylpeyttä ja ennakkoluuloja – seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ennen ja nyt. Helsingin kaupunginkirjaston aihepakettiarkisto.
http://www.glbtq.com/ Encyclopedia of GLBT and queer culture.
Erkki Kauhanen: http://www.tiede.fi/artikkeli/346/homoseksuaalisuuden_pelko_alkoi_identiteettikriisi Homoseksuaalisuuden pelko alkoi identiteettikriisistä. Tiede 7/2002.
Milja Atu: http://www.studio55.fi/irtiarjesta/artikkeli.shtml/1486337/tallaista-oli-rakastaa-suomessa-lainsuojattomana Tällaista oli rakastaa Suomessa lainsuojattomana. Studio55.fi 2.2.2012.
Luokka:Homoseksuaalisuus
af:Homoseksualiteit
als:Homosexualität
ar:مثلية جنسية
ast:Homosexualidá
id:Homoseksualitas
ms:Kehomoseksualan
bn:সমকামিতা
zh-min-nan:Tông-sèng-loân
be:Гомасексуалізм
be-x-old:Гомасэксуальнасьць
bar:Homosexualität
bo:མཚན་མཐུན་དགའ་རོགས་སྒྲིག་པ།
bs:Homoseksualnost
br:Heñvelrevelezh
bg:Хомосексуалност
ca:Homosexualitat
cs:Homosexualita
cy:Cyfunrywioldeb
da:Homoseksualitet
de:Homosexualität
et:Homoseksuaalsus
el:Ομοφυλοφιλία
en:Homosexuality
es:Homosexualidad
eo:Samseksemo
eu:Homosexualitate
fa:همجنس‌گرایی
fo:Samkyndleiki
fr:Homosexualité
fy:Homoseksualiteit
ga:Homaighnéasachas
gd:Co-ghnèitheachd
gl:Homosexualidade
ko:동성애
hy:Համասեռականություն
hi:समलैंगिकता
hr:Homoseksualnost
ia:Homosexualitate
is:Samkynhneigð
it:Omosessualità
he:הומוסקסואליות
ka:ჰომოსექსუალობა
kk:Гомосексуалдылық
ky:Гомосексуалдуулук
ku:Homoseksuelî
la:Homophylophilia
lv:Homoseksualitāte
lb:Homosexualitéit
lt:Homoseksualumas
lij:Omosessualitæ
lmo:Omosessüalità
hu:Homoszexualitás
mk:Хомосексуалност
ml:സ്വവർഗ്ഗരതി
mr:समलैंगिकता
arz:مثليه جنسيه
mn:Гомосекс
my:လိင်တူဆက်ဆံခြင်း
nah:Cuīlonyōtl
nl:Homoseksualiteit
nds-nl:Homoseksualiteit
ne:समलिँगी
ja:同性愛
no:Homofili
nn:Homofili
oc:Omosexualitat
uz:Gomoseksuallik
pms:Omossessualità
pl:Homoseksualizm
pt:Homossexualidade
ro:Homosexualitate
ru:Гомосексуальность
sco:Homosexuality
sq:Homoseksualitet
scn:Omusissualità
simple:Homosexuality
sk:Homosexualita
sl:Homoseksualnost
szl:Buzeranctwo
sr:Хомосексуалност
sh:Homoseksualnost
sv:Homosexualitet
tl:Homoseksuwalidad
ta:தற்பால்சேர்க்கை
te:స్వలింగ సంపర్కం
th:รักร่วมเพศ
vi:Đồng tính luyến ái
tg:Ҳамҷинсгароӣ
tr:Eşcinsellik
uk:Гомосексуалізм
zh-classical:同性戀
vls:Homoseksualiteit
yi:האמאסעקסואלוטעט
zh-yue:同性戀
zh:同性戀

HKL-bussiliikenne

Helsingin_Bussiliikenne

Hakkeri

Hakkeri () tarkoittaa innokasta tietokonealan harrastajaa. Termiä käytetään usein kuvaamaan myös tietojärjestelmiin murtautujaa eli krakkeria.

Historiaa


Sana hakkeri tarkoitti tietotekniikka alunperin sellaista henkilöä, joka kykeni saavuttamaan tavoitteensa olemassa olevien järjestelmien rajoituksista huolimatta. Ratkaisut olivat toisinaan nopeasti tehtyjä ja hieman arveluttavia, mutta joskus myös nerokkaita. Näitä ratkaisuja kutsuttiin englanniksi termillä ''hack'' (puhekielessä purkkaratkaisu) ja niiden tekijöitä hakkereiksi (''hacker'').
Yhden määritelmän mukaan hakkerilla tarkoitetaan taitavaa tietokoneenkäyttäjää, joka tuntee tietokonejärjestelmien toiminnan syvällisesti ja hallitsee käyttämänsä työkalut ja laitteet hyvin. Käsitteellä on kuitenkin nykyään myös useita kielteisiä merkityksiä, jotka johtuvat termin sekoittumisesta ''krakkeriin''. Esimerkiksi mediassa kutsutaan tietoturvarikollisia hakkereiksi. suomen kieli sanaa ''hakkeri'' ei siis voi pitää englannin kieli sanan ''hacker'' suorana käännöksenä, joskin myös englannissa termit ''hakkeri'' ja ''krakkeri'' menevät sekaisin.

Hakkerikulttuuri


Hakkerikulttuurin edustajien (esimerkiksi Richard Stallman) ja tutkijoiden (esimerkiksi Eric S. Raymond, Pekka Himanen) mukaan hakkeri-nimityksen ansaitsemiseen ei riitä pelkkä tekninen osaaminen, vaan hakkerilta vaaditaan myös oikeanlaista hakkerietiikka. Tämän kannan mukaan kukaan todellinen
hakkeri ei murtaudu tietojärjestelmiin tai muutenkaan sorru rikollisiin puuhiin, ellei kyseessä ole hyvä tarkoitus. Esimerkiksi tietojärjestelmään voidaan murtautua, jos tarkoituksena on osoittaa haavoittuvuuden olemassaolo. Näin vikaantunut järjestelmä tulee yleiseen tietoon ja se voidaan korjata.

Tunnettuja hakkereita


Richard Stallman, GNU-liikkeen perustaja
Linus Torvalds, Linux-yhteisön perustaja
Dennis Ritchie ja Ken Thompson, C-kielen ja Unixin kehittäjät
Eric S. Raymond, avoimen lähdekoodin yhteisön keulahahmo

Katso myös


Nörtti
Avoin lähdekoodi
Vapaat ohjelmistot
Krakkeri
Haktivismi

Lähteet


http://www.catb.org/jargon/html/C/cracker.html The Jargon File - Cracker
http://www.catb.org/jargon/html/H/hacker.html The Jargon File - Hacker
http://tmrc.mit.edu/hackers-ref.html TMRC - Hackers
http://catb.org/esr/faqs/hacker-howto.html Eric S. Raymond - How To Become A Hacker
http://www.uta.fi/~fiteva/rms_int_fi.html Richard M. Stallmanin haastattelu: Hakkeriyhteisö ja eettisyys

Viitteet

Aiheesta muualla


http://www.neme.org/291/hacker-manifesto A HACKER MANIFESTO by McKenzie Wark
Luokka:Internet
Luokka:Hakkerointi
ar:قرصان حاسوب
ast:Hacker
az:Haker
id:Peretas
ms:Penggodam
bs:Haker
ca:Hacker
cv:Хакер
cs:Hacker
da:Hacker
de:Hacker
et:Häkker
el:Χάκερ
en:Hacker (term)
es:Hacker
eo:Kodumulo
eu:Hacker
fa:رخنه‌گر
fr:Hacker (sécurité informatique)
gl:Hacker
ko:해커
hr:Hakeri
is:Tölvuþrjótur
it:Hacker
he:האקר
ka:ჰაკერი
kk:Хакер
lv:Urķis
lb:Hacker
lt:Hakeris
hu:Hacker
nl:Hacker
ja:ハッカー
no:Datasnok
mhr:Хакер
pl:Haker (bezpieczeństwo komputerowe)
pt:Hacker
ro:Hacker
ru:Хакер
sq:Hakeri
scn:Hacker
simple:Hacker
sk:Haker
sl:Heker
sr:Хакер
sv:Hackare
th:นักเลงคอมพิวเตอร์
vi:Hacker
tg:Хакер
tr:Hacker
uk:Хакер
yi:העקער
zh:黑客

Heinäkuu

Tiedosto:Les Très Riches Heures du duc de Berry juillet.jpgn kuvitusta heinäkuun kohdalla.]]
Heinäkuu on gregoriaaninen kalenteri vuosi seitsemäs kuukausi, kesäkuukausista keskimmäinen. Se on yleisesti vuoden lämpimin kuukausi pohjoinen pallonpuolisko ja päinvastoin kylmin eteläinen pallonpuolisko. Heinäkuussa on 31 päivää. Heinäkuuta edeltää kesäkuu ja sitä seuraa elokuu.
Heinäkuun on saanut latinankielisen nimen ''Iulius'' kalenterin uudistaneen Rooman valtakunta diktaattorin Julius Caesarin mukaan, jonka kunniaksi Rooman senaatti päätti hänen kuoltuaan antaa heinäkuulle uuden nimen. Caesar syntyi heinäkuussa. Kuukauden entinen nimi oli ''Quintilis'', joka viittasi siihen, että se oli vuoden viides kuukausi.

Heinäkuu Suomessa


Heinäkuussa koko Suomi luonto saavuttaa kesän kasvunsa huipun, minkä jälkeen se alkaa hiljalleen valmistautua syksyyn. Heinäkuu on Suomessa vuoden lämpimin kuukausi. Heinäkuu on keski-ja loppukesää Suomessa.
Heinäkuun keskilämpötilat vaihtelevat eri puolilla Suomea. Vantaalla heinäkuun keskilämpötila on noin +17,5 astetta, Lahdessa noin +17,2 astetta, Tampereella noin +17 astetta, Kuopiossa noin +16,5 astetta, Oulussa noin +16 astetta ja Sodankylässä noin +14 astetta. Tyypillinen päivälämpötila Etelä-Suomi heinäkuussa on 20-25 astetta, Pohjois-Suomi 20 asteen molemmin puolin.
Heinäkuussa Suomen ilmamassa on usein lämmintä ja kosteaa, ja tämän takia iltapäivän kuurosateet ja ukkosmyrskyt ovat tavallisia Etelä-ja Keski-Suomessa, Lapissa ne ovat usein vaimeampia ja harvinaisempia. Atlantti Eurooppaan tulevat matalapaineet ovat heinääkuussa kevättä ja alkukesää voimakkaampia. Puolet vuosittaisista ukonilmoista ja yli puolet koko vuoden aikana tulevasta salamamäärästä saadaan Suomessa heinäkuun aikana. Heinäkuussa keskimäärin joka toinen päivä mitataan jossain päin Suomea hellelukemia iltapäivätunteina. Korkeimmat päivälämpötilat mitataan useimmiten heinäkuun 15-31 päivien välillä, jolloin ainakin jossain päin Suomea päästään vuosittain jopa 30 asteen päivälämpötiloihin. Heinäkuu on kesä-ja toukokuiden ohella vuoden aurinkoisimpia kuukausia. Heinäkuussa Lapissa on Keskiyön aurinko kuun lopulle asti, eteläisessä Suomessa huomaa öiden pimenemisen.
Kuukauden suomenkielinen nimi johtuu siitä, että kesän lämpimimpänä aikana Suomessa korjataan heinä karjalle ja hevosille. Heinäkuussa on lämmintä koko Suomessa, ja se on siksi myös suosituin lomakuukausi. Kesän marjastusaika alkaa Suomessa heinäkuun puolen välin tienoilla, jolloin mustikat ja ahomansikat ovat kypsiä.

Viitteet


Luokka:Heinäkuu
af:Julie
als:Juli
am:ጁላይ
ang:Mǣdmōnaþ
ab:Ҧхынгәы
ar:يوليو
an:Chulio
arc:ܬܡܘܙ
frp:J·ulyèt
ast:Xunetu
gn:Jasypokõi
ay:Huillka kuti phaxsi
az:İyul
id:Juli
ms:Julai
bn:জুলাই
zh-min-nan:7 goe̍h
jv:Juli
su:Juli
ba:Июль (Майай)
be:Ліпень
be-x-old:Ліпень
bh:जुलाई
bcl:Hulyo
bar:Juli
bs:Juli
br:Gouere
bg:Юли
bxr:7 һар
ca:Juliol
ceb:Hulyo
cv:Утă уйăхĕ
cs:Červenec
co:Lugliu
cy:Gorffennaf
da:Juli
de:Juli
dv:ޖުލައި
dsb:Žnjojski
et:Juuli
el:Ιούλιος
eml:Lój
en:July
myv:Медьков
es:Julio
eo:Julio
ext:Júliu
eu:Uztail
ee:Siamlɔm
fa:ژوئیه
hif:July
fo:Juli
fr:Juillet
fy:July
fur:Lui
ga:Iúil
gv:Jerrey Souree
gag:Orak ay
gd:An t-Iuchar
gl:Xullo
gan:七月
gu:જુલાઇ
got:𐌷𐌰𐍅𐌹𐌼𐌴𐌽𐍉𐌸𐍃
xal:Така сар
ko:7월
haw:Iulai
hy:Հուլիս
hi:जुलाई
hsb:Julij
hr:Srpanj
io:Julio
ig:July
ilo:Hulio
ia:Julio
ie:Juli
iu:ᔪᓚᐃ
os:Июль
xh:Eyekhala
is:Júlí
it:Luglio
he:יולי
kl:Juuli
kn:ಜುಲೈ
pam:Juliu
ka:ივლისი
ks:جُلَے
csb:Lëpinc
kk:Шілде
kw:Mis Gortheren
rw:Nyakanga
ky:Июль
mrj:Июль
sw:Julai
kv:Сора тӧлысь
ht:Jiyè
ku:Tîrmeh
lad:Djulio
lbe:Июль
lez:Чиле
la:Iulius
ltg:Sīna mieness
lv:Jūlijs
lb:Juli
lt:Liepa
lij:Lûggio
li:Juli
ln:Sánzá ya nsambo
lmo:Lüj
hu:Július
mk:Јули
mg:Jolay
ml:ജൂലൈ
mt:Lulju
mi:Hōngongoi
mr:जुलै महिना
xmf:კვირკვე
arz:يوليه
mwl:Júlio
koi:Юль
mdf:Псиков
my:ဇူလိုင်
nah:Ic chicōme mētztli
nl:Juli
nds-nl:Juli
ne:जुलाई
new:जुलाई
ja:7月
nap:Luglio
ce:Мятсел бутт
pih:Juulai
no:Juli
nn:Juli
nrm:Juilet
nov:Julie
oc:Julhet
mhr:Сӱрем
or:ଜୁଲାଇ
uz:Iyul
pa:ਜੁਲਾਈ
pag:July
pnb:جولائی
km:ខែកក្កដា
nds:Juli
pl:Lipiec
pnt:Χορτοθέρτς
pt:Julho
ksh:Juuli (Moohnd)
ro:Iulie
qu:Anta situwa killa
ru:Июль
rue:Юл
sah:От ыйа
se:Suoidnemánnu
sc:Trìulas
sco:Julie
nso:Mosegamanye
sq:Korriku
scn:Giugnettu
si:ජූලි
simple:July
ss:Khólwáne
sk:Júl
sl:Julij
szl:Lipjec
so:Luuliyo
ckb:تەمموز
sr:Јул
sh:Jul
sv:Juli
tl:Hulyo
ta:ஜூலை
kab:Yulyu
roa-tara:Luglie
tt:Июль
te:జూలై
tet:Jullu
th:กรกฎาคม
vi:Tháng bảy
tg:Июл
tpi:Julai
tr:Temmuz
tk:Iýul
tum:Julayi
udm:Пӧсьтолэзь
uk:Липень
ur:جولائی
vec:Lujo
vep:Heinku
vo:Yulul
fiu-vro:Hainakuu
wa:Moes d' djulete
vls:Juli
war:Hulyo
wo:Sulet
ts:Mawuwani
yi:יולי
yo:Oṣù Keje
zh-yue:7月
diq:Temuze
bat-smg:Lėipa
zh:7月

Huhtikuu


Tiedosto:Les Très Riches Heures du duc de Berry avril.jpgn kuvitusta huhtikuun kohdalla.]]
Huhtikuu on vuoden neljäs kuukausi. Nimensä se on saanut metsätöistä, kun keväällä kaadettiin havupuukaski eli huhta. Huhtikuussa on 30 päivää. Maaliskuu edeltää huhtikuuta, ja sitä seuraa toukokuu.
''Huhtikuu humauttaa'' lumet pois, ainakin Oulun eteläpuolelta. Suomessa huhtikuu on etelässä lumien sulamisen, kevättulvien, pitenevien iltojen ja luonnon heräilemisen aikaa. Pohjoisessa Suomessa huhtikuulla koetaan ensimmäiset keväiset päivät, vaikka talvi jatkuukin edelleen. Huhtikuun puolivälissä saattaa joinakin vuosina olla todella suuret erot Etelä-ja Pohjois-Suomen välillä. Etelä-Suomessa saattaa samaan aikaan olla esimerkiksi +12 astetta lämmintä, ensimmäiset perhoset lentelevät ja maa on lumeton ja leskenlehtiä täynnä. Pohjoisessa Suomessa voi samaan aikaan usein olla päivisin pari astetta pakkasta, ja kinokset suurimmillaan, ja ilmassa vain enteitä kevään tulosta.
Huhtikuun latinankielinen nimi ''Aprilis'' tullee verbistä ''aperio'', joka tarkoittaa ''"avata"'': Puiden silmut avautuvat tässä kuussa ainakin etelämpänä Euroopassa, Lounais-Suomessakin ensimmäiset koivut availevat silmujaan yleensä jo kuun viimeisinä päivinä.
Huhtikuun ensimmäinen päivä on monessa länsimaisessa kulttuurissa tunnettu aprillipäivä, jolloin toisten huijaaminen huumorimielessä eli aprillipila kertominen on perinteisesti sallittua. Huhtikuu on pohjoisella pallonpuoliskolla jo hyvin valoisa kuukausi, yöt ovat päiviä selvästi lyhyempiä, mutta etenkin Etelä-Suomessa vielä täysin pimeitä. Elokuussa on melko lailla yhtä pitkät päivät. Kuitenkin lämpötilat ovat elokuuta suuresti alempia, vaikka aurinko lämmittää ja valaisee yhtä paljon kuin elokuussa. Tämä johtuu siitä että huhtikuussa vielä kylmä, juuri lumen alta paljastunut maa vasta alkaa imeä itseensä lämpöä. Elokuussa kovimpien helteiden jo mentyä maa ja vesistöt sen sijaan luovuttavat runsaasti lämpöä ja vaikuttavat siten ilmastoon nostaen ja tasaten lämpötiloja.
Huhtikuun keskilämpötilat vaihtelevat eri puolilla Suomea. Vantaalla huhtikuun keskilämpötila on noin +3,5 astetta, Lahdessa noin +3 astetta, Tampereella noin +2,5 astetta, Kuopiossa noin +1 astetta, Oulussa noin 0 astetta ja Sodankylässä noin -2,5 astetta. Tyypillinen päivälämpötila huhtikuun alussa on Etelä-Suomessa noin 4-5 astetta ja kuun lopulla jo noin 10 astetta, selkeinä öinä lämpötila tippuu huhtikuussa usein pakkaselle Etelä-Suomessakin. Pohjois-Suomessa huhtikuun alussa on yleensä päivisin pikkupakkasta ja kuun lopulla tyypillisesti jo rajusti vaihdellen 0-10 astetta lämmintä ja öisin on lähes poikkeuksetta pakkasia.
Huhtikuun alussa säät ovat Suomessa tyypillisesti sumuisia ja pilvisiä loskasäitä, kun taas kuun lopulla aurinkoisia ja kuivia säitä. Vuorokausien keskilämpötila nousee eniten kuun lopulla, jolloin toisinaan koetaan melko korkeitakin päivälämpötiloja. Kylminä pysyvät yöt alentavat kuitenkin loppukuun keskilämpötilaa.
Lapissa lumipeite on suurimmillaan huhtikuun alussa, Etelä-Suomessa samaan aikaan lumet sulavat jo hurjaa vauhtia pois, tosin Ahvenanmaalla maa on jo huhtikuun alkuun mennessä paljas. Etelärannikolta ja lounaasta lumipeite katoaa lopullisesti yleensä huhtikuun ensimmäisellä viikolla, Etelä-Suomen sisämaassakin, esimerkiksi Lahden seudulta huhtikuun 10. päivän tienoilla. Jyväskylästä ne häviävät lopullisesti yleensä kuun puoliväliin mennessä, ja Oulusta kuun viimeisellä viikolla. Lapista lumipeite lähtee lopullisesti vasta toukokuun aikana.
Lapissa huhtikuussa on jo leutoa, useimmiten pikkupakkasta, tai vain muutama lämpöaste. Etelä-Suomessa tyypilliset päivälämpötilat nousevat kuun alulle tyypillisestä neljästä lämpöasteesta kuun lopun reiluun kymmeneen lämpöasteeseen. Silti yöpakkaset ovat etelässäkin tavallisia kuun lopullakin, ja niitä esiintyy etenkin selkeinä öinä. Lapissa lumipeite alkaa huhtikuun lopulla pienentyä ja ensimmäiset pälvet ilmaantuvat aurinkoisille paikoille. Muuttolinnuista suurin osa saapuu Suomeen huhtikuun aikana, Lapin perukoille usein etelää jonkin verran myöhemmin. Suurin osa vesilinnuista on jo huhtikuun alussa saapunut Etelä-Suomeen. Samaan aikaan saapuvatkin jo seuraavana peipot, kottaraiset ja rastaat. Lintujen kevätmuutto on näyttävä tapahtuma. Peipon kaikille tuttu laulaminen alkaa Etelä-Suomessa noin huhtikuun 5-10 päivän tienoilla ja pohjoisempana hieman myöhemmin. Mustarastaan liverryskin on tyypillistä kuulla Etelä-Suomessa tähän aikaan vuodesta, tyypillisesti mustarastas laulaa auringon nousun tienoilla ja auringon laskiessa. Huhtikuu on myös monien pöllöjen kiima-aikaa, ja esimerkiksi lehtopöllöt huhuilevat ahkerasti huhtikuisina öinä, Etelä-Suomessa huhuilu alkaa usein jo maaliskuulla. Huhtikuun alussa vielä paljaat, osittain vielä lumen peittämät Etelä-Suomen metsät täyttyvät linnunlaulusta, pohjoisessa näin käy aina etelää hieman myöhemmin. Monet suomalaiset talviunta- tai horrosta nukkuneet eläimet heräilevät huhtikuussa, esimerkiksi karhu, siili, lepakko, nokkosperhonen, raatokärpänen ja mantukimalainen.
Sammakoiden kututapahtuma tapahtuu Etelä-Suomessa huhtikuulla siten, että sammakot aloittavat kudun kuun alkupuolella lammikoiden tulviessa lumien sulamisvesistä ja rupikonnat ja viitasammakot vasta kuun lopulla. Etelä-Lapissa Sammakko pääsee aloittamaan kudun usein vasta vapun tienoilla.
Kasvimaailma ja hyönteismaailmakin heräävät huhtikuussa nopeasti, varsinkin etelässä. Huhtikuun ensimmäisen puoliskon aikana lentonsa aloittavat Etelä-Suomessa huhtiyökkönen, sitruunaperhonen, neitoperhonen ja nokkosperhonen, jotka ovat talvehtineet aikuisina. Tällöin maa on usein vielä lumen peitossa, mutta aurinko lämmittää. Ensimmäisten kukkivien kukkakasvien, kuten leskenlehtien, näsiän, sinivuokon ja pajujen kukinta ajoittuu Etelä-Suomessa huhtikuun jälkimmäiselle puoliskolle, heti kun lumet ovat sulaneet. Samoihin aikoihin kukintansa aloittavat etelässä lepät. Pähkinäpensas on usein kasvupaikoillaan etelärannikolla aloittanut kukintansa jo maaliskuun lopulla. Leppä sekä pähkinä tulevat kumpikin lehteen vapun jälkeen, vaikka kukinta tapahtuukin jo paljon aikaisemmin. Etelä-suomen sinivuokko aloittaa kukintansa usein jo lumien lähdettyä, mutta ennen puiden lehteentuloa, yleensä huhtikuun 20. päivän jälkeen. Etelä-Suomen vähänkin lehtomaiset metsät täyttyvät juuri ennen toukokuun alkua valkovuokoista ja ojat rentukoista. Samoihin aikoihin ensimmäiset pensaat alkavat tulla lehteen ennen puita ja Pajut, esimerkiksi huhtikuunpaju, kukkia. Koivut aloittaa kukintansa ja lehteen tulonsa lounaassa ja etelärannikolla niinikään huhtikuun viimeisinä päivinä.
Huhtikuu on maaliskuun ohella Suomessa kuiva kuukausi, ja useimmiten hyvin aurinkoinen, pilvisiä päiviä on usein niukasti. Tästä huolimatta huhtikuussa on tulvia lumien sulamisvesien johdosta.

Viitteet


Luokka:Huhtikuu
af:April
als:April
am:ኤፕሪል
ang:Ēastermōnaþ
ab:Мшаҧы
ar:أبريل
an:Abril
arc:ܢܝܣܢ
frp:Avril
ast:Abril
gn:Jasyrundy
ay:Yapu apthapi phaxsi
az:Aprel
id:April
ms:April
bn:এপ্রিল
zh-min-nan:4 goe̍h
jv:April
su:April
ba:Апрель (Алағарай)
be:Красавік
be-x-old:Красавік
bh:अप्रिल
bcl:Abril
bar:Aprü
bs:April
br:Ebrel
bg:Април
bxr:4 һар
ca:Abril
ceb:Abril
cv:Ака уйăхĕ
cs:Duben
co:Aprile
cy:Ebrill
da:April
de:April
dv:އެޕްރީލް
dsb:Jatšownik
et:Aprill
el:Απρίλιος
eml:Avrîl
en:April
myv:Чадыков
es:Abril
eo:Aprilo
ext:Abril
eu:Apiril
ee:Afɔfiɛ
fa:آوریل
hif:April
fo:Apríl
fr:Avril
fy:April
fur:Avrîl
ga:An tAibreán
gv:Averil
gag:Çiçek ay
gd:An Giblean
gl:Abril
gan:4月
gu:એપ્રિલ
got:𐌲𐍂𐌰𐍃𐌼𐌴𐌽𐍉𐌸𐍃
xal:Мөрн сар
ko:4월
haw:‘Apelila
hy:Ապրիլ
hi:अप्रैल
hsb:Apryl
hr:Travanj
io:Aprilo
ig:Önwa ànó
ilo:Abril
ia:April
ie:April
iu:ᐊᐃᐳᕆᓪ
os:Апрель
xh:Tshazimpuzi
is:Apríl
it:Aprile
he:אפריל
kl:Apriili
kn:ಏಪ್ರಿಲ್
pam:Abril
ka:აპრილი
ks:اپریٖل
csb:Łżëkwiôt
kk:Сәуір
kw:Mis Ebrel
rw:Mata
ky:Апрель
mrj:Апрель
sw:Aprili
kv:Кос му тӧлысь
ht:Avril
ku:Avrêl
lad:Avril
lbe:Апрель
lez:Нава
lo:ເມສາ
la:Aprilis
ltg:Sulu mieness
lv:Aprīlis
lb:Abrëll
lt:Balandis
lij:Arvî
li:April
ln:Sánzá ya mínei
lmo:April
hu:Április
mk:Април
mg:Aprily
ml:ഏപ്രിൽ
mt:April
mi:Paenga-whāwhā
mr:एप्रिल महिना
xmf:პირელი
arz:ابريل
koi:Апрель
mdf:Шудиков
my:ဧပြီ
nah:Ic nāuhtetl mētztli
nl:April
nds-nl:April
ne:अप्रिल
new:अप्रिल
ja:4月
nap:Abbrile
ce:Тушоли бутт
pih:Ieprel
no:April
nn:April
nrm:Avri
nov:Aprile
oc:Abril
mhr:Вӱдшор
or:ଅପ୍ରେଲ
uz:Aprel
pa:ਅਪ੍ਰੈਲ
pnb:اپریل
km:ខែមេសា
nds:April
pl:Kwiecień
pnt:Απρίλτς
pt:Abril
crh:Aprel
ksh:Apprill
ro:Aprilie
qu:Ayriway killa
ru:Апрель
rue:Апріль
sah:Муус устар
se:Cuoŋománnu
sc:Abrile
sco:Aprile
nso:Moranang
sq:Prilli
scn:Aprili
si:අප්‍රේල්
simple:April
ss:Mábasa
sk:Apríl
sl:April
szl:Kwjećyń
so:Abriil
ckb:نیسان (مانگ)
sr:Април
sh:April
sv:April
tl:Abril
ta:ஏப்ரல்
kab:Yebrir
roa-tara:Abbrìle
tt:Апрель
te:ఏప్రిల్
tet:Abríl
th:เมษายน
vi:Tháng tư
tg:Апрел
tpi:Epril
tr:Nisan
tk:Aprel
tum:Epurelo
udm:Оштолэзь
uk:Квітень
ur:اپریل
vec:Avril
vep:Sulaku
vo:Prilul
fiu-vro:Mahlakuu
wa:Avri
vls:April
war:Abril
wo:Awril
ts:Dzivamusoko
yi:אפריל
yo:Oṣù Kẹrin
zh-yue:4月
diq:Nisane
bat-smg:Balondis
zh:4月

Hamppu


Hamppu (''Cannabis sativa'') on Hamppukasvit (''Cannabaceae'') heimoon kuuluva perinteinen viljelyskasvi. Nykypäivänä hamppu on yksi maailman kiistellyimmistä kasveista eräiden hamppulajikkeiden päihdyttävien vaikutuksien vuoksi.
Hampulla on hyöty- ja päihdekäyttökohteita, mutta niille on erilaisen jalostuspäämäärän tuottamat lajikkeet. Hyötykäyttöhamppu eli kuitu- tai öljyhamppu ovat lajikkeita, joilla on marginaalinen vaikuttavien aineosien eli kannabinoidien pitoisuus, mutta ne kasvattavat pitkän ja suoran varren tai paljon suuria ja öljypitoisia siemeniä. Päihdehamppu on kannabinoidipitoinen pitkän jalostustyön tulos, josta voidaan kuivaamalla valmistaa ''kannabista''. Yhteistä molemmilla lajiketyypeille ovat ulkonäön peruspiirteet.

Luokitus


Tiedosto:Illustration Cannabis sativa0.jpg
Carl von Linné (ennen aatelointia Carl Linnaeus) luokitteli Cannabis sativan vuonna 1753 yksilajiseksi suvuksi.
Myöhemmin hampulle on ehdotettu myös useampilajisia luokitteluja. Melko yleinen luokittelu on jakaa hamppu kolmeen lajiin: ''Cannabis sativa'', ''Cannabis indica'' ja ''Cannabis ruderalis''. Yksilajisessa luokittelussa nämä eri muodot voidaan ajatella Cannabis sativan alalajeiksi (subspecies, subsp.), muunnoksiksi (varietas, var.) tai lajin eri muodoiksi (forma, f.), seuraavaan tapaan:
Cannabis indica: ''Cannabis sativa'' subsp. ''indica'' tai ''Cannabis sativa'' var. ''indica''
Cannabis ruderalis: ''Cannabis sativa'' f. ''ruderalis'', myös ''Cannabis sativa'' subsp. ''spontanea''.

Nimen alkuperä


Hampun tieteellisen nimen kannabis on oletettu olevan skyytit alkuperää. Mahdollisesti se on kotoisin seemiläisistä kielistä, kuten hepreasta. Raamattu Toinen Mooseksen kirja (30:23) Jumala käskee Moosesta valmistamaan pyhää öljyä mirhasta, kanelista, kaneh bosm'sta ja kassiasta. Kaneh bosm on hepreaksi cannabos tai kannabus; "kan" tarkoittaa ruokoa ja kaislaa ja "bosm" tarkoittaa tuoksuvaa, aromikasta.
Sara Benetowa Varsovan antropologisten tieteiden laitoksesta on kirjoittanut kirjaansa Book of Grass: "Hämmästyttävä löytö seemiläisen nimen ''kanbos'' ja skyyttiläisen ''cannabis'' välillä johtaa olettamukseen, että skyyttiläinen sana on seemiläistä alkuperää."
Kun vertaa englantilaista sanaa ''hemp'' ja kreikkalaista sanaa ''kannabis'', huomaa nimen tulleen Indoeurooppalaiset kielet. On oletettavaa, että maanviljelyn levitessä hampun kasvattaminen yleistyi ja nimi kulki sen mukana.
Suomen itämurteissa, karjalan kielessä ja muissa itäisissä lähisukukielissä hampun nimenä on ''liina'' tai ''lina'' (vepsässä). Viroksi hamppu on ''kanep''. Saamelaiskielissä hampun nimitys yhdistyy karjalaiseen ja savolaiseen sanaan ''roivas'', joka murteissa yleensä tarkoittaa nyhdettyä hamppukourallista tai hamppulyhdettä, virossa vastaava sana tarkoittaa yleensä vaatteita.
Hampun tieteellisen nimen lajiosa johtuu latinan adjektiivista ''sativus'', joka on tässä latina vaatimassa feminiinimuodossa ''sativa'', koska ''Cannabis'' on suvultaan feminiininen. Sana ''sativus'' on klassillisessa latinassa hyvin harvinainen. Sen merkitys on ’viljelty’ tai ’istutettu’ eli vastakohta luonnossa kasvavalle. Ruderalis tarkoittaa ruderaattia eli joutomaata ja indica viittaa Intiaan.

Ulkonäkö ja koko


Tiedosto:Cannabis 02 bgiu.jpg
Hamppu on yksivuotinen, 1–2 metrin korkuinen pystysti kasvava kasvi. Emikasvit kasvavat hedekasveja korkeammiksi. Varsi on yläviistoon siirottavakarvainen. Hampun alimmat Lehti (kasvitiede) kasvavat vastakkain kun taas ylemmät ovat kierteisesti. Lehdet ovat ruodillisia ja sormijakoisia, tavallisesti 3–7-sormisia. Lehdykät ovat suikeita ja terävöhampaisia. Hampunlehtien sormien määrä lisääntyy kasvin kasvaessa: ensimmäiset lehdet ovat vain kolmisormisia mutta vanhemmista lehdistä on tavattu jopa 13-sormisia. Hampun lehden muodosta on syntynyt eräänlainen hampun yleinen tunnus.
Hamppu on kaksikotinen ja tuulipölytteinen. Kukinnot ovat lehtihankaisia sekä varren latvassa. kukinto on perällinen, runsashaarainen ja itse Kukka ovat ennen kukkimista hyvin pientä vihreätä banaaniterttua muistuttavat. Kehälehtiä ja heteitä on viisi kappaletta. Emikukinto on lyhyt tähkä, vihreä kuten verhiölehdet jotka muodostavat kukasta suuren osan. Kukkia täysikasvuisessa, kukkivassa naaraassa on satoja. Verhiölehtien välistä työntyy kaksi, yhdessä v-asennossa olevaa luottia, jotka ovat nuorella kasvilla vaaleat ja vanhalla kasvilla lopulta ruskeat ja kuivat. Suomessa hamppu kukkii heinä-lokakuussa. Hampun hedelmä on pähkylä. Nämä "siemenet" ovat noin puolen senttimetrin pituisia, litteitä, kaljuja ja väriltään kellanharmaita. Jotkut siemenet ovat jopa hyvinkin tummia tai tummaviirullisia pystysuunnassa.
Suomessa hamppua voi nykyään tavata luonnonvaraisena tulokkaana kaatopaikoilla, rautateillä, satamissa ja myllyillä Etelä-Lappia myöten. Etelä-Euroopassa ja muun muassa Ukrainassa se on vakiintunutkin.

Kannabinoidipitoisuus


Tiedosto:Cannabis female flowers close-up.jpg
Hampun luontainen kannabinoidipitoisuus on tunnettu ympäri maailmaa. Kasvin pääasiallinen psykoaktiivinen yhdiste on tetrahydrokannabinoli (THC), mutta hampusta on eristetty noin 60 muuta kannabinoidia, joista suurin osa ei ole päihdyttäviä .
Tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen kasvin lehdillä ja kukkien pinnoilla sijaitsevien kannabinoidirikkaiden hartsirauhasten tarkoituksesta. Toiset väittävät kannabinoidien olevan kasvin luontainen hyönteiskarkote, toiset pitävät niitä kasvin keinona suojautua kuivumiselta. Erään väitteen mukaan kannabinoidit suojaavat kasvia Ultraviolettisäteily. Kuivat kasvuolosuhteet saavat päihdehampun nostamaan hartsirauhasensa näkyville lehtien pinnalle, ja lisääntynyt ultraviolettisäteily vaikuttaa myös samoin.
Villi, luonnossa kasvava hamppu ei ole kovin kannabinoidipitoinen. Siitä on kuitenkin jalostettu vahvoja päihdehamppulajikkeita, jonka kuivapainosta jopa 25 prosenttia on kannabinoideja. Poliisin mukaan marihuanan tyypillinen THC-pitoisuus on 0,5-5 %. Toisessa ääripäässä on hyötykäyttöön jalostettu kuituhamppu, joka saattaa sisältää kannabinoideja vain 0,05 prosenttia.

Alalajit


Tiedosto:Cannabis flowering.jpg

Cannabis sativa subsp. indica


''Cannabis sativa'' subsp. ''indica'' on alkuperältään kotoisin Keski-Aasiasta Afganistanin, Nepalin ja Pakistanin alueelta. Kasvit ovat lyhytnivelvälisiä ja leveitä. Kasvin lehdykät ovat erittäin leveät ja usein hyvin tummanvihreät. Kasvit kukkivat nopeasti, vain noin 6–8 viikossa. Kukinnot ovat tiiviitä ja paksuja. ''Cannabis sativa'' subsp. ''indica'' on alun perinkin ollut alalajeista kannabinoidipitoisin; se sisältää ''Cannabis sativa'' subsp. ''sativaa'' enemmän kannabidiolia (CBD) ja kannabinolia (CBN), mutta vähemmän tetrahydrokannabinolia (THC). Nykyisin kaupalliseen käyttöön kasvatettavat päihdekasvit ovat pitkälle jalostettuja indica-painotteisia risteytyksiä. Syitä suosiolle ovat nopea kukinta-aika, lyhyt kasvutapa ja kasvista saatavan kannabis vahvuus. Keski-Aasiassa indicasta valmistetaan paljon hasista. Suuri kannabidiolimäärä tekee päihtymystilasta väsyttävän ja lääkinnälliseen käyttöön sopivan.

Cannabis sativa subsp. sativa


''Cannabis sativa'' subsp. ''sativa'' on ''Cannabis sativa'' subsp. ''indican'' "vastakohta". Alkuperältään se on kotoisin Meksikon, Kolumbian ja Thaimaan alueilta sekä Afrikan tietyistä osista. Sillä on vaaleammanvihreät ja paljon kapeammat lehdykät kuin ''Cannabis sativa'' subsp. ''indicalla''. Kasvit kasvavat tropiikissa pitkiksi ja kukkivat hitaasti, 10–16 viikossa. Kukinnot ovat hajanaisesti pitkin latvaa, eikä ''Cannabis sativa'' subsp. ''indicalle'' tyypillistä suurta tiivistä kukintoa muodostu. ''Cannabis sativa'' subsp. ''sativa'' on alalaji, josta on jalostettu suuri osa nykyisistä kuituhamppulajikkeista.
Sativa kukkii hitaasti, kasvaa yleensä korkeaksi ja vaatii paljon valoa.
Tiedosto:Cannabis 01 bgiu.jpg

Cannabis sativa subsp. ruderalis


''Cannabis sativa'' subsp. ''ruderalis'' on kotoisin Itä-Euroopan pohjoisosista. Esimerkiksi Keski-Venäjällä ja Ukrainassa sen lähisukulaiset kasvavat villeinä teiden varsilla ja talojen seinustoilla. Ruderalis-hamppu kukkii jopa hampulle erikoisessa 24 tunnin valossa. Sen villimuotoa kutsutaan myös rikkahampuksi ja sen siementen itävys säilyy maassa jopa 40 v. ajan. Siihen pohjautuvista maatiaishampuista on hiljattain jalostettu kuituhamppulajikkeita Pohjoismaihin, koska se kasvaa nopeasti ja tuottaa siemeniä vaikka olisi yötön yö. Fin-314®, ''Finola'', on Suomen kesäoloihin erityisesti jalostettu öljyhamppulajike, joka kasvaa lyhyeksi, yksivartiseksi ja ehtii valmistua Suomen lyhyessä kesässä.
Suomalainen ja karjalainen maatiaishamppu kuului ilmeisesti tuohon ruderalis-ryhmään. Samanlaista hamppua viljeltiin Pohjois-Venäjällä ja Pohjois-Skandinaviassa. Se oli erittäin nopeakasvuista ja pystyi tuottamaan siementä jopa Sodankylässä asti ja kuitua vieläkin pohjoisempana. Sen siemen ei kuitenkaan Pohjolan oloissa säily maassa itävänä toisin kuin villin ruderalis-hampun.
Varhaisimmat merkit hampun viljelystä Suomessa ovat samanaikaisia tai hieman varhaisempia kuin viljanviljelyn merkit eli noin 4000 vuoden takaisia. Hampun eli ''liinan'' kehittynyt viljely Fennoskandiassa ja sen monipuolinen käyttö oli erityisen tyypillistä karjalaislähtöisille väestöille, joihin myös savolaiset osittain kuuluvat. Myös Itä-Venäjän suomensukuiset kansat ovat kuitukasveista viljelleet yleensä vain hamppua.
Maatiaishamppua pystyttiin viljelemään jopa kesannossa eli se joutui Kalevalan sanoin "yhtenä kesäisnä yönä" eli Pohjolan kesävalon aikana. Pohjoisilla alueilla hamppu olikin ainoa viljelty kuitukasvi. Hamppua viljeltiin yleensä samassa, vahvasti lannoitetussa liinamaassa joskus jopa vuosikymmenten ajan, mistä sen kasvun sanottiin vain yltyvän. Maatiaishamppu oli 2-kotinen eli sen heteet ja emit olivat eri kasveissa. Hedekasvia sanottiin ''koiraaksi'' tai ''koirakseksi'' ja emikasvia ''emäliinaksi''. Hedekasvit valmistuivat aikaisemmin ja niiden nyhtämistä sanottiin ''koirimiseksi''. Niistä saatiin hyvin hienoa kuitua ja emikasveista karkeampaa. Hamppukuidusta valmistettiin yleisesti vaatteita ja karkeammasta aineksesta köysiä, kosteutta kestävää hamppurihmaa käytettiin myös kalanpyydyksiin. Siemenistä tehtiin ruokaa ja erityisen suosittuja olivat erilaiset kastikkeet, ''apposet'' ym., joita syötiin mm. leivän ja nauriin sekä myöhemmin myös perunan kera.
Maatiaishamppua viljeltiin Sisä-Suomessa vielä 1970-luvun alussa ja sen siementä oli hankittu myös geenipankkiin. Kasvinjalostajat eivät kuitenkaan olleet uudistaneet hampunsiementä ja kun sen tarpeeseen herättiin parikymmentä vuotta myöhemmin ei geenipankissa säilytetty siemen enää itänyt. Tuohon mennessä myös kansanomainen hampunviljely oli jo loppunut eikä kotimaista maatiaissiementä saatu enää mistään. Monituhatvuotinen hampunviljelyn jatkumo Suomessa oli katkennut. Tuolloin hankittiin jalostuksen tarpeisiin vastaavaa siementä Venäjältä, jossa geenipankkitoiminta oli ollut huomattavasti laajempaa kuin Suomessa.
Luontaisesti ruderalis ei edes ole sisältänyt mainittavaa määrää kannabinoideja. Päihdekasviksi ''Cannabis sativa '' subsp. ''ruderalista'' on viime aikoina risteytetty ''Cannabis sativa'' subsp. ''indican'' kanssa, jotta kasvi tuottaisi kannabista myös Pohjoismaiden suvessa.

Viljely


Kuituhamppua viljeltiin Suomessa 150 hehtaarilla vuonna 2006. Hamppu kylvetään lämpimään maahan yleensä kesäkuun alussa. Sen jälkeen sille ei tarvitse tehdä mitään. Sato korjataan syksyllä tai vasta keväällä ruokohelpin tapaan. Kevätkorjuussa osa sadosta menetetään. Korjuu onnistuu niittokoneella ja paalaimella. Kuituhamppua viljeltiin vuonna 2004 Euroopan unionissa 15000 hehtaarin alalla. Kuituhampun lisäksi viljellään öljy- ja energiahamppua.
<br clear="all" />

Käyttökohteet


Hamppukuitu


Tiedosto:Hanfstengel.jpg
Hamppu on yksi vanhimmista viljelykasveista. Hamppu tunnetaan parhaiten köysien raaka-aineena, mutta siitä saatavista kuiduista voidaan valmistaa myös kestäviä kankaita joita on käytetty purjeissa, selluloosaa paperin raaka-aineeksi sekä teollista raaka-ainetta käytettäväksi eristeenä, levyinä tai huonekalujen materiaalina. Purjelaivoissa käytettiin historiassa hamppuköysiä ja -purjeita.
Kuituhamppupelto tuottaa 3–4 kertaa enemmän kuitua kuin metsä. Uusi sato valmistuu vuosittain, toisin kuin metsän, jonka kuitukäyttöön kasvaminen kestää noin 20 vuotta, mutta sijainnista ja puulajista riippuen vähemmän tai enemmän. Hampun kuitu on kuitenkin erilaista kuin puukuitu.
Hamppukuitu on erittäin luja (120 kg/mm²) ja märkäkestävä. Se on myös muun muassa puuvillaa lämpimämpi ja pehmeämpi materiaali tekstiiliksi valmistettuna. Pehmeää kangasta varten hamppu korjataan 2–3 kuukauden iässä, lankakäyttöön 3–4 kuukauden jälkeen ja vaativaan kangas- ja köysikäyttöön noin puolivuotiaana.
Hamppukuitu muistuttaa monessa suhteessa pellavaa. Sen pituus-paksuussuhde on samansuuruinen ja poikkisiteet ovat molemmilla kasveilla toistensa kaltaiset. Hamppukuidun päät eivät kuitenkaan ole pellavan tapaan teräviä vaan tylppiä ja haarautuneempia. Hamppukuidun pää kiertyy kuivuessaan vastapäivään. Kuituosasta noin kaksi kolmannesta on selluloosaa.
Hampun varren ulompi osa käsittää pidempiä niinikuituja ja sisäosa lyhyempiä kuituja. Näistä niini on perinteinen tekstiilien ja köysien raaka-aine. Kuitukimpun pituus vaihtelee alle puolesta metristä lähes kahteen metriin. Liotuksen ja kuivauksen jälkeen väri voi olla hyvin erilainen käytetyistä menetelmistä riippuen – aina keltaisesta tai harmaasta vihreään, ruskeaan ja lähes mustaan. Myös täysvalkoista voidaan saada aikaan, mutta tällöin kuitu heikkenee eikä enää sovellu suurta lujuutta vaativiin tarkoituksiin. Kuitukimpun paksuus on 0,5–5 mm muodostuen peruskuiduista.
Hampusta voidaan valmistaa paperilaatuja hyvin ohuesta paperista paksuihin pahveihin. Nykyään hamppupaperia käytetään laajalti sätkäpapereissa ja suuri osa Raamattu painetaan hamppupaperille, koska sivujen täytyy olla ohuita, kestäviä ja keveitä. Lähes kaikki paperi, jolle on kirjoitettu ennen 1900-lukua on hamppupaperia. Hamppupaperin kestävyys on säilyttänyt suuren määrän vanhoja kirjoja ja seteleitä hyväkuntoisina. Hamppupaperi ei repeä yhtä helposti kuin puusta valmistettu paperi eikä kellastu sataan vuoteen; kaksisataavuotiaana paperi alkaa olla kellertävää, kun puusta valmistettu kellertää jo 30–50-vuotiaana.
Vaikka hamppukuidun merkitys väheni 1900-luku alusta alkaen puuvillan ja myöhemmin tekokuitujen käytön myötä. Se on kuitenkin edelleen tärkeä raaka-aine muun muassa luontoystävällisessä vaateteollisuudessa, mattojen valmistuksessa sekä sekalaisissa tarkoituksissa – esimerkiksi darts-taulujen tärkein raaka-aine on hamppukuitu.

Hampunsiemenet ja siemenistä puristettava öljy


Hampunsiemenistä saatavaa öljyä on perinteisesti käytetty lamppu- ja voiteluöljynä. Terveellistä, syötävää hamppuöljyä voidaan valmistaa muun muassa kylmäpuristamalla korjatuista, kypsistä siemenistä. Hampunsiemenet sisältävät helposti imeytyvää proteiinia noin 25 prosenttia ja monityydyttämätöntä rasvaa noin 33 prosenttia. Siemenet ja niistä puristettu öljy ovat gluteenittomia ja kolesterolittomia. Kumpikaan valmiste ei sisällä kannabinoideja.
Aiemmin soijapavun luultiin olevan Kasvit eniten aminohappoja sisältävä jäsen, sillä se sisältää jopa 18 aminohappoa kahdestakymmenestä proteiinisynteesissä tarvittavasta aminohaposta. Kuitenkin uudempien tutkimusten mukaan hampunsiemenet sisältävät kaikki ihmisen terveydelle välttämättömät 20 aminohappoa.
Hampunsiemenet sisältävät paljon terveellisiä ja ihmiselle välttämättömiä omega-3-, omega-6-, ja omega-9-rasvahappoja. Hampunsiementen monityydyttymätön ja paljon rasvahappoja sisältävä rasva koostuu pääosin linolihappo (LA, omega-6), jota on siementen rasvapitoisuudesta noin 55 prosenttia ja alfalinoleenihappo (ALA, omega-3) jota on 20–25 prosenttia. Hampunsiemenet sisältävät myös erittäin harvinaista ja terveellistä gammalinoleenihappoa (GLA, omega-6) neljä prosenttia ja stearidonihappoa (SDA, omega-3) suunnilleen kaksi prosenttia.
Hampunsiemenet ovat erinomainen proteiinin lähde sisältämällä kaikki 8 kehollemme välttämätöntä aminohappoa sekä 12 muuta aminohappoa. Hampunsiemen - toisin kuin esimerkiksi eläinperäiset proteiininlähteet - on raaka, kokonainen ja valmis proteiininlähde sellaisenaan. Sitä ei tarvitse missään vaiheessa kuumentaa, jotta esimerkiksi ravinnon sisältämät bakteerit saataisiin tuhottua. Tämän vuoksi hampunsiemenessä on jäljellä kaikki sen elinvoimaiset ravinto-aineet. Yli 65 % hampunsiemenen proteiineista on loistavasti imeytyvää edestiiniä. Loput 35 % on albumiinia, joka on myös äärimmäisen hyvin imeytyvä proteiinityyppi. Sekä edestiini, että albumiini ovat hypoallergisia eli ne aiheuttavat hyvin vähän allergisia reaktioita .

Energianlähde


Hamppu on nopeasti kasvava energiakasvi, jota voidaan viljellä kuivattuna poltettavaksi tai biokaasuksi kaasutettavaksi biomassaksi. Hamppu ja maissi tuottavat Suomen korkeuksilla enemmän ja nopeammin korjuukelpoista maanpäällistä biomassaa kuiva-aineena mitattuna kuin mikään muu peltoviljelykasvi. Hampulla saadaan jopa 20 tonnin kuiva-ainesatoja hehtaarilta. Dieselmoottorin kehittäjä Rudolf Diesel kokeili moottoria hampun siemenöljystä valmistetulla biodieselillä maapähkinä valmistetun biodieselin ohella, vaikka alkuperäinen tarkoitus oli käyttää moottorissa kivihiilipölyä (engl. ''coal dust'').

Hampun historiaa


Alkukulttuuri Aasiassa


Tiedosto:Cannabis sativa.jpg
Kiinalaiset omaksuivat hampun sekä lääkekasviksi että kuitukäyttöön. Luonnonlääkkeenä hamppu oli tunnettu Kiinassa jo tuhansia vuosia. Hamppu oli Keski-Aasiassa ensimmäinen viljelty kuitukasvi. Ensimmäiset kudotut kankaat olivat hamppua, ja ne ovat peräisin ajalta 7000–8000 vuotta eaa.
Sata vuotta ennen ajanlaskumme alkua kiinalaiset valmistivat käärepaperia, ja vuonna 105 keisarillisen palatsin ministeri Tsai Lun onnistui valmistamaan kirjoituspaperia. Vanhimmat päivätyt paperit on löydetty Gobin erämaasta, ja ne ovat peräisin vuosilta 265–334. Kiinalaiset valmistivat paperia kuitukasveista – kuten mulperipensas, kiinanruoho (rami), pellava ja hamppu – sekä ramin, pellavan ja hampun lumpuista. Kuudensadan vuoden ajan vain kiinalaiset osasivat valmistaa ohutta mutta erittäin kestävää hamppupaperia. Vuonna 751 Arabimaailma voittivat kiinalaisen armeijan kuuluisassa Talasin taistelussa. Sotavankien joukossa oli paperintekijöitä, minkä seurauksena Samarkandista tuli paperin maailmankaupan keskus.<ref>
</ref>
Tiedosto:Asanoha.gif

Hamppu saapuu Suomeen ja Eurooppaan


Hampun saapuminen Pohjois- ja Keski-Eurooppan on tapahtunut eri aikoina. Pohjoinen hampunviljelys on osoittaunut keski- ja eteläeurooppalaista jonkin verran vanhemmaksi. Suomessa ensimmäiset merkit hampunviljelystä ovat samanaikaisia tai hieman varhaisempia kuin viljan viljelys ja vanhimmillaan noin 4000 vuoden ikäisiä. Monin paikoin maanviljelyn vakiintuminen alkaa hampunviljelyksestä, kuten Lappeenrannan Kauskilassa, jossa hampunviljely alkaa 400-luvulla eaa. ja laajenee viljan viljelyksi ajanlaskun tienoilla.
Arvellaan, että hamppu tuotiin Aasiasta Etelä- ja Länsi-Eurooppaan noin 1500 eaa. Kesti kuitenkin kauan, ennen kuin se tuli tunnetuksi koko Euroopassa. Pohjois-Euroopan hampunviljely saattaa kuitenkin olla eri perua ja varhaisempaa kuin Etelä-Euroopan. 400-luvulla eaa. Herodotos kertoi, että skyytit kasvattivat hamppua huumaavien vaikutusten ja traakialaiset kuitujen takia. Rooman valtakunta levittivät hampun viljelyn koko Eurooppaan, joskin kasvi oli paikoin jo pohjoisemmassakin tunnettu.
Purjealus rakennettiin jo Egyptissä ja Kaksoisvirranmaassa, mutta Rooman valtakunnan aikana laivat kehittyivät suuriksi, kaksi- tai kolmimastoisiksi sekä ne kykenivät kuljettamaan jopa 1600 tonnia rahtia. Hampusta valmistettu purjekangas oli kestävintä joten purjelaivojen materiaalina se oli luonnollisesti yleisin. Yhden purjeen kutominen vei ammattitaitoiselta kutojalta vuosia, ja kankaan laadun piti olla paras mahdollinen. Rooman valtakunnan aikana purjeenkudonta olikin yksi kukoistavimpia teollisuudenaloja.
Vanhin hampun viljelyyn kehottava laki Euroopassa oli itsensä Kaarle Suuri laatima 800-luku. Viikingit omaksuivat hampun jo varhaisessa vaiheessa käyttäen sitä mm. köysiin, purjeisiin, vaatteisiin ja kalaverkkoihin, sillä hamppu kestää pitkään hapertumatta kosteudenkaan haittaamatta sitä. Vuonna 850 rakennettujen viikinkilaivojen jäännöksistä on löydetty hampunsiemeniä. Hamppukuitujen voimin viikingit matkasivat Pohjois-Amerikka länsirannikolle ja ovat luultavasti vieneet kasvin mukanaan.
Keski-Venäjän suomensukuisilla kansoilla hamppu on ollut ainoa viljelty kuitukasvi.
Saksilaiset kirjasivat lääkinnälliseen kirjallisuuteensa hamppurohtojen reseptejä. Hamppua käytettiin paitsi ravintona, myös yleisrohtona erilaisiin vaivoihin, hammassärystä ja synnytyskivuista kuumetauteihin ja reumatismiin. Sacchi sanoo, että hampusta saa mainiota köyttä. Sitten hän lisää, että tiettyyn ruokaan käytetään jauhettua hampun siementä, mutta se vahingoittaa vakavasti vatsaa ja päätä eli kaiken kaikkiaan koko kehoa. Keskiajalla pellava- ja hamppukulttuuri kukoistivat Euroopassa. Kaikki käyttövaatteet oli valmistettava kotona kasvatetusta pellavasta, hampusta ja villasta.
Tiedosto:Henry8England.jpg.]]
1500-luku Euroopan mahtikansat mittelivät voimiaan merivaltoina. Espanja, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta olivat käyneet idän kanssa kauppaa Silkkitien kautta, mutta meriteitse aukenivat huomattavasti suuremmat kaupankäynnin mahdollisuudet. Laivojensa varustamiseen nämä maat tarvitsivat ennen kokemattoman paljon hamppukuitua, sillä vain pisimmät ja vahvimmat hamppukuidut muotoutuivat suuriksi purjeiksi ja paksuiksi köysiksi, jotka olivat riittävän säänkestäviä pitkillä matkoilla itään.
Briteillä oli saarivaltana ongelmallisemmat olosuhteet. Niinpä Henrik VIII (Englanti) määräsi vuonna 1533 kaikki maanviljelijät kasvattamaan neljänneseekkerin hamppua tai pellavaa jokaista kuudettakymmenettä eekkeriä maata kohden. Englannin Elisabet I toisti määräyksen vuonna 1563, mutta säännös kumottiin vuonna 1593, koska maanviljelijät eivät huonon korvauksen tähden halunneet kasvattaa kuituja valtiolle. Vuonna 1663 Britannia määräsi siirtolaistyöläisiä kuitujen muokkaukseen ja asetti Irlanti tuottamaan hamppu- ja pellavavaatteita emämaalle verovapaana. Englanti myös osti jopa 97 % hampustaan Venäjältä pysyäkseen vallassa merivoimin.

Hamppu uudella mantereella


Kristoffer Kolumbus purjehti hamppupurjein Atlantin valtameri yli vuonna 1492. Merivaltojen laivanvarustus oli täysin riippuvaista hamppukuidun määrästä. Raportit siitä, että hamppu kasvoi hyvin uudessa maassa, antoivat merivalloille uuden mahdollisuuden lisätä laivojensa määrää ja sen myötä myös valtaansa maailmassa.
Jo ennen Kolumbusta viikingit olivat luultavasti kuljettaneet hampunsiemeniä mukanaan ylittäessään Atlantin ja vieraillessaan uudessa maassa ensimmäisen vuosituhannen vaihteessa. Hamppua oli kuitenkin viljelty Amerikan mantereella myös ennen viikinkejä. Luultavasti aikoinaan Kiinasta, Beringinsalmen kautta, nykyiseen Alaskaan vaeltaneet kansat olivat tuoneet hampun mukanaan. Varhaisista uuden maan ja Euroopan välisistä tiedotteista on jäänyt tietoja, joiden mukaan länsirannikolta olisi löytynyt luonnonvaraiseen elämään sopeutunut hamppulaji, "villihamppu", ''Cannabis americana''.
Ensimmäiset eurooppalaiset uudisasukkaat Amerikan mantereella alkoivat viljellä hamppua omiin ja emämaidensa tarpeisiin. Vuoteen 1690 mennessä Pohjois-Amerikka oli riittävästi hamppua, pellavaa ja puuvillaa niin, että siellä voitiin aloittaa teollinen paperituotanto.
1800-luku alussa Yhdysvallat, kuten monet Euroopankin maat, olivat luoneet vahvat kauppasuhteet maataloustuotteista Venäjän kanssa. Yhdysvaltojen tuontituotteista kymmenen prosenttia oli venäläisiä – niistä tärkeimpiä olivat rauta, hamppu ja pellava.
Teollinen vallankumous ensiaskelia 1800-luvun puolivälissä olivat uudet mekaaniset ratkaisut hamppukuidun käsittelyssä. Vuonna 1882 pelkästään New Yorkissa oli kymmeniä kuitujen muokkaukseen keskittyneitä tehtaita. Oli suhteellisen yksinkertaista saada aikaan selluloosaa ja kuitua, mutta kemian alan kehitys tämän vuosisadan puolella antoi mahdollisuuksia myös uudenlaiseen hampun hyödyntämiseen.
Rudolf Dieselin kehittämä dieselmoottori oli alun perin tarkoitettu käyttämään hamppu- ja muita kasviöljyjä.
1930-luku Fordin moottoriyhtiö kehitti polttoaineiksi etyyliasetaattia, metanolia ja muita yhdisteitä hampusta. Fordilla oli suunnitelmia hamppupolymeereistä (selluloosasta) tehdystä muovista, joka olisi käytännöllinen materiaali miltei mihin tahansa. Valmistettiin auto, jonka materiaalit olivat "kasvaneet maasta", eli ne olivat täysin hampusta ja muista kasveista jatkojalostettuja. Auto kulki hamppupolttoaineella. Lehdet Mechanical Engineering ja Popular Mechanics julkaisivat 1937 artikkelit kuvineen aiheesta.
Nämä kehitysaskeleet – biomuovi ja nopea kuidunjalostus – olivat valmiina siirtämään teollistuneet maat uuteen hampun hyödyntämisen aikakauteen. Kuitenkin petrokemian tuotteet ja puu sekä puuvilla korvasivat hampun myöhemmin 1900-luku, sillä hampun kasvatus julistettiin Yhdysvallat laittomaksi.

Hampun historia Suomessa


Suomessa on selvitetty eri viljelykasvien varhaishistoriaa mm. seuraavia tieteenaloja soveltaen:
''Paleoekologia'': Järvien pohjalietteen kerrostumista on otettu kairaamalla näytteitä, joista on selvitetty siitepölyanalyysin avulla eri viljelykasvien varhaisinta esiintymistä sekä viljelyn yleistymistä ja ajoitettu nämä vaiheet radiohiilimenetelmällä.
''Makrofossiilitutkimus (paleoetnobotaniikka)'': On tutkittu maaperän kerrostumissa säilyneitä kasvijäännöksiä ja kasvinosia, kuten siemeniä ja hedelmiä. Nämäkin löydöt on ajoitettu radiohiilimenetelmällä.
Perinteisen käsityksen mukaan hampunviljely levisi Suomeen Venäjältä Karjalan kautta joskus Keskiaika lopulla. Asiakirjalähteistä hamppua tiedetään viljellyn mm. Itä-Karjalassa 1300-luku. Paleobotaniikan tiedot viittaavat kuitenkin jo paljoa varhaisempaan viljelyn alkuun.
Tiedosto:Kastelholms slott vid slutet av 1600-talet (ur Svenska Familj-Journalen).png. Piirros 1600-luvulta.]]
Suomen vanhin varma makrofossiilinen hamppulöytö on Ahvenanmaalta. Kastelholman linnan läheltä löydetystä asuinpaikka- ja hautakomplekseista on tavattu makrofossiilitutkimuksissa hampun siemeniä. Ne on ajoitettu viikinkiajalle eli vuosille 800–1050. Laajalti Lounais-Suomessa (Turku alueella) tehdyissä kaivauksissa on tavattu hampun pähkylöitä pitkältä yhtenäiseltä ajanjaksolta noin vuosilta 1100–1500. Hamppu oli kauppatavaraa. Tavallisesti sitä vietiin kuiduiksi työstettynä, joten siinä ei ollut siemeniä mukana. Pähkylälöydöt osoittavat siis, että löytöalueilla todella viljeltiin hamppua, eikä kyse ollut tuontihampusta.
Etelä-Savossa hamppu yleistyi siitepölytutkimuksen mukaan 1400-luku–1500-luku. Sen viljely oli laajimmillaan 1700-luku ja 1800-luku alkupuolella. Hampun viljelykulttuuria ja sen pitkää historiaa arvioitaessa jälkimmäinen huomio on erityisen painava. Se kertoo, milloin hampusta tuli "koko kansan kasvi" ja milloin sen taloudellinen merkitys oli suurimmillaan.
Hampunviljely on Suomessa vanhempaa kuin aiemmin on uskottu. Tuoreimpien löytöjen mukaan se on varhaisempaa tai vähintäänkin samanaikaista kuin viljan viljely. Hampun läpimurto ja yleistyminen Keski-Suomessa osuu pitkälti yksiin maanviljelyn "toisen ekspansion" eli 1400-luku–1500-luku uudisasutuksen kanssa. Tänä kautena paikallaan pysyvä maatalousasutus lujittui merkittävästi. Eteläisessä Sisä-Suomessa maanviljelykulttuurin alku eli "ensimmäinen ekspansio" ajoittuu noin vuoteen 500 eaa. eli esiroomalaisen rautakauden alkuun. Tämä sisämaassa maanviljelyä harjoittanut "kantaväestö" viljeli jo hamppua, esimerkiksi Etelä-Hämeestä on löydetty jopa 4&nbsp;000 vuoden ikäistä hampun siitepölyä. Lounais-Suomen vanhalla peltoviljelyalueella on hamppua viljelty kiistatta ainakin tuhat vuotta.
Makrofossiilitutkimuksissa tehtyjen varhaisten hamppulöytöjen pohjalta voisi arvailla, että hampunviljely on saattanut levitä Lounais-Suomeen Keski-Euroopan, Baltian maat tai Skandinavian kautta eikä välttämättä Venäjältä. Itä-Suomeen kasvi levisi luultavasti kaakosta nykyisen Venäjän alueelta, kuten tähän asti onkin oletettu. Hampun viljelyn erilähtöisyydestä Suomen itä- ja länsiosassa saattaa puhua myös se seikka, että suomen itämurteissa, karjalan kielessä sekä muissa itämerensuomen itäryhmän kielissä hampun nimityksenä on ''liina'' tai ''lina'' eikä suinkaan hamppu. Myös hampun viljely- ja muokkausmenetelmät sekä käyttö idässä ja lännessä ovat olleet hieman erilaisia. Useiden tutkijoiden mukaan hampunviljely on Suomessa vanhempaa kuin pellavanviljely. Pellavan oletetaan levinneen Suomeen keskiajalla Ruotsin kautta. Hampun viljelyn vanhuutta puoltaa se, että pohjoisimmat maatiaishamppukannat ovat erittäin hyvin sopeutuneita Pohjolan pitkään päivään ja lyhyeen kesään eikä niitä silti missään kasva villinä.

Lainsäädäntö


Suomessa hampun kasvattaminen huumausainekäyttöön on kiellettyä rikoslaki 50. luvun 1. §:n mukaan. Silloin kyseessä on huumausainerikos. Euroopan unioni-direktiivin mukaan yli 0,3 prosenttia kannabinoidi sisältävälle hampulle ei saa viljelytukea. Kuitu- tai öljyhamppua, eli alle 0,3 prosenttia kannabinoidi sisältävää, saa kasvattaa vapaasti. Päihdehampun kasvatuksesta laki sanoo seuraavaa:
”joka laittomasti valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee tai yrittää viljellä oopiumunikkoa, kokapensasta tai hamppua käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena, on tuomittava huumausainerikoksesta sakkoon…”

Lähteet


''Retkeilykasvio''. Toim. Hämet-Ahti, Leena & Suominen, Juha & Ulvinen, Tauno & Uotila, Pertti. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki 1998.
''Suomen terveyskasvit. Luonnon parantavat yrtit ja niiden salaisuudet''. Toim. Huovinen, Marja-Leena & Kanerva, Kaarina. Oy Valitut Palat – Reader's Digest Ab, Tampere 1982.

Viitteet

Katso myös


Hamppuöljy
Kannabis
Kannabinoidi
Hasis
Puuvilla
Pellava
Biodiesel

Aiheesta muualla


http://www.luomus.fi/kasviatlas/maps.php?taxon=40418&year=2010 Kasviatlas 2010: Hampun levinneisyys Suomessa
http://www.squidoo.com/kannabiksen-siemenia Kannabiksen Siemeniä
http://www.thehia.org/ HIA — Hemp Industries Association
http://www.jackherer.com/chapters.html The Emperor Wears No Clothes
http://emperor.wikidot.com/ The Emperor Wears No Clothes -teoksen suomenkielinen käännös
http://www.palladiumkirjat.fi/hamppu.htm J. K. Ihalaisen artikkeli hampusta
http://puutarha.net/index.asp?s=/suorakanava/kasvikortti.asp?id=866 Puutarha.net: Hamppu (''Cannabis sativa'')
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cannaba/canna/cannsat.html Den virtuella floran: Hamppu (''Cannabis sativa'')
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=19109 ITIS: Cannabis sativa
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=CASA3 United States Department of Agriculture (USDA): Cannabis sativa
http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200006342 Flora of China: Cannabis sativa
http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=84&t=&a=10393 Hampusta öljyä ja muovia, Elävä arkisto, Yleisradio
Luokka:Hamppukasvit
Luokka:Kuitukasvit
Luokka:Viljelyskasvit
am:እጸ ፋርስ
az:Əkin kənafı
ms:Pokok ganja
br:Kanab
cs:Konopí seté
da:Almindelig Hamp
de:Hanf (Art)
et:Harilik kanep
en:Cannabis sativa
es:Cannabis sativa
ext:Cannabis sativa
eu:Kalamu
fr:Cannabis sativa
gl:Cannabis sativa
ko:삼 (식물)
hsb:Dźiwja konop
hr:Indijska konoplja (Cannabis sativa)
it:Cannabis sativa
he:קנאביס סאטיבה
csb:Kònople
la:Cannabis sativa
lv:Sējas kaņepe
lt:Sėjamoji kanapė
lij:Càneva
li:Kemp
mr:गांजा
nl:Hennep
frr:Manila (plaant)
nn:Hamp
pl:Konopie siewne
pt:Cannabis sativa
ro:Cânepă indiană
ru:Конопля посевная
scn:Cannabis sativa
sk:Konopa siata
sl:Navadna konoplja
te:గంజాయి మొక్క
th:กัญชง
tr:Hint keneviri
udm:Кенэм
wa:Tchene (plante)
zh:大麻

Hanoi Rocks


Hanoi Rocks oli suomalainen rockyhtye, joka toimi vuosina 1979–1985 ja myöhemmin vuodesta 2001 kevääseen 2009. Yhtyeen viimeinen keikka pidettiin 12. huhtikuuta 2009. Yhtyeen uusi aalto (musiikki) musiikkityylistä on käytetty muun muassa glam punk -nimitystä. Vaikutteita on tullut glam rockista, punk rockista sekä melodisesta hard rockista. Lisäksi yhtyeen musiikillisena pohjana ovat perinteinen rock and roll ja blues, joiden vaikutuksen voi kuulla riffi ja kappaleiden sointukuluissa.
1980-luvulla Hanoi Rocks oli kansainvälisesti menestynein suomalainen yhtye. Yhtye on yhä suosittu Yhdysvallat, Ruotsissa, Japanissa ja Yhdistynyt kuningaskunta. Lisäksi Hanoi Rocks oli yksi ensimmäisistä Aasiassa kiertueita tehneistä rockyhtyeistä; se oli ensimmäinen Delhissä soittanut länsimaalainen rockyhtye.
Yhtyeen kaupallisesti menestynein single maailmalla on vuoden 1984 Creedence Clearwater Revival-cover ”Up Around The Bend (Hanoi Rocks)”, joka nousi Britannian singlelistalla sijalle 61. Yhtyeen menestynein albumi oli ''Two Steps from the Move'', joka sijoittui Britannian listalla 28. sijalle. Vaikka uusi Hanoi Rocks ei pystynytkään kilpailemaan listasijoituksilla vanhan Hanoi Rocksin kanssa, sen albumia ''Twelve Shots on the Rocks'' on myyty huomattavasti enemmän kuin ''Two Steps from the Movea''.
Hanoi Rocksin kiertuemanagerina 2000-luvulla toimineen Jone Nikulan mukaan yhtyeen albumeja on myyty eniten Pohjoismaissa ja Japanissa. Hän arvioi vuonna 2003 albumien kokonaismyyntimääräksi 780&nbsp;000–1&nbsp;000&nbsp;000 kappaletta. Määrää on hyvin vaikea arvioida, koska yhtyeen tuotannon julkaisuoikeuksia on myyty monelle eri taholle.

Historia 1979–1985


Yhtyeen varhaisvaiheet (1979–1980)


Hanoi Rocks perustettiin lokakuussa 1979 Helsinki Herttoniemi vanhalla ruotsalaisella kansakoululla Pelle Miljoona & 1980 -yhtyeen ''Viimeinen syksy'' albumin julkaisutilaisuudessa. Tässä tilaisuudessa punkyhtye Briardin 17-vuotias kitaristi Andy McCoy esitteli ikätoverilleen Michael Monroe Pelle Miljoonan yhtyeestä Päihdeidenkäytön takia erotetun kitaristin Stefan Piesnack. Fagerholm päätti perustaa yhtyeen Piesnackin ja Hulkon 16-vuotiaan kitaristikaverin Jan Stenfors kanssa. Basistiksi otettiin musiikkihistorian pimentoon jäänyt ''Nedo'' (joissakin lähteissä muodossa ''Nedi'') ja rumpaliksi Peki Sirola. Ensimmäisenä Anssi Mehtälän ilmeisesti hanoi-rocks.net-sivuston pohjalta kirjoittamassa Hanoi Rocks 4CD Boxin bookletissa lukee, että Peki Sirola oli rumpali ja Nedo basisti. Hanoi-rocks.net-sivuston historiikin ensimmäisessä osassa "vuodet 1979-1981" lukee toisin päin. Stefan Piesnackin muisti kuitenkin tukee Mehtälän väitettä. Britanniassa Sanctuary Recordsin CD-remasterointien bookleteissa lukee, että "Pasi Sti" oli basisti ja "Peki Senola" rumpali. Pasi Sti on käännösvirhe suomen sanasta "basisti" ja Peki Senola on kirjoitusvirheinen Peki Sirola, mutta tämänkin lähteen perusteella Sirola olisi ollut rumpali. Vuonna 1999 Stefan Piesnack muisteli Hanoi Rocksin perustamista seuraavasti:
Keväällä 1980 Hanoi Rocksin rumpali tuuraajana toimi myös Pelle Miljoona Oy:n Tumppi Varonen. Varhaisen Hanoi Rocksin ensimmäinen keikka oli Latosaari ja jo toinen keikka Tavastia Klubilla 4. kesäkuuta 1980. Tavastialla keikkaa seurannut Seppo Vesterinen kehui yhtyettä keikan jälkeen, ja sopi tapaamisesta yhtyeen kanssa. Tuolloin vielä yhtyeen taustavaikuttajana toiminut Antti Hulkko sekä Matti Fagerholm tapasivat Vesterisen keikan jälkeisenä päivänä ja alkoivat suunnitella managerisopimusta.
Yhtye soitti pääasiassa Cheap Trickin ja Fagerholmin omia kappaleita. Tavastian jälkeen yhtye esiintyi ainakin vielä Ämy-festivaaleilla sunnuntaina 15. kesäkuuta 1980. ja uudestaan Tavastialla 23. kesäkuuta 1980. Kokoonpanon käsitykset yhtyeen musiikillisesta suunnasta menivät kuitenkin ristiin, joten Fagerholm erosi. Musiikkiuralle tosissaan halunnut Fagerholm ei halunnut tuhlata aikaa huvikseen soittavan yhtyeen kanssa. Kaiken lisäksi yhtyeessä tulivat keskenään toimeen vain Fagerholm ja Stenfors, jotka olivat vanhoja ystäviä. Hanoi Rocksin kokoonpano hajosi lopullisesti, kun Helsingin rikospoliisin huumeryhmä pidätti Piesnackin.
Liittyessään Pelle Miljoona Oy:hyn helmikuussa 1980 "Andy Monroe" taiteilijanimellä toiminut Antti Hulkko vaihtoi Jan Stenforsin "Nasty McCoy" -nimen "Nasty Suicideksi" ja otti itse pysyvästi käyttöönsä Briard-aikaisen taiteilijanimensä "Andy McCoy". Matti Fagerholm otti etunimekseen "Michael" ja sai sukunimekseen Hulkon vanhan taiteilijasukunimen "Monroe".
Andy McCoy eli Antti Hulkko ei siis kuulunut Hanoi Rocksin alkuperäiskokoonpanoon, vaan oli yhtyeen alkuvaiheessa vain sen voimakas taustavaikuttaja. Hän kuitenkin keksi yhtyeen nimen ''Hanoi Rocks'' Johnny Thunders/The Ramones -kappaleen ''Chinese Rocks'' pohjalta. Fagerholmin mukaan Hulkko ehdotti HKL:n reittilinjan 14 linja-autossa yhtyeen nimeksi Chinese Rocksia, mutta hän vastusti suoraa Johnny Thunders -lainaa. Tämän jälkeen Hulkko ehdotti nimeksi "Hanoi Rocks", jonka hän oli kuullut nähtyään dokumenttielokuvan, jossa kerrottiin Vietnamissa jalostetusta pinkistä heroiinista eli ''Hanoi rocksista'', jota myytiin Vietnamin sota aikana amerikkalaissotilaille. Sen sijaan ''chinese rocks'' taas tarkoittaa valkoista Kiinassa jalostettua heroiinia, josta voidaan jalostaa pinkkiä "hanoi rocksia".
Elokuussa 1980 Indie rock -lehden ''Joukkohauta''-haastattelussa Michael Monroe, Nasty Suicide ja Andy McCoy ilmoittivat perustavansa Hanoi Rocksin uudelleen. Syyskuussa 1980 McCoy erosi Pelle Miljoona Oy:stä. Basistiksi kaavailtiin Jesu Hämäläistä, mutta tämä kieltäytyi. Seuraavaksi kaavailtiin tukholmalaista Björne Fröbergiä, mutta Andy McCoy kadotti tämän puhelinnumeron. McCoyn kanssa Pelle Miljoona Oy:ssä soittanutta basisti Sami Takamäki pyydettiin mukaan, kun tämä palasi Lontoosta. Takamäki suostui ja sai uudessa yhtyeessään nimekseen Sam Yaffa, koska McCoyn mukaan hän näytti appelsiinilta. Takamäki itse on sanonut eräässä Radio Rockin haastattelussa, että hän otti taiteilijanimen sarjakuvahahmolta eräästä sarjakuvasta, jota luki, kun yhtye siirtyi Tukholmaan.
Koska Nasty Suicidelta puuttui kitaratavarat, hän varasti Monroen ja Yaffan avustuksella tutkintavankeudessa olleen Stefan Piesnackin vahvistimen ja piuhat, minkä jälkeen he muuttivat Tukholmaan McCoyn luo. Tukholmassa he ottivat yhtyeen rumpaliksi Monroen ja McCoyn vanhan kaverin Gyp Casinon eli Jesper Sporren. Ensimmäinen virallinen maininta yhtyeestä oli ''Joukkohauta''-lehden haastattelu jo elokuussa 1980. Myöhemmin syksyllä suomirockin menestysmanageri Seppo Vesterinen palasi uudelleen Hanoi Rocksin kanssa neuvottelupöytään ja tuli sen luotsaajaksi.

Karu alku ja ensilevytykset – Suomi, Tukholma, Lontoo (1981)


Yhtyeen jäsenet elivät köyhästi Tunnelbanan asemilla ja Tukholman kaduilla kerjäten, paitsi tyttöystävänsä varakkaan perheen luona asunut Andy McCoy. Ensimmäisen keikkansa tämä kokoonpano soitti Tukholman ''Glädjehusetissa''. Marraskuussa yhtye teki levysopimuksen Johanna (levy-yhtiö) kanssa, ja samassa kuussa ilmestyi nimellä ''Hanoi Rocks with Andy McCoy'' single ”I Want You”, jonka oli alun perin pitänyt ilmestyä Andy McCoyn soololevynä. ”I Want You” -kappale oli McCoyn uusi versio ruotsalaishitistä ”Jag ha vill dig”. Kappale ”Kill City Kills” oli McCoyn vanhimpia sävellyksiä ajalta, jolloin Suicide, McCoy ja Monroe oleilivat Kill Cityssä. Rumpuja singlellä soitti Maukka Perusjätkän yhtyeen rumpali Keimo Hirvonen, koska Gyp Casinolla oli nauhoitukset ruotsalaisyhtyeen kanssa Tukholmassa, eikä hän voinut mitenkään ehtiä studioon Helsinkiin. Tukholmassa yhtye koki ja kokeili sellaisia uusia asioita, joista ei ollut tietoakaan Helsingissä.
Joulukuussa 1980 yhtye soitti Virrat työväentalolla ensimmäisen Suomen keikkansa, josta alkoi tammikuussa 1981 pitkä, 102 esiintymistä käsittänyt Suomen kiertue. Tämä kiertue on ilmeisesti edelleen Suomen rockhistorian pisin. Tähän aikaan yhtyeen musiikilliseksi suunnaksi vakiintui Andy McCoyn mukaan melodinen hard rock. Tosin tuolloin Suomessa nuorisokin valitti Hanoi Rocksin soittavan liian kovaa, joten melodisuus ei päässyt kovin hyvin esille. Suomessa oli tuolloin vielä niin sanottuja tanssilavakeikkoja, joten nuoriso ei pystynyt kovin hyvin tanssimaan kovan soiton takia. Hanoi Rocks tuli myöhemminkin tunnetuksi poikkeuksellisen energisestä ja kovaäänisestä soitostaan.
Helmikuussa 1981 ilmestyi toinen single "Tragedy". McCoy oli säveltänyt ja sanoittanut Tragedyn jo 15–16-vuotiaana. Samassa kuussa ilmestyi itse ensimmäinen albumi Bangkok Shocks, Saigon Shakes, Hanoi Rocks. Levyn tuottajina toimivat ''Muddy Twins'' eli Michael Monroe ja Andy McCoy, jonka asema yhtyeen säveltäjänä oli vakiintunut. Levy otettiin hyvin vastaan ja se nousi Suomen albumilistalla viidenneksi. Kuitenkaan Suomen mittakaavassa levyä ei myyty paljon ja sen arvostus on kasvanut enemmän vasta myöhemmin.
Syys–lokakuussa 1981 yhtye siirtyi ensimmäisen kerran tulevaan kotipaikkaansa Lontooseen. Ennen Englantiin lähtöä yhtye oli keikkaillut Suomessa ja Ruotsissa. Lontoossa työstettiin ja äänitettiin uutta Oriental Beat -albumia marraskuussa, ja 21. marraskuuta yhtye esiintyi ensi kerran legendaarisella The Marquee Clubilla. Paikalla oli jo tuolloin Columbia Broadcasting System:n Muff Winwood, joka ei kuitenkaan vielä innostunut yhtyeestä. Marraskuun lopulla yhtye kuitenkin palasi takaisin Suomeen ja julkaisi samoihin aikoihin singlen ”Desperados (single)”. Single julkaistiin suoraan demo (musiikki)nauhoilta ja vain Suomessa. Joulukuussa ilmestyi yllättäen vielä toinen single ”Dead By X-Mas”.

Razzle Gyp Casinon tilalle – Suomi, Lontoo (1982)


Tammikuussa 1982 Hanoi Rocks teki Lepakko (rakennus) ensimmäiset musiikkivideonsa, jotka tehtiin kappaleista ”Tragedy”, ”Oriental Beat”, ”Motorvatin'”. Samassa kuussa ilmestyi toinen albumi ''Oriental Beat'' Johanna Kustannuksen julkaisemana ja nousi albumilistojen kärkipaikoille niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Levyn kansi aiheutti pientä kohua, koska kannessa on kuvattuna McCoyn tyttöystävän Anna Jederbyn rinnat maalattuina. Levyn musiikki on suoraviivaista rockia, mutta Gyp Casinon kehnosta soittokunnosta kertoo erään kappaleen epätasainen rumpukomppi ja eräs lyömättömäksi jäänyt tahti. Kevään 1982 yhtye vietti Ruotsissa, ja samoihin aikoihin yhtye teki ensimmäisen Japanin läpimurtonsa ”Tragedy”-singlellä. Toukokuussa ilmestyi single ”Love's an Injection / Taxi Driver” ja EP ”Venue-EP”.
Kesäkuussa 1982 yhtye siirsi kotipaikkansa Lontooseen. Yhtye ei vielä tuolloin viettänyt varakasta seurapiirielämää, mutta rock and roll-elämän varjopuolet haittasivat yhtyettä osittain. McCoy suunnitteli Nasty Suiciden erottamista yhtyeestä ja tämän korvaamista René Bergillä. Suiciden railakas elämäntapa nimittäin oli alkanut riistäytyä käsistä ja heikentää hänen musiikillisia taitojaan. Samoihin aikoihin Michael Monroe tapasi Johnny Thundersin keikalla Hanoi Rocksia ihailleen Razzlen eli Nicholas Dingleyn. Monroe luuli Razzle Dingleytä itse pääesiintyjä Thundersiksi. Myöhemmin Razzlelle selvisi Monroen olleen laulaja yhtyeessä, jonka tyyliin hän oli ihastunut ''Sounds''-lehteä lukiessaan. Kolmen keikan katsomisen jälkeen Razzle ilmestyi takahuoneeseen ja ilmoitti haluavansa Hanoi Rocksin rumpaliksi, vaikka murtamalla yhtyeen rumpalin jalan. Pian Andy McCoy ja Michael Monroe pyysivät Razzlea yhtyeen rumpaliksi hotellihuoneessaan. Yhtyeen alkuperäinen rumpali Gyp Casino olikin jo kyllästynyt yhtyeeseen, ja hänen välinsä muihin yhtyeen jäseniin olivat viilenneet. Casinon huumeidenkäyttö oli riistäytynyt käsistä, ja hän puhui avoimesti masentuneena itsemurhasta. Niinpä McCoy erotti Gyp Casinon 25. kesäkuuta ''Sundance Summer Festival'' -festivaaleilla Alavus tämän hyökättyä McCoyn kimppuun kesken keikan. Syynä hyökkäykseen oli se, että McCoy oli tapellut tyttöystävänsä ja Casinon lapsuudenystävän Annan kanssa. 27. heinäkuuta 1982 Gyp Casino soitti Tavastialla viimeisen keikkansa Hanoi Rocksin riveissä.
Asuttuaan heinä–elokuun aikana Razzlen luona McCoy, Anna ja Razzle siirtyivät Lontoosta, Alankomaat, Kööpenhaminan ja Tukholman kautta Helsinkiin. Helsingin Lepakossa Hanoi Rocksin uusi kokoonpano aloitti öisen harjoittelunsa. Elokuussa julkaistiin Lontoossa kolmas albumi ''Self Destruction Blues''. Vaikka levyllä soittaa rumpuja vielä Gyp Casino, erittäin glam-tyylisessä levynkannessa poseeraakin jo Razzle. Lokakuussa albumi julkaistiin Suomessa ja ”Love's An Injection” nousi viikon ajaksi Suomen singlelistan ykköseksi, Kerrang!-lehti julkaisi ensimmäisen artikkelinsa yhtyeestä ja yhtye solmi levytyssopimuksen japanilaisen ''Nippon Phonogram''in kanssa. Loppuvuosi 1982 meni esiintymisissä Englannissa ja Suomessa. Razzlen ensimmäinen esiintyminen Hanoi Rocksin riveissä oli 3. lokakuuta Helsingin Lepakossa ja 14. lokakuuta Fulhamissa hän esiintyi ensi kerran maanmiehilleen.
Loppuvuonna 1982 Hanoi Rocks esiintyi legendaarisella The Marquee Clubilla peräti neljä kertaa: 25. lokakuuta, 15. marraskuuta, 1. joulukuuta- ja 9. joulukuuta. Yhtyeen loppuvuoden keikoista The Marquee Clubilla alkoi siis muodostua perinne. Myöhäissyksyn ja alkutalven keikoilla uutta rumpalia lähinnä totutettiin uuteen tehtäväänsä. Razzle toi yhtyeeseen uutta henkeä ja sai sen yrittämään entistä kovemmin. Myöhemmin yhtyeen jäsenet ovat arvelleet, että yhtye olisi hajonnut kesällä-syksyllä 1982 jollei Razzle olisi tullut yhtyeen uudeksi jäseneksi.

Lontoo, Kaukoidän kiertue, Suomi (1983)


Hanoi-hysteriaa Kaukoidässä ja CBS-levytyssopimus


Vuosi 1983 oli Hanoi Rocksin nopean nousun aikaa, joka kesti alkuvuoteen 1985 saakka. Yhtye oli lyönyt itsensä läpi Englannissa paljolti yhtyeen Englannin managerin Richard Bishopin avulla. Samoin yhtyeen jo vuonna 1981 alkanut menestys Japanissa jatkui. Yhdysvaltojen läpimurtokin oli lähellä, mutta uudenlaista nousevaa yhtyettä ei osattu luokitella. Englannissa Hanoi Rocks luokiteltiin heavy rockiksi ja Andy McCoy joutui selventämään yhtyeen tyyliksi:
Tammikuussa 1983 yhtye keikkaili pääasiassa Englannissa. Puolivälissä kuuta yhtye esiintyi ensimmäisen kerran Suomen, Ruotsin ja Englannin ulkopuolella, Amsterdamissa. 23. tammikuuta yhtye lähti Aasian eli Kaukoidän kiertueelle, joka ei ollut kovin tuottoisa, mutta tärkeä kansainvälistä suosiota tavoittelevalle yhtyeelle. Kiertue huomioitiin brittilehdistössä laajasti ja yhtye pääsikin Sounds-lehden kanteen. Bombayssa yhtye sai 2&nbsp;500-päisen yleisön täysin sekaisin: yleisö ryntäili lavalle ja pitkin salia. Poliisi katsoi tilanteen mellakaksi, jolloin tilanne vasta todelliseksi mellakaksi yltyikin. Seuraavana päivänä ''The Times of India'' -lehden etusivulla luki "''Rockband Causes a Riot''" (). Bombayssa Hanoi Rocks teki oman soittamisennätyksensä soittaessaan yhteenmenoon neljä ja puoli tuntia, koska paikalliset yhtyeet soittivat nimittäin jopa seitsemän tuntia. Muutaman päivän Intian matkan jälkeen yhtye siirtyi Hongkongiin, josta matka jatkui Japaniin.
Japanissa yhtye pääsi televisiohaastatteluun, ihailijatapaamisiin ja tiedotustilaisuuteen, jossa oli mukana jopa Suomen Japanin suurlähettiläs. Hanoi Rocksin keikkalippujen hinnat oli luokiteltu huippuyhtyeiden tasolle, mikä jo pelkästään kertoi yhtyeen arvostuksesta maassa. Yhtyeen ihailijoiden tunku oli valtaisaa, esimerkiksi teinityttöjä tunkeutui hotellin hissikuiluihin ja hotellihuoneiden kaappeihin nähdäkseen edes vilauksen yhtyeen jäsenistä. Japanin Hanoi Rocks -villityksestä kertoo myös se, että maasta löytyi puhelinkoppeja, joissa saattoi kuunnella Hanoi Rocksin kappaleita. Tokiosta Hanoi Rocks siirtyi Thaimaahan, jossa sen kappaleita kuului tiheään radiossa.
Yhtye palasi maaliskuussa takaisin Lontooseen ja äänitti neljättä albumiaan. Huhtikuun ensimmäisellä viikolla Hanoi Rocks matkusti Israeliin. Jerusalemissa yhtyettä ei voitu kuvata Itkumuurilla, kun paikalliset luulivat Monroeta naiseksi. Michael Monroen henki oli vaarassa, kun ihmisjoukko ympäröi hänet ja alkoi sylkeä hänen päälleen. Paikallisilla klubeilla ei ymmärretty yhtyeen esittämää rockia, eikä oluttakaan saanut paastokauden aikana juoda. Erityisesti Nasty Suicidea ärsytti, kun klubeilla yleisö seisoi puvut päällänsä, eikä ollut rockissa mukana. Lopulta yhtyeen järjestämien juhlien jälkeen tympääntynyt Nasty Suicide ilmaisi mielipiteensä kiertueesta heittämällä neljännen kerroksen hotellihuoneesta ensin tuolin, sitten toisen tuolin, vielä pöydän ja lopulta betonisen parvekepöydän suoraan Mercedes Benz-taksin päälle. Lopuksi Suicide rikkoi loputkin, mitä hotellihuoneesta oli juhlien jäljiltä jäljellä, sekä löi huoneeseen sännännyttä ja jalkansa lasin sirpaleisiin haavoittunutta hotellinjohtajaa kainalosauvalla. Kainalosauvat Suicidella oli siksi, että hän oli hypännyt vuoden alussa erään lontoolaisklubin portailta alas pää edellä suoraan Razzlen niskaan ja murtanut jalkansa. Poliisit löysivät vielä McCoyn sammuneena vaatekaapista ja lopulta koko yhtye pidätettiin sekä vietiin putkaan. CBS:n paikallinen edustaja sai kuitenkin yhtyeen ulos putkasta maksamalla 50 000 $. Matka päättyi yhtyeen karkotukseen Israelista, mutta oikeusjuttua ei tullut.
Loppukeväällä yhtye keikkaili Lontoossa ja Norjassa sekä julkaisi ennen uutta albumia singlen ”Malibu Beach” ja EP:n ”Malibu Beach”. Pian ilmestyi neljäs albumi ''Back to Mystery City'', joka nousi Britanniassa 87. sijalle. Englannissa singlet ja albumi julkaistiin Seppo Vesterisen ja Richard Bishopin Lick Records-levymerkillä, kun taas Suomessa albumi julkaistiin Johannalta. Levynjulkaisun jälkeen yhtye keikkaili Englannissa ja Suomessa, kunnes kesäkuussa 1983 se ilmoitti tuolloisen lähes yhdeksän miljoonan markan (silloisen 150 000£) levytyssopimuksesta monikansallisen CBS-levy-yhtiön kanssa. Sopimus oli pituudeltaan 70 sivua pitkä ja tuotti yhtyeelle heti 220 000 punnan ennakot käteen. Levytyssopimus oli suurempi kuin Twisted Sisterin, ja sen kestoksi sovittiin 6 vuotta, jona aikana tuli tuottaa 7 levyä.

Nasty Suiciden sekoilut, Ruisrock ja Marquee-taltioinnnit


Heinäkuun puolessa välissä Nasty Suicide joutui sairaalahoitoon nautittuaan dolorex-juttu-särkylääkkeitä ja ilmeisesti kaksi pulloa viinaa sekaisin. McCoyn mukaan Suicide olisi ilmeisesti tuolloin käyttänyt 3–4 päivää yhteen menoon myös kokaiinia, heroiinia ja amfetamiinia. Suiciden munuaiset pettivät ja hän joutui muutamaksi päiväksi dialyysihoitoon. Suiciden sairaalahoidon takia yhtye joutui käyttämään toista kitaristia. Seuraavana päivänä Ilta-Sanomat kannessa luki ''"Rokkitähti meinasi kuolla!"''. Manageri Seppo Vesterinen alkoi huolestua Suiciden nimensä mukaisesta käyttäytymisestä. McCoy taas innostui ja kehui Suiciden itsetuhoista käyttäytymistä, koska hänen mukaansa se kuului ''"Hanoin tyyliin"''. Suicide oli jo aiemmin samana kesänä ollut vaarassa menehtyä ilmeisesti yliannostukseen lontoolaisklubin vessassa.
12. elokuuta Hanoi Rocks julkaisi 7-tuumaisen singlen Until I Get You ja 12-tuumaisen singlen ''Until I Get You''. 13. elokuuta Lick julkaisi Britanniassa yhtyeen ennenjulkaisemattomat kolme ensimmäistä albumia. Seuraavana päivänä Hanoi Rocks veti tunnetun Ruisrockin keikkansa. Heti Turun lentokentällä tullissa poliisi tutki yhtyeen tavarat arvellen löytävänsä heroiinia. Mitään ei kuitenkaan löytynyt, ja huumepoliisit häärivät yhtyeen ympärillä koko festivaalin ajan. Tältä keikalta on säilynyt Yleisradio:n tekemä haastattelu ja pieni taltiointi. Michael Monroen mukaan yhtyeen jäsenet, erityisesti Nasty Suicide ja McCoy, olivat aivan sekaisin, mutta hän itse ei edes nauttinut alkoholia. Keikka soitettiin hyvin, mutta yhtye ei itse ollut tyytyväinen lavan tekniseen puoleen ja siitä johtuneeseen soiton laatuun. Lokakuussa Bob Ezrin lensi Yhdysvalloista varta vasten Hanoi Rocksia katsomaan Lontooseen, ja joulukuussa hän varmistui Hanoi Rocksin seuraavan levyn tuottajaksi.
Syyskuussa alettiin valmistella viidettä studioalbumia. Nauhalle tulivat kappaleet ”Two Steps from the Move”, ”Never Get Enough” (”Million Miles Awayn” kehitysversio), ”I Can't Get It”, ”Keep Our Fire Burning”, sittemmin kadonneet kappaleet ”Bad Love” ja ”Teenage Revolution”. Samoin nauhoitettiin myöhemmin Cherry Bombzin levyttämä kappale ”Pin Up Girl” sekä vasta yhtyeen hajoamisen jälkeen julkaistut kappaleet ”I Love You” ja ”Willing to Cross the Ocean”. 9. marraskuuta yhtye harjoitteli kovasti koko päivän, koska seuraavana päivän 10. kesäkuuta keikalle oli tulossa tuottajalegenda Bob Ezrin, joka oli tullut Yhdysvalloista varta vasten kuuntelemaan Hanoi Rocksia Bristoliin. Pian marraskuussa oli selvää, että Ezrin tuottaisi yhtyeen seuraavan studioalbumin, jota vielä tuossa vaiheessa kutsuttiin nimellä ''Silver Missiles and Nightingales''. Ezrin varmistui virallisesti tuottajaksi joulukuussa, ja albumin levytys oli tarkoitus aloittaa 16. helmikuuta 1984. Ensimmäisen singlen tuli ilmestyä jo maaliskuussa, mutta ilmestyminen lykkääntyi kesäkuulle.
Lauantaina ja sunnuntaina 19. marraskuuta– 20. marraskuuta Hanoi Rocks veti kuuluisat ja legendaariset The Marquee Clubin keikkansa. Sunnuntai-iltana nauhoitettiin yhtyeen ensimmäinen livelevy ja viides albumi ''All Those Wasted Years'' sekä samanniminen live-videotaltiointi. Uuden levyn julkaisuun rohkaisi edellisen ''Back to Mystery City''n hyvä menestyminen. Koko syksyn Hanoi Rocks oli keikkailut Englannissa, mutta Suomessa yhtye esiintyi vasta joulun jälkeen.

Toronto, New York, Lontoo, Japani, Los Angeles (1984)


Menestyksekäs alkuvuosi


Vuosi 1984 alkoi tammikuussa pienellä Suomen kiertueella. Yhtyeen asenne oli hyvä, ja kaikki jäsenet vakuuttelivat, ettei minkäänlaisia ristiriitoja ollut. 20. tammikuuta yhtye aloitti uuden albuminsa nauhoitukset. LP:stä oli tarkoitus tulla yhtyeen paras ja "rockaavampi" kuin edellinen albumi ''Back to Mystery City''. Helmi–maaliskuun Hanoi Rocks levytti Torontossa ja New Yorkissa. Yhtye veti ensimmäisen Pohjois-Amerikka keikkansa Torontossa 23. maaliskuuta ''Larry's Hideaway''ssa. Siitä alkoi Hanoi Rocksin pieni ensimmäinen Amerikan-kiertue itärannikolla. Yhtye esiintyi Toronton ja New Yorkin lisäksi Bostonissa, Ottawassa ja Washingtonissa. Maaliskuussa Suomessa ilmestyi yhtyeen neljäs albumi ''All Those Waisted Years'', joka pian korjattiin seuraavassa painoksessa ''All Those Wasted Years''iksi, sekä samanniminen live-videotaltiointi. Huhtikuun alussa sama levy ja video ilmestyivät Englannissa. Samoin yhtye palasi Amerikan-kiertueeltaan takaisin Lontooseen. Lontoosta jatkettiin Saksaan, josta tultiin takaisin Englantiin kiertueelle 19. huhtikuuta–5. toukokuuta.
Uusi albumi oli viittä vaille julkaisua valmis huhtikuun lopulla, mutta Ezrinin mielestä levyltä puuttui ratkaisevin hitti. Hitiksi vakiintui kiireessä Nasty Suiciden versio CCR:n kappaleesta ''Up Around the Bend''. Kappale oli yksi Nasty Suiciden suosikkikappaleista, ja hän soitti sen hienosti omalla tavallaan. 9-vuotiaana silloinen Jan "Nasse" Stenfors oli esteratsastanut Sipoossa Eriksnäsin kartanon talleilla ja saanut lainaan kappaleen sisältäneen Cosmo's Factoryn ratsastajatoveriltaan. Stenfors oli aina soitellut kyseistä kappaletta, ja lopulta se päätyi hänen mukanaan Hanoi Rocksin harjoituksiin. Hanoi Rocks oli soittanut kyseisen kappaleen jo huhtikuun alussa Saksan kiertueella televisioesiintymisen päätteeksi.
Toukokuussa yhtyeen oli tarkoitus tehdä Kaukoidän kiertue Bangkokissa, Bombayssa ja Japanissa, mutta vain kahden jälkimmäisen kohteen keikat toteutuivat. 10. toukokuuta ''All Those Wasted Years'' ilmestyi Japanissa. Japanissa Hanoi-huuma oli tuolloin jo aivan älyttömissä mittasuhteissa. Jokaisesta konsertista maksettiin 10 000 dollaria ja kaikki ylläpito oli ilmaista. Konserttihallit olivat loppuunmyytyjä ja moni koulutyttö oli säästänyt koko edeltävän vuoden, jotta pääsi seuraamaan yhtyettä ''groupiena'' koko kiertueen ajan. Suomessa ihmeteltiin Japanissa vallitsevaa Hanoi Rocks -hysteriaa, ja jotkut jopa arvelivat lehtien liioittelevan tilannetta.
Japanin jälkeen yhtye teki Englannin ja Skotlanti kiertueen. Brittilehdet hehkuttivat yhtyettä ja vakuuttelivat uuden levyn takaavan Hanoi Rocksin maailmanlaajuisen läpimurron. Lehdet kuitenkin muistuttivat, että jokaista yksittäistä Hanoi Rocks -albumia oli tuossa vaiheessa myyty vasta runsaat 10&nbsp;000 kappaletta. 11. kesäkuuta julkaistiin monta singleä pohjustamaan tulevan albumin julkaisua. Singlet olivat ”Up Around The Bend (Hanoi Rocks)” sekä EP ”Up Around The Bend (Hanoi Rocks) ja tupla-7" singlepakkaus ”Up Around The Bend (Hanoi Rocks)”. Kesäkuun puolessa välissä eräänä yönä nauhoitettiin erään Playboy-lehden johtajan kartanolla ”Up Around The Bendistä” musiikkivideo, joka oli tuolloin kallein suomalaisyhtyeen tekemä musiikkivideo, eikä mikään ihan halpa kansainvälisestikään. Erilaista videossa oli tuolloin se, että siinä käytettiin mm. helikoptereita ja pyroefektejä. Sittemmin 1980-luvun lopulla MTV:llä yleistyivät vielä huomattavasti massiivisemmat musiikkivideot. "Up Around The Bend" oli ensimmäinen Music Televisionilla esitetty suomalaisyhtyeen musiikkivideo ja Yleisradio:n äänestyksessä se on päätynyt 28. parhaimmaksi kotimaiseksi musiikkivideoksi kautta-aikain. Videokuvausten jälkeen yhtye teki muutaman juhannuskeikan Suomessa. Esiintymiset kärsivät teknisistä ja muista ongelmista, mutta sillä ei ollut väliä, koska yhtye oli kotimaassaan suositumpi kuin koskaan. "Up Around The Bend"-single nousi juhannuksen jälkeen Britannian singlelistan 61. sijalle ja alkoi saada hyvin soittoaikaa Yhdysvaltain radioissa.

BBC-sessiot ja kohtalokas Yhdysvaltain kiertue


Hanoi Rocks esiintyi viimeisen kerran studiossa yhtyeenä 20. heinäkuuta esiintyessään livenä ''Tommy Vance Radio One Show'''ssa BBC:n studioilla. Radio-ohjelmaa varten äänitettiin ainakin kappaleet "Underwater World", "Boulevard of Broken Dreams", "I Can't Get It" ja "Don't You Ever Leave Me", joka erosi alkuperäisestä kappaleesta siten, että Razzle puhui kappaleen puheosuudet Andy McCoyn sijaan. Puheosuudessaan McCoy kertoi pienen tarinan ystävästään Nastysta. 24. elokuuta soitettiin ensimmäiset näistä nauhoista Tommy Vance Radio One Show’ssa. Yllä mainitut neljä näissä sessioissa äänitettyä kappaletta julkaistiin myöhemmin kokoelmalla ''Tracks from a Broken Dream''. Heinäkuun Englannin kiertueen jälkeen elokuussa ilmestyi Suomessa vihdoinkin ''Two Steps from the Move''. Levyn työnimenä oli alun perin ''Silver Missiles and Nightingale'', mutta se vaihdettiin pois viime hetkellä. Tämä nimi sai myöhemmin paikkansa The Suicide Twinsin levyn nimenä. Syyskuussa julkaistiin singlet "Underwater World", "Underwater World" ja "Underwater World". 8. lokakuuta ilmestyi Englannissa ''Two Steps from the Move'' ja heti julkaisemisen jälkeen yhtye teki Englannissa yhteiskiertueen Johnny Thundersin ja Babysitters'in kanssa. Kiertue oli yleisömenestys ja siltä on nauhoitettu 21. lokakuuta Leicesterissä bootleg ''Johnny On The Rocks'', jonka kappaleita on päätynyt myös Uzi Suiciden julkaisemalle promokasetille ''Rebels On The Run''.
Marraskuussa julkaistiin singlet "Don't You Ever Leave Me" ja "Don't You Ever Leave Me". Marraskuuhun mennessä uusi albumi oli myynyt 200&nbsp;000 kappaletta; suurimmat osuudet olivat Amerikassa 60&nbsp;000, Britanniassa 50&nbsp;000 ja Suomessa 20&nbsp;000 kappaletta. Jo pelkästään Yhdysvalloissa levy myi kahdessa viikossa 44&nbsp;000. Ruotsin kiertueen jälkeen alkoi marras–joulukuun ratkaiseva Amerikan-läpimurtokiertue, joka kuitenkin päättyi yhtyeelle kohtalokkaasti joulun aikoihin. Ensimmäiseksi Hanoi Rocks keikkaili itärannikolla, kunnes Monroe nyrjäytti nilkkansa Syracusessa 29. marraskuuta hypätessään monitorilta lasinsiruihin, jotka olivat syntyneet McCoyn rikottua pullon lavalle. 2. joulukuuta vietettiin Razzlen syntymäpäiviä, mutta pian Monroen jalka paheni, ja viisi keikkaa jouduttiin perumaan Monroen sairausloman takia. Yhtye päätti suunnata Kaliforniaan tekemään radio- ja lehtihaastatteluita. Viimeinen suuri kaupunki, jossa yhtye ei vielä ollut soittanut, oli Los Angeles, ja sen esiintymiset oli kaikki loppuunmyytyjä. Los Angeles Palacen keikka myytiin alle puolessa tunnissa loppuun. Razzle halusi kovasti Los Angelesiin, ja kun he saapuivat sinne, hän totesi: ''"Täällä minä haluan aina elää!"'' Läpimurto länsirannikolla näytti varmalta.

Razzlen kuolema


Mötley Crüe tuli tervehtimään kaupunkiin lauantaina 8. joulukuuta saapunutta Hanoi Rocksia. Mötley Crüen laulaja Vince Neil oli juhlinut ystäviensä kanssa jo monta päivää, mutta Hanoin saapuminen kaupunkiin oli ainoa syy jatkaa juhlia. Jo 5. marraskuuta laulaja Vince Neil oli julistanut Helsingissä: ''"Odotan todella tapaamistani Hanoi Rocksien kanssa, kun palaamme Amerikkaan. Kotona haluan näyttää heille kaikki paikat. He ovat mukavia poikia, Razzle ja muut. Meillä tulee varmasti olemaan hauskaa"''. Hanoin poikien saavuttua he jatkoivat juhliaan. Tuntui että Vincen juomavarasto ei ehtyisi ikinä. Kaikki päättyi kuitenkin traagisesti kesken Hanoi Rocksin ja Mötley Cruen juhlinnan. Oluet loppuivat ja Razzle sekä laulaja Vince Neil lähtivät hakemaan lisää lauantai-iltana 8. joulukuuta 1984. Paluumatkalla Neil törmäsi juuri hankkimallaan vuoden 1972 ''De Tomaso Panterallaan'' kahteen muuhun autoon. Neilin vieressä istunut Razzle vietiin sairaalaan, jossa hänet julistettiin kuolleeksi kello 19.12. Auto oli ilmeisesti kaatunut juuri Razzlen puolelle, jolloin tämä oli menehtynyt heti iskun saatuaan. Onnettomuudessa loukkaantui myös 18-vuotias nainen ja 20-vuotias mies.
Sam Yaffa oli sammunut Neilin kartanon sohvalle ja McCoy oli umpihumalassa. Neilin seitsemännellä kuulla raskaana ollut vaimo alkoi huolestua, kun autoaan esittelemään ja olutta hakemaan lähtenyt Neil ei ollut Razzlen kanssa palannut. Andy McCoy ja Mötley Crüen rumpali Tommy Lee lähtivät autolla etsimään ja ajoivat onnettomuuspaikan ohi. He tekivät U-käännöksen ja ajoivat punaisen kolaroidun auton kohdalle. Neiliä vietiin juuri autoon käsiraudoissa ja poliisit kertoivat, että Razzle oli viety sairaalaan. Sairaalassa McCoy ja Lee saivat tietää, että Razzle oli kuollut. McCoy sai selville vain, ettei Razzle ollut kokenut kovia tuskia. Järkyttynyt McCoy soitti Seppo Vesteriselle, joka taas kutsui loput yhtyeen jäsenet sairaalaan.
Razzlen kuoleman jälkeen yhtye vaipui toivottomuuteen, kun yhtyeen uusi kantava voima oli kuollut vain kahden ja puolen vuoden yhdessäolon jälkeen. Razzlen kuolemasta kuultuaan Sam Yaffa meni täysin hysteeriseksi, Suicide muuttui puhumattomaksi, Monroe meni sokkiin ja McCoy oli raivoissaan. Seppo Vesterinen muistutti heidän eläneen vauhdikasta ja vaarallista elämää ja Razzlen juoneen ja viettäneen perinteistä rock and roll -elämää.
Mötley Crüen jäsenet, erityisesti Tommy Lee, yrittivät jotenkin korvata Hanoi Rocksille Neilin aiheuttaman menetyksen. Jo onnettomuuden jälkeisenä päivänä 10. joulukuuta Mötley Crüe tuli Hanoi Rocksin luo ja ehdotti yhtyeiden yhdistämistä. Yhdistämishuhut jatkuivat kevääseen 1985 saakka. Los Angelesin päälehdet omistivat etusivun Razzlen kuolemalle Televisioyhtiöt CNN:stä Japanin televisioon kyttäsivät Hanoi Rocksin jäsenien haastatteluita Razzlen kuoleman jälkeen. Tunnetut musiikkilehdet, kuten Rolling Stone, muistivat Razzlea kirjoituksissaan. Samoin eri tyylilajienkin muusikot muistivat Razzlen osanottokukkalähetyksin, kuten Cyndi Lauper ja Twisted Sister, jonka kanssa oli Hanoi Rocksilla aina ollut kilpailua ja riitaa. Kaikki keikat peruttiin joulukuulta, ja McCoy puhui jopa yhtyeen lopettamisesta, mutta Monroe ja Suicide halusivat kuitenkin vielä jatkaa. Peruutettujen keikkojen joukossa oli myös The Marquee Clubin perinteiset joulukeikat 20. joulukuuta–21. joulukuuta. 29. joulukuuta–30. joulukuuta The Clash-rumpali Terry Chimes harjoitteli yhtyeen kanssa Europe A-Go-Go-keikkoja varten. Ne olivat ainoat keikat, joita yhtye ei ollut peruuttanut. Ensimmäisen kerran onnettomuuden jälkeen Hanoi Rocksin jäseniä esiintyi julkisuudessa 31. joulukuuta Lontoon ''Greyhound''-klubilla ''London Cowboysin'' keikalla. McCoy ja Monroe nousivat lavalle, mutta Nasty Suicide seurasi keikkaa sivusta yleisön puolelta yhdessä tyttöystävänsä kanssa. Eräänlaisen McCoyn suojattina tunnettu London Cowboys oli yksi Hanoi Rocksia ihailleista brittiläisistä yhtyeistä. 31. joulukuuta myös tuli kuluneeksi tasan neljä vuotta siitä, kun Hanoi Rocks oli aloittanut vuonna 1980 Virtain urheilutalolta menestyksen tavoittelun.
Vince Neil päästettiin aikanaan vankeudesta 25 000 dollarin takuita vastaan. Heinäkuussa 1985 Neil tuomittiin 200 tunnin yhdyskuntapalveluun ja 30 päivän vankeusrangaistukseen, josta hänet vapautettiin 19 päivän istumisen jälkeen hyvän käytöksen vuoksi. Neilin tuli myös maksaa Razzlen omaisille eli tämän vanhemmille 2 600 000 dollaria, mutta McCoyn mukaan rahat menivät väärään osoitteeseen, koska Razzlen vanhemmat eivät koskaan olleet pahemmin pojastaan välittäneet. Monroe teki tapauksesta vuonna 1987 kappaleen "Too Rich To be Good", jossa kerrotaan kuinka rikas selvittää ja pyyhkii rahalla muistista vaikka kokonaisen murhan.

Lontoo, Puola (1985)


Europe A-Go-Go


Yhdistyneet kansakunnat:n julistaman ''"Nuorten vuosi 1985"'' aloitti Euroviisutn Europe A-Go-Go, joka oli lauantaina 5. tammikuuta esitetty 500 miljoonan eurooppalaisen televisiokatsojan seuraama rockshow. Europe A-Go-Go -show’hun valittiin Euroopan parhaimmat rockyhtyeet. Suomea edusti Hanoi Rocks, mutta koska muista Pohjoismaista ei löytynyt yhtä suurta ohjelmaan kelpaavaa kansainvälisen luokan tähteä, se edusti koko aluetta. Hanoi Rocks soitti Suomen osuuden Kulttuuritalo torstaina ja perjantaina 3. tammikuuta–4. tammikuuta. Suomen konserttien kuvausten ja nauhoitusten ohjauksesta vastasi Heikki Harma. Perjantain konsertti lähetettiin Eurovisiolle Europe A-Go-Go -show’ssa esitettäväksi. Kokonaisuudessaan viisi ja puoli tuntia kestäneessä televisioshow'ssa ei näytetty Euroopan huippuyhtyeiden kokonaisia konsertteja, vaan vain pätkiä niistä. Yleisradio näytti koko Hanoi Rocksin Kulttuuritalon perjantain konsertin televisiokatsojille myöhemmin keväällä 1985. Hanoi Rocksin historian kannalta esiintymiset olivat erittäin tärkeitä ja vedenjakajavaihe yhtyeen historiassa. Käytännössä alkuperäinen Hanoi Rocks hajosi näiden esiintymisten jälkeen.
Kulttuuritalon Europe A-Go-Go -konsertit olivat ainoat esiintymiset, joita yhtye ei ollut Razzlen kuoleman jälkeen perunut. Hanoi Rocks päättikin soittaa nämä esiintymiset Razzlen muistokonsertteina. Yhtyeen mukaan monisatamiljoonainen televisiokatsojamäärä ja Kulttuuritalolla itse paikalla ollut monisatainen yleisö olivat paras kunnianosoitus heidän menehtyneelle rumpalilleen. Hanoi Rocks saapui keskiviikkona 2. tammikuuta Lontoosta Helsinkiin. Razzlen kuolema oli käynnistänyt yhtyeessä lumivyöryilmiön, ja Helsinkiin saapumispäivänä Sam Yaffa ilmoitti täysin yllättäen eroavansa yhtyeestä. Yaffan oli pitänyt lähteä yhtyeestä jo kuulemma kesällä 1984 Espanjaan, mutta suunnitelma oli jäänyt toteuttamatta. Niinpä Razzlen muistokonserteista tuli myös Sam Yaffan jäähyväiset. Michael Monroe ei ymmärtänyt Yaffan päätöstä, mutta McCoy totesi yhtyeen perustajajäsenten pärjäävän kolmistaankin. McCoy siis laski itsensä kolmanneksi perustajajäseneksi Nasty Suiciden ja Michael Monroen kanssa. Erityisesti Monroen tunnelma ennen konsertteja oli masentunut ja epävarma, vaikka yhtye oli suosionsa huipulla. Kuuluisan ja arvostetun brittiläisen ''Sounds''-musiikkilehden lukijaäänestyksessä Hanoi Rocks valittiin Marillionin jälkeen maailman toiseksi parhaimmaksi yhtyeeksi vuonna 1984. Hanoi Rocksin taakse jäivät Iron Maiden, ZZ Top ja Dio. Hanoi Rocksin "Underwater World" -single ja LP "Two Steps from the Move" sijoittuivat äänestyksessä viidenneksi. Yhtyeen konserttivideo sijoittui toiseksi, ja lavaesiintyjänä yhtye sijoittui kolmanneksi. Lavaesiintyjänä vain Iron Maiden ja Status Quo menivät ohi. Samoin itse Michael Monroe valittiin vuoden miespuoliseksi seksiobjektiksi. Andy McCoy menestyi äänestyksessä kitaristina sekä sijoittui yhdeksänneksi parhaaksi kosketinsoittajaksi. Edesmennyt Razzle valittiin 5. parhaimmaksi rumpaliksi, ohi ihailemansa Rat Scabiesin. Hanoi Rocksin jäsenet ja itse yhtye vilahtelivat äänestyksen eri listojen kärkipäissä. Kerrang!-lehden äänestyksessä Hanoi Rocks sijoittui 9. merkittävimmäksi tulokkaaksi ja 10. parhaimman albumin levyttäjäksi. Michael Monroe sijoittui tämän äänestyksen seksiobjektisarjassa seitsemänneksi.
Konserteissa esiintyi ensimmäisen kerran yhtyeen uusi rumpali Terry Chimes. Chimes oli oppinut kappaleet todella nopeasti, viidessä päivässä. Hän soitti konsertit teknisen tarkasti ja selvästi, mutta alun perin häntä ei ollut tarkoitettu yhtyeen vakinaiseksi jäseneksi. Tuolloin Hanoi Rocksin uudeksi rumpaliksi kaavailtiin vielä muun muassa The Damnedin Rat Scabiesia ja Generation X Mark Laffinia. Myös Mötley Crüen Tommy Lee oli tarjoutunut soittamaan Kulttuuritalolla, mutta hän ei päässyt Yhdysvalloista yhtyeensä kiertueen takia. Osasyy on luultavasti myös se, ettei heavy metal -tyylisesti rumpuja soittanut Lee olisi sopinut soittamaan Hanoi Rocksissa toisin kuin punkrumpali Chimes.
Perjantain konsertti oli nähtävästi ilmoitettu alkavaksi kello 19.00, mutta yhtye aloitti soittamisen kello 20.30. Yleisö alkoi muuttua hysteeriseksi, kun kainalosauvoilla kulkenut Monroe klinkkasi lavalle muun yhtyeen kanssa. Monroe sanoi yleisölle vain "''Hei tytöt''" ja kiljunta täytti koko Kulttuuritalon. Yhtye on kuvaillut Kulttuuritalon keikkoja todellisen Hanoi Rocksin viimeisiksi. McCoyn mukaan konsertti oli perinteinen, eikä ylimääräisiä sooloja tai kikkailuja soitettu. Yhtye halusi tehdä parhaansa konserteissa. Muuten syrjässä pysyvä Nasty Suicide revitteli kunnolla jo sound-check-vaiheessa niin, että miksaaja sanoi hänelle ''"Muista, ettet ole täällä vain pitämässä hauskaa"''. Vaikka yhtye oli energinen ja erityisesti Suicide, on konserttien, erityisesti perjantain esiintymistä, tunnelmaa kuvailtu haikeaksi. Yleisradion tallentaman konserttinauhan perusteella tiedetään esitetyt kappaleet:
#"Back to Mystery City"
#"Motorvatin"'
#"Boulevard of Broken Dreams"
#"Underwater World"
#"Tragedy"
#"Malibu Beach Nightmare"
#"Taxi Driver"
#"Million Miles Away"
#"Up Around The Bend"
Kappalelista siis koostui Hanoi Rocksin hiteistä vain "Dont You Ever Leave Me" puuttui. Kappalelistaa kehuttiin myöhemmin mm. Seurassa hyvin valikoiduksi. Alku oli nopeaa yleisön hysteriaan saanutta "rocktykitystä", mutta konsertin huipuksi muodostui rockballadi "Million Miles Away". Ennen Razzlelle omistettua kyseistä kappaletta Monroe sanoi: ''"This one, song is dedicated to Razzle, our drummer who died a few weeks ago"''. Tämän jälkeen McCoy siirtyi kosketinsoittimiin ja aloitti intron, johon Nasty Suicide yhtyi kauniilla kitarasoolollaan lattialle vähitellen polvistuen. Monroe aloitti laulamisen mutta purskahti itkuun. Hän sai kuitenkin itsensä hillityksi ja lauloi koko kappaleen mustaan silmäkajaaliin sotkeutuneet kyyneleet valuen ja ääni väristen. Samaan aikaan yleisö hiljaa liikutti ilmassa palavia savukkeensytyttimiä. Tilannetta on kuvailtu myöhemmin yhdeksi rockhistorian kauneimmista. Kappaleen jälkeen Monroe esitteli yhtyeen: "''Mä esittelen meidän bändin tällä kertaa, okei? Meillä on bassossa vikaa kertaa Sam Yaffa! Sit meidän rumpaliks tuli meidän tosifrendi, joka teki meille tosifrendin palveluksen ja hjelppas meitä. Sen takii me voitas tehdä teille tää keikka. Mä haluun, että kiittäisitte sitä. Se on Terry Chimes! Right, and. Ja kyl kaikki tietää kuka meil on yleensä soolokitaras, Andy McCoy! Täs laulus meil on vuoden seksisymboli, Mike Monroe! Ja in guitar Nasty Suicide!''". Heti nimensä kuultuaan Suicide aloitti taitavasti "Up Around The Bend" -kappaleen intron. Kappale muuttui yleisön yhteislauluksi, jonka aikana Suicide ja Yaffa halailivat, tanssivat ja painivat keskenään. Kappale päätti konsertin, jossa hyvästeltiin samalla Razzle ja Sam Yaffa.

Hajoamista kohti


Tammikuussa levy-yhtiö CBS oli huolissaan kriisissä olevasta sijoituksestaan ja vaati pitämistä kiinni sovitusta suunnitelmasta, jonka mukaan Hanoi Rocks tuottaisi uuden LP:n syyskuussa. Näin ollen yhtye aloitti demo (musiikki)jen nauhoitukset. McCoy oli tehnyt uusia kappaleita, ja yhtye puhui suunnitteilla olevasta maailmankiertueesta. Bermudalle piti lähteä Puolan kiertueen jälkeen. Surusta ja kriisistä huolimatta yhtye vakuutti, etteivät jäljellä olevat jäsenet hylkää sitä. Yhtye oli pitänyt kaksi kuukautta taukoa, joka oli pisin sen historiassa. Kuitenkin jäsenet suunnittelivat alustavasti jo omia sooloprojektejaan. Jo tammikuun 2. päivän ''Ilta-Sanomissa'' McCoy oli kertonut tehneensä muutaman kappaleen Alice Cooperin kanssa New Yorkissa. Itseluottamus ja luottamus yhtyeeseen oli kuitenkin vielä suhteellisen korkea. Monroe ja McCoy vakuuttelivat yhtyeellä menevän hyvin sittemmin legendaariseksi muodostuneessa Yleisradion A-studion haastattelussa 9. tammikuuta. Haastattelussa McCoy nosti jälleen esille vanhat fiktiiviset kohuväitteet yhtyeen itsensä myymisestä. Haastattelua matkittiin myöhemmin Suomen viihdeohjelmista ja Mauri Kunnas piirsi haastattelusta kokonaisen Nyrok City-sarjakuvan, joka oli yksi lukuisista Hanoi Rocksia ironisoivista Nyrok City-sarjakuvista.
Sillä aikaa tammikuussa, kun Andy McCoy lomaili ja sävelsi Sri Lankassa, Michael Monroe ja Nasty Suicide valitsivat Lontoossa yhtyeen pysyväksi rumpaliksi Terry Chimesin ja basistiksi René Bergin. McCoy suhtautui René Bergiin epäluuloisesti, Michael Monroe itse piti Bergiä "nastana tyyppinä". Chimesin liittymisestä Hanoi Rocksiin uutisoi Melody Maker 19. tammikuuta. Samassa uutisessa Monroe kertoi pitävänsä Chimesia hyvänä vaihtoehtona siksi, että tämä on kasvissyöjä eikä polta, juo eikä käytä huumeita. Bergistä ei vielä tällöin uutisoitu. Samassa jutussa kerrottiin Sam Yaffan asuneen tällöin Mallorcalla.
Helmikuussa Monroe alkoi syyttää CBS:ää yhtyeen ongelmista, huonosta markkinoinnista ja oletettua pienemmästä levymyynnistä. Yhtyeen manageri Seppo Vesterinen oli kuitenkin vielä toiveikas yhtyeen tulevaisuuden suhteen ja uskoi, että syksyllä yhtye jatkaisi hidastunutta, mutta varmaa nousuaan. Yhtye korosti omaa rocktyyliään eikä halunnut suuntautua Mötley Crüen tavoin enemmän heavy metaliin päin menestyäkseen Yhdysvaltojen markkinoilla. Tähän aikaan Hanoi Rocks kuitenkin myi vielä hyvin uusissa paikoissa, kuten Los Angelesissa, jossa yhtye oli viimeiseksi keikkailut täysille saleille. Yhtyeen manageri kertoikin Hanoi Rocksin läpimurron olleen kovempi Yhdysvalloissa kuin Britanniassa ja Suomessa aikoinaan. Yhteistyö tammi–helmikuussa uuden kokoonpanon kanssa näytti vielä toimivan.
Maaliskuussa tilanne alkoi huonontua. Edeltävinä kuukausina oli vielä näyttänyt siltä, että yhtye saisi käännettyä itsensä ylös kriisistä jälleen nousuun, mutta nyt tilanne alkoi huonontua entisestään. Seppo Vesterinen ei ollut tyytyväinen Réne Bergin sooloilevaan ja määräilevään studiotyöskentelyyn. Berg keskeytti muiden jäsenten soittoa ja laulua alkaen kertoa näille, kuinka kappaleet pitäisi tehdä. Muidenkin jäsenten asenne Bergiä kohtaan muuttui, kun tämä osoittautuikin johtajuutta hamuavaksi. Puolan kiertue päätettiin kuitenkin soittaa, kun se kerran oli jo sovittu. Tosin Puolan kiertue tuntui kokonaisuudessaan oudolta yhtyeelle, koska se vieroksui keikkailua ja rockin soittamista itäblokki maassa. Olihan yhtye tähän mennessä soittanut kansainvälisesti Kaukoitää lukuun ottamatta vain länsimaat.

Puolan kiertue ja yhtyeen hajoaminen


9. toukokuuta Hanoi Rocks lähti kymmenenpäiväiselle Puolan kiertueelle. Heti ensimmäisen esiintymisen jälkeen päätettiin René Berg erottaa yhtyeestä kiertueen jälkeen. Bergin oudosta ja sooloilevasta lavakäyttäytymisestä ei pidetty. Bergin ei haluttu näkyvän lavalla: hänet puettiin mustiin, hänelle annettiin vain lyhyt liikkumisen estävä bassokitaran piuha, eikä häneen suunnattu valoja. Bergin käyttäytyminen oli kyseenalaista, koska hän esitteli uusille ihmisille Michael Monroen parinaan, Hanoi Rocksin yhtyeenään ja Nasty Suiciden kitaristinaan. Lopulta kävi niin, että Monroe esitteli tuhansille ihmisille yhtyeen muut jäsenet, muttei Bergiä. Kiertueen päättyessä Hanoi Rocksin viimeiseen esiintymiseen ''Rockerina Festivalilla'' 19. toukokuuta oli selvää, että Berg erotetaan ja yhtye hajoaa. Hanoi Rocksilla ei ollut enää viimeisellä keikallaan minkäänlaisia haluja soittaa eikä jatkaa koko yhtyettä.
Tältä kokoonpanolta (Monroe, McCoy, Suicide, Berg, Chimes) ilmestyi 1980-luvun Hanoi Rocksin viimeinen levy ''Rock & Roll Divorce'', joka oli livetaltiointi Puolan kiertueelta. Levy kantoi yhtyeen kohtalosta kertovaa nimeä, ja se julkaistiin yhtyeen omalta Lick-levymerkiltä. Levy julkaistiin vasta elokuussa yhtyeen jo hajottua. Kappaleet on äänittänyt Mick Staplehurst, mutta kannessa lukee Andy McCoyn varastaneen nauhat ja tehneen levylle kannet. Michael Monroe ei olisi halunnut levyä julkaistavan. Musiikillisesti levyllä kuulee väsyneen ja huonosti motivoituneen yhtyeen. Puolan kiertueen esiintymiset oli vedetty tuskallisesti läpi ilman minkäänlaisia soittohaluja.
Kesäkuussa, epäonnistuneen Puolan kiertueen jälkeen, tilanne oli toivoton. Suunnitelmat Bermudalla levyttämisestä ja esiintymisestä peruttiin, samoin kaikki matkasuunnitelmat. Tiedotusvälineet olivat ihmeissään, kun yhtye peruutti virallisesti hyvin menneen Puolan kiertueen jälkeen kaikki englantilaiset televisioesiintymisensä. Seppo Vesterinen kertoi yhtyeellä olevan "henkilöstöteknisiä ongelmia" ja ilmoitti, että kokoonpano muuttuisi ainakin Bergin osalta. Pian sen jälkeen yhtye antoi Lontoossa nöyryyttävät potkut René Bergille. Hänen tilalleen basistiksi ehdittiin vielä virallisesti nimetä yhtyeen instrumentti- ja tekniikka-asiantuntija Timo Kaltio. Tämä kokoonpano ehti käytännössä esiintyä vain virallisissa tiedotusvälineille annetuissa tiedonannoissa ja ilmoituksissa.
17. kesäkuuta Ilta-Sanomat uutisoi Michael Monroen jättäneen yhtyeen. Tähän ilmoitukseen yhtye hajosi lopullisesti. Hanoi Rocksista jäljelle jäänyt viimeinen kokoonpano (Andy McCoy, Nasty Suicide, Terry Chimes, Timo Kaltio) jatkoi toimintaansa nimellä ''Cherry Bombz''. Samoihin aikoihin Puolassa yhtyeen suosio kasvoi ja "Don't You Ever Leave Me" nousi Puolan singlelistan 6. sijalle. Vaikka yhtye hajosi, Puolassa todellinen Hanoi Rocks -innostus jatkui vielä 1990-luvun alussa.

Hajoamisen syyt


Kesällä 1985 alkoi koko 1980-luvun viimeiset ja 1990-luvun ensimmäiset vuodet kestänyt aktiiviinen arvuuttelu siitä, mikä oli vain puoli vuotta ennen hajoamistaan täysillä esiintyneen menestysyhtyeen lopullinen hajoamissyy. Näihin arvuutteluihin liittyivät myös erilaiset eri musiikkitahojen junailemat yhdistämissuunnitelmat, esimerkiksi japanilainen musiikkilehti tarjosi miljoonia dollareita, jotta yhtye esiintyisi jälleen yhdessä. Jokaisella yhtyeen jäsenellä on oma käsityksensä tapahtumien kuluista, mutta yleisesti on ratkaisevimpina syinä on pidetty rumpali Razzlen kuolemaa ja siitä seurannutta Sam Yaffan eroa. Koska yhtye oli muodostanut itsestään eräänlaisen perheen, oli kahden tärkeän jäsenen menetys kuolinisku sille. Lehdistössä arveltiin keskeisiksi hajoamistekijöiksi Monroen ja McCoyn välejä, mutta Monroen mukaan pahin isku yhtyeelle oli juuri näiden kahden ydinjäsenen lähtö Hanoi Rocksista. Tyngäksi jääneen yhtyeen sisäisen hengen korvaaminen uusilla jäsenillä oli käytännössä mahdotonta. Terry Chimes vanhana punkrumpalina sopi yhtyeelle, mutta Sam Yaffan paikan täyttävää basistia oli vaikea löytää. Berg osoittautui hyväksi kaveriksi, mutta huonoksi yhtyetoveriksi.
René Berg oli huomattavasti muita yhtyeen jäseniä vanhempi, ja hänen katsottiin olleen väärä valinta. McCoyn mukaan Berg esiintyi yhtyeen johtajana ja omistajana sekä esiintyi huonosti lavalla. Kaiken lisäksi Berg käytti huumeita pillerimuodossa ja ilmeisesti myös heroiinia. Tosin ei McCoykaan ollut kovin puhdas näiden aineiden suhteen. Berg joutui ilmeisesti jo käytännössä kuolleen yhtyeen syntipukiksi. Muiden jäsenten tyytymättömyys häneen ei ollut ainakaan merkittävästi henkilökohtaista, koska hän oli yhtyeen jäsenten vanha ystävä ja oli myöhemmin mukana näiden sooloprojekteissakin. Lisäksi yhtye ei kuitenkaan missään vaiheessa arvostellut Bergin soittotaitoa.
Razzlen muistokonserttien jälkeen Sam Yaffa katkaisi yhteydenpidon vanhoihin yhtyetovereihinsa ja tiedotusvälineisiin. Tästä huolimatta juuri Yaffa on eniten selvittänyt Hanoi Rocksin hajoamisen syitä julkisesti; olihan yhtyeen hajoaminen pääasiassa hänestä kiinni. Yaffa selitti yhtyeestä eroamisensa elokuussa 2004 Hanoi Rocksista näin:
Sam Yaffan sanoista paljastuu hänen kyllästymisensä pitkäaikaiseen yhdessäsoittamiseen ja koko rock and roll -elämäntapaan. Tuohon aikaan suomalaisen yhtyeen nouseminen kansainväliseen tietoisuuteen oli vaatinut paljon. Vaikka kansainvälistä menestystä olisikin tullut erittäin todennäköisesti vielä enemmän, ei soittamiseen ollut enää intoa rankkojen viiden vuoden jälkeen. Kaiken lisäksi vuonna 1984 yhtye oli saavuttanut todella suuria voittoja, jotka olivat lisänneet tuhlausta ja huumeidenkäyttöä. Yhtyeen legendaarisen managerin Seppo Vesterisen mukaan Hanoi Rocks oli viimeisiä yhtyeitä, jotka yrittivät elää täysillä rock and roll -unelmaa. Yhtye ei toiminut kuin yritys, vaan eli hetkessä ja vietti rankkaa elämää. Hänen mukaansa ongelma oli myös se, että yhtyeen jäsenet olivat olleet yhdessä liian kauan:
Monimutkaisia olivat myös yhtyeen sisäiset ihmissuhdekiemurat. Sam Yaffalla oli suhde McCoyn tyttöystävän ''Anna Jederbyn'' kanssa. Asia mutkistui entisestään, kun Jederby alkoi odottaa Sam Yaffan poikaa. McCoyn omaelämäkerran mukaan tämä suhde oli merkittävä hajottava tekijä, kun taas Yaffan mielestä se ei ollut. Jederbyn raskaus oli kuitenkin vahvistanut Yaffan päätöstä lähteä yhtyeestä. Kaiken lisäksi McCoy arveli elämäkerrassaan yhtyeen sisäisiä välejä haitanneen sen, että hän seurusteli Michael Monroen vanhan tyttöystävän ''Anastasia Michelle Maisoneuve''n kanssa. Syksyllä 1985 McCoy korosti lehdistössä sitä, kuinka Yaffa vei hänen tyttöystävänsä, jonka kanssa oli ollut yhdessä 16-vuotiaasta asti. Sam Yaffa vastasi McCoyn puheisiin ja syytöksiin näin:
Helmikuussa 1986 Soundissa Sam Yaffa kuitenkin myönsi, että hänen ja McCoyn välillä oli kiistaa. Samassa haastattelussa hän syytti McCoyta autoritaariseksi ja kutsui tätä "''Mister Führeriksi''".
Myöhemmissä lehtiartikkeleissa myös muut yhtyeen jäsenet ovat arvostelleet McCoyn johtoasennetta. Michael Monroe on erityisesti kritisoinut sitä, että McCoy omi hänen mukaansa koko yhtyeen laulujenteon. Hänen mukaansa McCoy tappoi hänen yrityksensä tuottaa kappaleita ja eikä hyväksynyt Monroen tuotoksia, ja jos hyväksyi, niin laittoi kappaleen toiseksi tekijäksi Monroen oman nimensä rinnalle. Monroen syytösten mukaan hänen nimensä jätettiin joskus kokonaan pois. Hän myös ihmetteli, kuinka McCoylla oli satojentuhansien markkojen arvoisia kitaroita samaan aikaan, kun muut asuivat pienissä asunnoissa. Yhtyeen hajoamisen jälkeen McCoy alkoi korostaa olleensa voimahahmo ja yritti haalia yhtyeen jäseniä ympärilleen. Samoin Monroe yritti toimia samalla tavalla. Toisaalta Monroe ja McCoy ovat korostaneet yhdessä olleensa Hanoi Rocksin voimakaksikko, erityisesti Hanoi Rocksin uudelleen perustamisen jälkeen. Myöhemmin muut jäsenet ovat lähinnä naureskelleet näille puheille. Sam Yaffa yritti olla puolueeton ja antoi kaikille palautteeksi:
Nasty Suicide olisi halunnut jatkaa ja yrittää Hanoi Rocksin koossa pitämistä Razzlen kuoleman jälkeen. Hänen mielestään oli järkevää yrittää vielä kevät ja kesä 1985, mutta ei kuitenkaan realistina pitänyt kovin pahana yhtyeen hajoamista. Suicide oli jo omalla tahollaan kyllästynyt yhtyeen elämäntapaan ja toimintaan. Myöhemmin Suicide on ollut lähinnä tyytyväinen kokemuksiinsa ja tienesteihinsä. Nasty Suicide soitti McCoyn kanssa vuoteen 1987 asti, jolloin hän siirtyi soittamaan Monroen kanssa. Monroen ja McCoyn kamppailua yhtyeen entisistä jäsenistä kuvasi hyvin se kuinka, samaan aikaan kun, Monroe korosti Suiciden olleen hänen ainut ja paras ystävänsä, McCoy yritti loata Suiciden nimen. Suicide on halunnut olla puolueeton ja välttänyt kärkkäitä kommentteja, toisin kuin Sam Yaffa. Yaffakin on sittemmin 2000-luvun noususuhdanteisen uran ja vanhenemisen myötä on välttänyt antamasta lausuntoja aiheesta. Tiede- ja sittemmin yritysmaailmaa siirtynyt Nasty Suicide eli Jan Stenfors kommentoi yhtyeen hajoamista julkisesti todennäköisesti viimeisen kerran elokuussa 2003.
Lopullinen yhtyeen hajottava prosessi oli kevät 1985. Levy-yhtiö painosti yhtyettä tahkoamaan uusia voittoja ja keikkoja, vaikkei Hanoi Rocksilla ollut edes sisäistä tahtoa jatkaa. Yhtye olisi tarvinnut miettimisaikaa ja muuta vapautta etsiäkseen uudet sopivimmat jäsenet. Puolan kiertueella tilanne riistäytyi konfliktiksi, josta ei ollut enää paluuta.

Historia 1985-2009


Hanoi Rocksin hajoamisen jälkeen (1985–2001)


(''Hanoi Rocksin jäsenten tarkemmat henkilöhistoriat yhtyeen hajoamisen jälkeen löytyvät heidän omista artikkeleistaan: Andy McCoy, Michael Monroe, Nasty Suicide, Sam Yaffa'')
Elokuun 1985 McCoy, Suicide, Kaltio ja Terry Chimes perustivat yhtyeen Cherry Bombz, jonka laulajattareksi otettiin McCoyn tuttava Anita Chellemah. Alkuvuodesta 1986 Dave Tregunna korvasi Kaltion. Syksyllä 1986 yhtye hajosi, kun se ei menestynyt Hanoi Rocksin tasoisesti. Tästä huolimatta yhtye on yksi menestyneimpiä Hanoi Rocksin jäsenten perustamia yhtyeitä, koska se sai julkaistua useamman julkaisun ja sai laajaa kansainvälistä huomiota. Michael Monroe työskenteli syksyn 1985 asuintoverinsa Stiv Batorin kanssa ja siirtyi sooloartistiksi Yhdysvaltoihin vuoden 1985 marras-joulukuusta lähtien.
Cherry Bombzin sisällä McCoylla ja Suicidella oli The Suicide Twins-projekti, jota alettiin arvostaa vasta myöhemmin. McCoy-Suicide yhteistyö hajosi loppuvuodesta 1986. Tämän jälkeen McCoy katosi pimentoon ja Suicide puuhasi projekteja René Bergin kanssa. Samaan aikaan vuonna 1987 Monroen ensimmäinen sooloalbumi ''Nights Are So Long'' julkaistiin Yhdysvalloissa. Monroe alkoi menestyä sooloartistina ja huippuvuosi oli 1989, jolloin häneltä ilmestyi Billboard-listan sijalle 161. yltänyt menestysalbumi Not Fakin' It, jonka levytyksen aikoihin Monroe oli aloittanut yhteistyönsä Guns N' Rosesin kanssa. Kunnianosoituksena esikuvalleen Guns N' Roses julkaisi samana vuonna Uzi Suicide-levymerkiltään kaikki Hanoi Rocksin albumit Rock & Divorcea lukuun ottamatta. Monroen ja GNR:n, josta Monroen kanssa olivat tekemisissä erityisesti Axl Rose ja Slash (kitaristi), yhteistyö jatkui ainakin vuoteen 1992 asti.
Vastaavasti 1988 ilmestyi Andy McCoyn ensimmäinen sooloalbumi Too Much Ain't Enough. Myöhemmin samana vuonna McCoy siirtyi perheineen Lontoon kautta Los Angelesiin, jossa solmi BMG:n kanssa levytyssopimuksen. 1989 McCoy sai uudelleen kansainvälistä huomiota toimiessaan Iggy Popin Instinct-kiertueen kitaristina. Kiertueen jälkeen McCoy "hengaili" Guns N' Rosesin kanssa ja perusti 1990 yhtyeen ''Shooting Gallery'', joka tuotti nimeään kantavan albumin. Vuonna 1994 Shooting Gallery keikkaili Suomessa suomalaisversiona. 1995 McCoy kasasi itsensä ja teki toisen sooloalbuminsa Building On Tradition ja keikkaili ''Live Ammo''-yhtyeen kanssa. 1996 McCoy yritti kasata ''Briard''-yhtyeen uudelleen ja sai aikaiseksi tämän projektin kanssa albumin nimeltä ''Briard Revisited'' (levyllä soittavat The 69 Eyesin Archzie ja Jussi). 1999 valmistui McCoyn elämästä kertova elokuva'' Real McCoy.
Vuodet 1985–1987 Sam Yaffa eleli perheenisänä Anna Gederbyn ja Nicholas-vauvan kanssa Tukholmassa. Tuolloin Yaffalla oli ''Sammy Yaffa & Pelle Almgren'' projekti, joka poiki yhden EP:n. 1988 San Francisco glam-yhtye Jetboy pyysi Yaffan basistikseen. Vuonna 1990 Yaffa erosi yhtyeestä, joka oli saanut aikaiseksi Billboard-listalla sijalle 135. nousseen albumin. Seuraavaksi Yaffa muodosti Monroen kanssa Jerusalem Slim -yhtyeen vuosiksi 1990–1992. Yhtye julkaisi yhden nimeään kantavan albumin.
Nasty Suicide siirtyi syksllä 1989 Los Angelesiin, jossa muodosti seuraavana vuonna yhtyeen Cheap and Nasty, joka olemassaolonsa 1990–1994 aikana julkaisi albumit Beautiful Disaster (1991) ja Cool Talk Injection (1994. Ennen Cheap and Nastya Suicide oli tekemisissä jossain määrin GNR:n kanssa. Elokuussa 1994 Suicide liittyi Michael Monroen vuonna 1993 perustamaan Demolition 23. -yhtyeeseen, joka on Cherry Bombzin ja Cheap and Nastyn rinnalla menestynein entisten Hanoi Rocks -jäsenten perustama yhtye. Hyvin menestynyt Demolition 23. sai paljon huomiota ja julkaisi nimeään kantavan albumin. Vaikka yhtyeestä perättiin uutta Hanoi Rocksia, se hajosi alkuvuodesta 1995 Suiciden erottua siitä. Syksyllä 1995 takaisin Jan Stenforsiksi nimensä muuttanut Nasty Suicide aloitti lukion ja julkaisi sooloalbuminsa Vinegard Blood. Akustisen ''Jan Stenfors & Puka Oinonen''-kiertueen 1996–1997 jälkeen Stenfors lopetti muusikon uransa. Keväällä 1998 Stenfors kirjoitti ylioppilas ja pääsi saman vuoden syksyllä Helsingin yliopiston farmasian laitokselle. Vuonna 2003 hän valmistui proviisoriksi, jona hän on toiminut syyskuusta 2006 lähtien lääkeyhtiö Ratiopharmin palveluksessa johtotehtävissä. Stenforsilla on ilmeisesti myös kesken väitöskirjansa.
Demolition 23:n hajoamisen jälkeen Michael Monroe muutti Suomeen ja syksyllä 1996 perusti keikkayhtyeen ''Michael Monroe Band'', jonka kokoonpano monesti vaihteli. 1996 Michael Monroe julkaisi sooloalbumin Peace of Mind (Michael Monroe), jolla soitti itse kaikki instrumentit rumpuja lukuun ottamatta. Vuosituhannen vaihteessa ilmestyi Monroelta sooloalbumi Life Gets You Dirty, josta parin vuoden kuluttua alettiin valmistella Hanoin uutta tulemista. Levytyssopimuksen täyttämiseksi Hanoi Rocksin jo toimiessa uudestaan 2003 ilmestyi viides ja viimeinen sooloalbumi Whatcha Want, jota levyttämässä olivat Michael Monroe Bandin muusikot.
1997 Sam Yaffa lähetti kaikille entisille Hanoi Rocksin jäsenille, myös Gyp Casinolle, kirjeen, jossa ehdotti Hanoi Rocksin perustamista uudelleen vuosien 1980-1982 kokoonpanolla. Hanke oli jopa toteuttua muiden jäsenten paitsi Monroen kannattaessa Yaffan ehdotusta, joten Monroe onnistui kaataa suunnitelman.
Demolition 23:n hajoamisen jälkeen Sam Yaffa muutti naisystävänsä Karmen Guyn kanssa Espanjaan ja perusti yhdessä tämän kanssa Lew Vagrant ja Mad Juana-yhtyeet, kunnes 2004 Yaffan ura lähti jälleen nousuun hänen nuoruuden esikuvayhtyeensä New York Dollsin valittua hänet basistikseen menehtyneen Arthur Kane tilalle. Yaffa meni Guyn kanssa naimisiin samana päivänä, kun soitti ensimmäisen keikkansa New York Dollsin riveissä.

Uuden Hanoi Rocksin synty (2001)


Huhuja Hanoi Rocksin paluusta liikkui tasaisin väliajoin. Vuonna 2000 ilmestyi Andy McCoyn kirja ''Sheriffi McCoy'' ja vuotta myöhemmin neljän CD:n Hanoi Rocks -kokoelma. Monroen ja McCoyn välit lämpenivät tämän kokoelman promootiotilaisuuksissa, ja ajatus Hanoi Rocksin herättämisestä henkiin nousi esille. Monroen mukaan Andy McCoy oli muuttunut paljon sitten 1980-luvun ja 1990-luvun alun. Monroe kertoi keskusteluyhteyden syntymiseen vaikuttaneen McCoyn pääseminen irti heroiiniriippuvuudesta. Samoin McCoy oli alkanut arvostaa Monroen sävellys-, sovitus- ja sanoitustaitoja. Maaliskuussa 2001 Monroe ja McCoy ilmoittivat perustavansa Hanoi Rocksin uudelleen ja esiintyivätkin saman vuoden kesällä nimellä ''Hanoi Rocks Revisited'' Ruisrockissa Mickey Cranen (kitara) Timpa (basso) ja Kari Lahtinen (rummut) avulla. Vastaanotto oli hyvä ja vuonna 2002 Hanoi Rocks julkaisi 17 vuoteen ensimmäisen uuden albumin nimeltä ''Twelve Shots on the Rocks''. Albumi ja siltä julkaistut singlet "People Like Me" sekä "A Day Late, a Dollar Short" menestyivät hyvin Suomen single- ja albumilistoilla. Vuonna 2005 ilmestynyt uusi albumi ''Another Hostile Takeover'' nousi ilmestyttyään Suomen albumilistan viidenneksi ja Japanin albumilistan sijalle 13. Albumin myynti jäi Hanoi Rocksin aikaisempiin levyihin verrattuna vaatimattomaksi.
Kuva:Hanoi logo03.jpg käyttöön ottama logo, joka on Twelve Shots on the Rocks-albumin kansikuvana. Hanoi Rocksin logo on aina ollut ruusu tai sen tyylitelmä]]
Monroeta ja McCoyta lukuun ottamatta kaikki yhtyeen jäsenet olivat uusia, kuten Popeda-yhtyeen kitaristi Costello Hautamäki sekä Lacu ja Timpa. Ruisrockin Revisited-esiintymisen jälkeen Michael Monroe Band oli jatkanut keikkailua ja itse asiassa uusi Hanoi Rocks syntyi Andy McCoyn liityttyä Michael Monroe Bandin viimeiseen kokoonpanoon, jossa toisena kitaristina oli Costello Hautamäki. Nimensä Jan Stenforsiksi takaisin muuttanut Nasty Suicide esiintyi kylläkin uuden Hanoi Rocksin kanssa 31. joulukuuta 2003 Turku Caribiassa, mutta vain tilapäisesti Hautamäen jouduttua menemään Popedan keikalle. Sir Lombard (Mika "Lamppari" Lamminsivu) soitti keikasta puolet ja Stenfors loput eli muiden muassa kappaleet "Underwater World", "Tragedy", "High School", "Up Around The Bend", "Malibu Beach Nightmare". Moni yhtyeen ihailija toivoi, että Suiciden keikkavierailu olisi johtanut hänen paluuseensa varsinaiseen yhtyekokoonpanoon. Tietysti Yaffan – ja Casinonkin – paluu eli ihailijoiden toiveissa. Hanoi Rocksin uudelleen yhdistäminen on ollut puheenaiheena ja toiveena jo syksystä 1985 asti.
Monroe ja McCoy katsoivat, ettei Hautamäki voinut soittaa sekä Hanoi Rocksissa että Popedassa yhtä aikaa, joten hänen tilalleen otettiin Stevie Klasson. Tosiasiassa Hautamäkeä pidettiin aivan vääränä valintana yhtyeen kitaristiksi. Monroen mukaan osaamattomat musiikkialan henkilöt järjestivät Hautamäen yhtyeen jäseneksi. Kaiken lisäksi Popedan ja Hanoi Rocksin musiikkityylit olivat Monroen mukaan liian kaukana toisistaan. Klasson tuli siis vuonna 2004 pikaisesti yhtyeen uudeksi kitaristiksi, mutta hänkin oli selvästi väärä valinta Monroen ja McCoyn mukaan. Klassonin tilalle otettiin Conny Bloom, joka oli aiottu ottaa yhtyeeseen heti kun vain olisi mahdollista. Conny Bloom oli McCoyn ja Monroen vanha tuttu jo 1980-luvun puolivälistä, kun tämä oli ollut jäsenenä Hanoi Rocksin lämmittelijänä toimineessa Gyp Casinon Road Rats -yhtyeessä. Basisti Timpan korvasi 2005 Conny Bloomin hyvä lapsuudenystävä ja Road Rats -basisti Andy Christell, josta ei tiedetä kovin paljon, koska hän vähäpuheisena henkilönä ei ole kertonut juurikaan elämästään. Laine lopetti soittamisen loppuvuodesta 2004 perheeseen syntyneen pojan vuoksi. Lacu on kuitenkin pysynyt yhtyeessä edelleen.
Hanoi Rocks levytti talven ja kevään 2007 uutta albumiaan ''Street Poetry'', joka julkaistiin 5. syyskuuta 2007. 7. toukokuuta yhtye julkaisi singlen "Fashion", joka nousi suoraan Suomen virallisen singlelistan ykköseksi. 8. elokuuta 2007 julkaistiin uusi single "This One's For Rock'N'Roll"
Uuden Hanoi Rocksin tyyli on erilainen kuin 1980-luvun Hanoi Rocksin. Monroe onkin korostanut Hanoi Rocksin paluun olleen ''"rebirth"'' (uudelleen syntyminen) eikä ''"reunion"'' (uudelleen yhdistyminen). Yhtyeen fanien mielipiteet ovat jakautuneet: osa pitää nykyistä yhtyettä törkeänä alkuperäisen Hanoi Rocksin irvikuvana, osa taas nykyistä yhtä hyvänä kuin alkuperäistäkin tai osalle asia on aivan sama. Tosin uusi Hanoi Rocks on saanut hiteillään uuden nuoren kannattajakunnan, joka ei ole kokenut alkuperäisen Hanoi Rocksin aikaa. Se osoittaa, että uusi Hanoi Rocks on edelleen kilpailukykyinen musiikkimarkkinoilla, eikä kyse ole vain nostalgiasta ja sillä ratsastamisesta. Uuden Hanoi Rocksin musiikki onkin tyyliltään alkuperäistä raskaampaa, ja siinä näkyy Michael Monroen soolotuotannon vaikutus.
Elokuussa 2004 Sam Yaffa sanoi, ettei nykyinen Hanoi Rocks ole lainkaan sama yhtye kuin 1980-luvulla. Samoin hän oli hieman ärsyyntynyt siitä, ettei häntä ollut edes yritetty pyytää mukaan uuteen Hanoi Rocksiin. Kuitenkin huhtikuun 2005 Rumba (lehti) Hanoi Rocks -haastattelussa paljastettiin Yaffan olleen yksi basistiehdokas ennen Andy Christelliä, mutta New York Dolls vei kaiken Yaffan ajan. Rytmi (lehti) ja YLE FST5:n Bettina S. haastatteluissa Michael Monroe väitti Jan Stenforsin (Nasty Suicide) sanoneen Hanoi Rocks Revisited-kokoonpanon soittaneen paremmin kuin alkuperäinen yhtye. Stenfors sanoi kuitenkin elokuun 2003 Helsingin Sanomien ''Kuukausiliitteessä'': Samaisessa haastattelussa Stenfors myönsi, että McCoy on soitellut hänelle usein ja pyytänyt häntä mukaan yhtyeeseen. Yaffa ja Suicide ovat kumpikin kuitenkin toivoneet Hanoi Rocksille uutta menestystä, vaikka eivät enää ole yhtyeen uudessa kokoonpanossa.

Uutta menestystä (2007-2008)


Vuosi 2007 oli Hanoi Rocksille menestyksen vuosi. Yhtyeen kokoonpanon vakuteettiin olevan paras ja pysyvin sitten 1980-luvun. Yhteishengen piti olla täydellinen ja 2000-luvun alun tiheiden jäsenvaihtumisten piti olla historiaa. Yhtyeen 16. toukokuuta 2007 julkaisema single nousi heti ilmestyttyään Suomen virallisen singlelistan ykköseksi ja yhtye sai paljon huomiota mediassa. Uudesta tilanteesta kertoi muun muassa se, että single oli ensimmäinen uudelleen syntyneen Hanoi Rocksin julkaisu, jonka kannessa oli muutkin yhtyeen jäsenet kuin Michael Monroe ja Andy McCoy. Tiedotusvälineissä myös muut yhtyeen jäsenet saivat huomiota esimerkiksi haastattelujen muodossa.
Kevään ja kesän 2007 yhtye keikkaili pääasiassa Suomessa, mutta esiintyi myös ulkomaisilla festareilla, kuten Peace & Love-festivaaleilla Borlängessä, Ruotsissa 29. kesäkuuta-30. kesäkuuta, Budapestin Sziget-festivaalilla 14. elokuuta ja Berliinin Popkomm-festivaaleilla 21. syyskuuta. Lisäksi yhtye esiintyi televisioidussa lähetyksessä suurelle yleisölle Gröna Lundin Sommarkrysset-tapahtumassa Tukholmassa. Lisäksi The Voice-kanava teki yhtyeen Sziget-festivaalien keikasta neliosaisen laajan raportin.
Image:Close to the edge2-Hanoirocks.jpg
Seuraava 8. elokuuta julkaistu single ''This One's For Rock'N'Roll'' julkaistiin aluksi vain netistä ladattavana kappaleena ja se nousi Suomen virallisen latauslistan sijalle 10. Single julkaistiin levymuodossa netissä myytävänä 19. marraskuuta.
5. syyskuuta 2007 ilmestyi kolmas albumi ''Street Poetry'', joka sai pääosin kehuvan ja positiivisen vastaanoton. Uutta julkaisua pidettiin lähinnä paluuna perinteisen rockiin ja sen juurille kokeilevan kakkosalbumin jälkeen. Arvosteluissa levyn selvää rock-linjaa pidettiin sekä vahvuutena että heikkoutena, joksi katsottiin tästä linjasta aiheutuva tasapaksuisuus.
Hanoi Rocks juhli uutta albumiaan levynjulkaisukeikoilla Tavastialla 14. syyskuuta-15. syyskuuta. Näiden jälkeen yhtye suuntasi Japanin kiertueelle, jonka jälkeen palasi Suomeen esiintyäkseen Radio Rock Finlandia-tapahtumassa Helsingin Jäähallilla 5. joulukuuta ja tehdäkseen tämän jälkeen kolme keikkaa sisältäneen yhteiskiertueen Motörheadin kanssa 11. joulukuuta-13. joulukuuta. Motörheadin ja Hanoi Rocksin välinen ystävyys perustuu jo 1990-luvun alussa syntyneeseen Monroen ja Lemmy Kilmisterin väliseen yhteistyöhön.
Hanoi Rocks oli nimetty ensimmäistä kertaa jaettavan Radio Rock Finlandia-palkinnon ehdokkaaksi jo syksyllä. Yhtye myös voitti tämän palkinnon 5. joulukuuta mennen samalla ohi muiden suosittujen suomalaisten yhtyeiden, kuten Kotiteollisuus (yhtye), HIM:in, Nightwishin, Apocalyptican, Sonata Arctica ja Amorphis. Jo 3. joulukuuta Hanoi Rocksin Andy McCoyn soittama "Underwater World"-kappaleen kitarasoolo vuodelta 1983 valittiin Mesta.netin äänestyksessä "Parhaimmaksi suomalaiseksi rock-sooloksi". Toisella sijalla oli Hurriganesin "Get On", kolmannella Rauli Badding Somerjoki "Paratiisi", neljännellä sijalla "Moottoritie on kuuma", jonka soolon Andy McCoy myös soittaa, ja Hurriganesin "Mister X".
11. tammikuuta 2008 yhtye aloitti uuden vuotensa soittamalla livenä televisiossa MTV3 MAX. Yllättäen 26. tammikuuta ilmoitettiin rumpali Kari "Lacu" Lahtisen jättävän yhtyeen ja siirtyvän Popedan riveihin entisen Hanoi Rocks-kitaristin Costello Hautamäen seuraksi. Yhtye ei ilmoittanut syytä eroon.
14. helmikuuta–7. maaliskuuta yhtye teki pienen Pohjois-Euroopan kiertueen, joka kattoi kolme keikkaa Ruotsissa, viisi keikkaa Saksassa ja 11 keikkaa Britanniassa.
8. maaliskuuta Hanoi Rocks voitti Erikois-Emman ja näin ollen ensimmäisen Emma-palkintonsa. Yhtyeen albumi Street Poetry oli myös ehdolla vuoden rocklevyksi. Erikois-Emma myönnettiin Hanoi Rocksille pitkästä kansainvälisestä suomalaisen musiikin pioneeriurasta, yksilöllisestä karismasta ja harvinaisen energisestä elinvoimaisuudesta. Monroe on korostanut, että nopeaan tahtiin tulleet palkinnot, joita ei ennen yhtyeelle ole myönnetty, osoittavan sen, että Hanoi Rocksia on vihdoinkin alettua arvostaa Suomessa ensimmäisenä suomalaisena rockyhtyeenä kansainvälisillä markkinoilla.
20. maaliskuuta 2008 Hanoi Rocks aloitti akustisen kiertueen nimeltä "Steppin' Out Acoustically", jonka innoittajana oli Borlängen Peace & Love Festivalilla tehty akustinen keikka. Hanoi Rocks ei ole koskaan aiemmin soittanut Suomessa akustisesti lukuun ottamatta yhtä 5. syyskuuta 2007 tehtyä pientä levynmarkkinointikeikkaa Helsingin City-Anttilan levyosastolla.
Akustisen kiertueen keikoilla rumpalina toimi yhtyeen rumputeknikko. 30. huhtikuuta 2008 Torniossa oli ensimmäinen normaali ei-akustinen keikka, jolloin rummuissa ensimmäistä kertaa oli uusi rumpali Jolle Atlagic. 25. ja 26. toukokuuta hänet ilmoitettiin virallisesti yhtyeen uudeksi jäseneksi, kun hän oli soittanut Tornion jälkeen vielä 1. toukokuuta Sirkka ja 2. toukokuuta Ylläsjärvi.
Uuden rumpalin tulo ajoittui juuri festarikauden alkuun, joten yhtye ei esiintynyt kovin tiheästi uudella kokoonapanolla. Syyskuun 5., 6. ja 28. päivä yhtye esiintyi Ruotsin Kägelbanan, Sweden Rock ja Peace & Love Festival-festivaaleilla. Heinäkuussa yhtye esiintyi Kuopion kansainvälisillä viinifestivaaleilla, Simerockissa, Ruisrockissa, Rukarockissa ja Puustockissa. Joukossa oli yksi esiintyminen Viron Haapsalussa American Beauty Car Show’ssa. Toinen ulkomaankeikka oli Norjan Metal Rock Fest-festivaaleilla elokuussa, jolloin yhtye esiintyi myös Ankkarockissa. Yhtye siis keikkaili keväällä ja kesällä vähemmän kuin aiempina vuosina.

Pitkät jäähyväiset (2008-2009)


18. lokakuuta Hanoi Rocks veti perinteisen syksyn Tavastia Klubi-keikkansa, jotka olivat loppuunmyytyjä. Yllättäen 21. lokakuuta Hanoi Rocksin manageri Virpi Immonen ilmoitti yhtyeen lopettavan toimintansa keväällä 2009. Yhtye vetäisi loppuun marraskuun 2008 Britannian pienkiertueen, jonka jälkeen tekisi Japanin kiertueen vuoden 2009 alussa. Yhtyeen viimeiset keikat olisivat tämän jälkeen Tavastialla, josta yhtyeen historia alkoi. Eron syyksi ilmoitettiin se, että keulahahmot Michael Monroe ja Andy McCoy kokivat tehneensä jo kaikkensa yhtyeen eteen. Vuonna 1985 kesken jäänyt työ olisi nyt suoritettu loppuun. Tästedes Monroe ja McCoy keskittyisivät omiin sooloprojekteihinsa, jotka oli jätetty sivuun Hanoi Rocksin uudelleensynnyttyä kesällä 2001. Tätä jo ennakoikin 19. syyskuuta julkaistu Michael Monroen soolosingle "Pirates of the Baltic Sea", joka tehtiin tuenosoitukseksi Itämeren suojelutyölle. "Pirates of the Baltic Sea" on The 69 Eyesin Jussi 69:n ja Jyrki 69:n perustaman luonnonsuojeluryhmän nimi. Monroen soolosinglellä kitaroita soittivat Adam Bomb ja Backyard Babiesin Dregen, rumpuja Jussi 69 ja taustalaulajana toimi Warrior Soulin Kory Clarke.
Keväällä 2009 Hanoi Rocks soitti jäähyväisikseen kahdeksan keikkaa kuudessa päivässä Tavastialla, jossa 1980 oli tehnyt toisen keikkansa ja saanut Seppo Vesterisen managerikseen. "Finaalissaan" yhtye oli tiukassa vireessä ja esimerkiksi Ilta-Sanomien arvostelija Pasi Kostiainen antoi vihoviimeiselle, pääsiäismaanantaina soitetulle keikalle täydet viisi tähteä.

Yhtyeen esikuvat ja tyylisuunta


Alkuperäinen Hanoi Rocks


Yhtyeellä oli esikuvinaan monia yhtyeitä. Hanoi Rocksin musiikillinen tyyli, kuten koko suomirock, pohjautui 1970-luku Suomeen tulleeseen uusi aalto (musiikki) musiikkiin, erityisesti punk. Kaikki yhtyeen jäsenet kävivät Kill Cityssä ja olivat mukana Maukka Perusjätkän ja Ralf Örnin projekteissa. Andy McCoy ihaili ja piti esikuvinaan Chuck Berryä ja Marc Bolania. Hän sanoikin muodostaneensa Hanoi Rocksin riffit Chuck Berryn pohjalta. Muita Mccoyn esikuvakitaristeja olivat Link Wray, Albert Järvinen, Albert Lee ja Joe Walsh. McCoy ja Suicide olivat olleet punkyhtye Briardin kitaristeja. Myös Sam Yaffalla oli punktausta usean yhtyeen basistina. McCoyn innoittamana hän alkoi kuunnella The Clashia.
Clashin ohella punkesikuvia olivat Sex Pistols ja Ramones. Tärkein oli kuitenkin glam rockin ja protopunkin edustaja New York Dolls ja sen kitaristi Johnny Thunders. McCoyn kuuntelemia glam-yhtyeitä olivat Alice Cooper, David Bowie ja Aerosmith. Protopunkista mainittakoon Iggy Pop ja hänen yhtyeensä The Stooges, perusrock-esikuvista The Rolling Stones. Michael Monroe kuunteli raskaampaa rockia: Black Sabbath, Uriah Heep,ja Nazareth. AC/DC:tä olivat kaikki kuunnelleet, ja Suicide CCR:ää. McCoy oli kuunnellut punkin lisäksi reggaeta ja soul (musiikki)ia. Ennen Monroen tapaamista McCoy ei ollut koskaan kuunnellut heavy metalia, esimerkiksi Led Zeppeliniä.
Punkvaikutteiseksi rockyhtyeeksi Hanoi Rocksin kappaleissa oli käytössä monia soittimia. Sen mahdollisti erityisesti Monroen multi-instrumentaalisuus: hän soitti saksofonia, huuliharppua, kitaraa, bassoa, rumpuja, pianoa ja kosketinsoittimia. Vaikka yhtyeelle melodisuus ja multi-instrumentalismi olivatkin tärkeitä, se ei arvostanut progressiivinen rockia lainkaan.
Nuo kaikki eri ainekset yhdistyivät yhtyeen persoonallisten taitojen kanssa Hanoi Rocksin aivan omaksi tyyliksi, jota voidaan kuvailla melodiseksi hard ja glam rockiksi sekä glam punkiksi. Britanniassa yhtye on luokiteltu glam punkiksi, jolla tarkoitetaan glam rockin ja punkin yhdistymisestä syntynyttä tyylisuuntaa. Tässä mielessä ''glam punk'' on Hanoi Rocksille osuva luokittelu. Monroe on välillä kiistänyt Hanoi Rocksin olleen tai olevan glam rock -yhtye mutta toisaalta myös myöntänyt sen moneen kertaan. Yhtye ei ole ilmeisesti koskaan pitänyt tyylinsä luokittelua kovin tärkeänä.
Yhdysvalloissa ja Britanniassa yhtyeen tyylisuuntana on pidetty myös glam metalin alalajia sleaze rockia, mutta itse asiassa sleazerock syntyi vasta Hanoi Rocksin vaikutuksesta. Ulkomailla yhtye yhdistetään toisinaan glam metaliin, hard rockiin tai heavy metaliin, mutta yleensä yhtyeen ei katsota edustavan mitään näistä tyylilajeista. Metal: A Headbanger's Journey -dokumentissa Hanoi Rocks noteerataan seitsemän muun glam-yhtyeen joukossa glam metalin tärkeimmäksi vaikuttajaksi.

Myöhempi Hanoi Rocks


Myöhemmän vuonna 2001 perustetun Hanoi Rocksin musiikki oli tyyliltään alkuperäistä raskaampaa, efektipitoisempaa ja siinä kuuluu Michael Monroen soolotuotannon vaikutus. Esimerkiksi Michael Monroen Demolition 23. oli tyyliltään varsin lähellä myöhempää Hanoi Rocksia. McCoy oli sittemmin hyväksynyt Monroen oman sävellystyön, ja näitä Monroen omia kappaleita oli päätynyt uuden Hanoi Rocksin albumeille. Näissä kaikissa kappaleissa on voimakas hard rockin vaikutus. 2000-luvun Hanoi Rocks -tuotannossa kitarasoolot ovat lähes jokainen kitarasoolo ''Another Hostile Takeoverista'' lähtien efektillä sekoitettuja. Monroe on kieltänyt myöhemmän Hanoi Rocksin olevan glam rock -yhtye, eikä yhtye halunnut olla tyylillisesti sidoksissa 1980-luvun Hanoi Rocksiin muuten kuin esittämällä vanhoja hittejään. Yksi ratkaiseva ero on yhtyeessä rumpujen käyttö. Yhtyeen 1980-luvun rumpalit soittivat punktyylisesti yksinkertaisemmin. Hanoi Rocksin rumpali Lacu oli saanut enemmän vaikutteita hard rock- ja heviyhtyeistä.

Hanoi Rocksin kansainvälinen merkitys rock-musiikille ja- kulttuurille


Hanoi Rocksin vaikutus on nähtävissä monen yhtyeen musiikissa ja tyylissä, kuten Guns N' Rosesissa, Mötley Crüessa, Poison (yhtye)issa, Rattissa, Skid Row'ssa ja La Gunsissa. 1980-luvulla suosiossa olleen glam metal -tyylilajin syntyyn Hanoi Rocks vaikutti merkittävästi. Myös Billy Idol, Foo Fighters ja Manic Street Preachers ovat tunnustautuneet Hanoi Rocks-faneiksi. Foo Fightersin kitaristi Chris Shiflett aloitti kitaransoiton Andy McCoyn ja Hanoi Rocksin innoittamana. Hanoi Rocksilla oli merkityksensä myös punk-pohjaisen grungen kehittymiseen. Esimerkiksi Alice in Chains-yhtye soitti alkuaikoinaan Hanoi Rocksin "Taxi Driver"-kappaletta keikoillaan ja kyseinen kappale onkin tallentunut useille demoille ja bootleg-tallenteille. Myös Pearl Jamin kitaristi Mike McCready on kertonut, että yhtye yritti olla kuin Hanoi Rocks.
Hanoi Rocksia pidetään yhtenä oman tyylisuuntansa merkittävimmistä kokoonpanoista. Yhtye on myös valittu Suomipopin suurimmaksi yhtyeeksi. Axl Rosen mukaan Guns N' Rosesia ei olisi ilman Hanoi Rocksia. Suomessa, Ruotsissa, Japanissa ja Britanniassa syntyi useita Hanoi Rocksia aikanaan matkineita ja siitä vaikutteita saaneita yhtyeitä. 1980-luvulla näitä olivat Hanoi Rocksin lämmittelijänäkin toiminut Smack ja Pyhät Nuket (Nuket). Uudempia Hanoi Rocks-vaikutteisia suomalaisyhtyeitä ovat muiden muassa Negative ja The 69 Eyes. Ruotsin Hanoi Rocks -vaikutteisista yhtyeistä mainittakoon Backyard Babies ja Japanin yhtyeistä X Japan.
Pukeutumisessa Hanoi Rocks nosti 1970-luvun näyttävän ja naisellisen glam rock -tyylin uudelleen muotiin. Jan Stenfors eli Nasty Suicide kertoi yhtyeen tyylistä elokuun 2003 Helsingin Sanomat ''Kuukausiliitteen'' haastattelussa, että perustaessaan Hanoi Rocksia Fagerholmin kanssa he päättivät säilyttää punkista nahkatakit, mutta muuten he ottivat ''"transumeininkiä siihen pukeutumiseen"''. Monroe taas on kuvaillut Hanoi Rocksin tyylin menestystä ja erikoisuutta näin:

Diskografia

Albumit


''Bangkok Shocks, Saigon Shakes, Hanoi Rocks'' (1981)
''Oriental Beat'' (1982)
''Self Destruction Blues'' (1982)
''Back to Mystery City'' (1983)
''All Those Wasted Years'' (live) (1984)
''Two Steps from the Move'' (1984)
''Rock & Roll Divorce'' (live) (1985)
''Twelve Shots on the Rocks'' (2002)
''Another Hostile Takeover'' (2005)
''Street Poetry'' (2007)
''This One's For Rock'n'Roll - The Best Of Hanoi Rocks 1980-2008'' (2008)

Kirjallisuutta


Ari Väntänen, Andy McCoy, Michael Monroe: ''Hanoi Rocks''. Like Kustannus 2009. ISBN 978-952-01-0246-3

Lähteet

Katso myös


Luettelo Hanoi Rocksin jäsenistä
Hanoi Rocksin diskografia

Aiheesta muualla


http://www.hanoi-rocks.net/ The First Hanoi Rocks Website – Kaikki Hanoi Rocksista
http://www.backstagerockshop.com Virallinen fanituotekauppa (levyt ja fanituotteet)
http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=99&t=734 YLE Elävä arkisto: Hanoi Rocks
http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=4&ag=28&t=652&a=309 YLE Elävä arkisto: Kolkyt tonnii lompakossa
http://www.like.fi/kirja.php?detail_id=8497 Hanoi Rocks – All Those Wasted Years -kirja Liken sivulla
Luokka:Hanoi Rocks
id:Hanoi Rocks
de:Hanoi Rocks
en:Hanoi Rocks
es:Hanoi Rocks
fr:Hanoi Rocks
it:Hanoi Rocks
ja:ハノイ・ロックス
no:Hanoi Rocks
pl:Hanoi Rocks
pt:Hanoi Rocks
ru:Hanoi Rocks
sv:Hanoi Rocks
vi:Hanoi Rocks